www.pojjaman.com

เบื้องหลัง คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


Loading

Highlights

 • บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานอาคาร 
 • การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง ผ่านการบริหารงานของผู้บริหารเจเนอเรชั่น 2
 • กลยุทธ์การ Transform องค์กรขนาดใหญ่ให้สำเร็จ

 

เรานำเอาประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มทางเลือกทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในเชิงพาณิชย์

 

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง ชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานอาคาร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันมีอายุกว่า 30 ปี ตลอดเส้นทางสายของก่อสร้าง บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ต้องเจอกับปัญหา อุปสรรค และความท้าทายอะไรบ้างกว่าจะก้าวสู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศ

เพื่อตอบทุกคำถามที่หลาย ๆ คนอยากรู้ เราจึงเรียนเชิญ คุณณัฐ (ศุภณัฐ ชัยกล้าหาญ) กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ผู้บริหารเจเนอเรชั่น 2 ที่นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง มาร่วมพูดคุยกันใน Session Digital Transformation for Construction ที่งานรักเหมา fest 2019

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

 

คอนสตรัคชั่น ไลนส์ บริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานอาคาร

” บริษัทเราก่อตั้งมาเป็นเวลา 30 ปี หลัก ๆ เราทำงาน Design และ Construction  ปัจจุบัน คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กลายเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานอาคาร โดยมีลักษณะงานอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. อาคารห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่มากกว่า 100,000 ตร.ม. (Shopping Mall)
 2. อาคารคอนโดมิเนียม High Rise, Low Rise and Resort Condominium
 3. งานรื้อถอนและปรับปรุงอาคารเดิม (Renovation)

เราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

 

Construction Service 

ทุกช่วงของงานก่อสร้าง เราทำด้วยกระบวนการที่เรียกว่า BIM Process

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

BIM Process

Building Information Modeling (BIM) คือ เทคโนโลยีการแสดงผลดิจิตอลสำหรับการก่อสร้างครบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ ก่อนเริ่มก่อสร้าง (Pre-Construction) ไปจนถึง หลังการก่อสร้าง (Post-Construction) BIM สามารถแสดงผลทั้งทางกายภาพและฟังค์ชั่นทั้งหมดของโครงการ รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญของโครงการ เทคโนโลยี BIM สามารถทำให้เราประสานการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของกับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

 

 

Construction Technology

Formwork 

” เรามี Formwork ครบทุกรูปแบบ เช่น Formwork ที่ใช้หล่อพื้นคอนกรีต โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก ไม่ต้องใช้ทาวเวอร์เครนในการยก ใช้เพียงแค่คน 4 คนในการประกอบ เป็นเทคโลยีที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศ เรียกว่า FastForm เมื่อประกอบเสร็จก็ยกขึ้นไปชั้นต่อไปได้เลย เป็นการเพิ่ม Productivity ในการก่อสร้าง “

Self-Climbing Protection

” Protection ที่ยกตัวเองโดยใช้ลอกไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทาวเวอร์เครน นี่คือสิ่งที่เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มาเลเซีย “

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

Safety Management 

เรามีระบบการทำงานในการวิเคราะห์เรื่อง Neighborhood and Adjacent Risk Analysis โดยวิเคราะห์จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการวัดค่าสั่นสะเทือน, ฝุ่นละออง และเสียง โดยแบ่ง Zone ตามระดับความเสี่ยง (เขียว, เหลือง, แดง) นี้คือระบบ Safety ทั้งหมดที่เรามี และเป็น Highlight หลักของเรา เนื่องจากงานที่เรารับส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ มีพื้นที่ในการก่อสร้างที่จำกัด เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่อง Safety Management เป็นอย่างมาก

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

 

ขีดความสามารถในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในเวลาเดียวกันได้ถึง 15 โครงการ

ปัจจุบัน คอนสตรัคชั่น ไลนส์ มีขีดความสามารถในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในเวลาเดียวกันได้ถึง 15 โครงการ มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มากถึง 500 คน มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 44 ไร่ จากการสั่งสมประสบการณ์และความสำเร็จมากว่า 25 ปี เรายึดมั่นกับการรักษามาตรฐานการทำงาน การพัฒนาระบบการจัดการโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาโดยตลอด “

 

คนอื่นบอกว่า “อาชีพนี้ไม่ดี” แต่เรามองว่ามันคือโอกาสที่เราสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

” อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเป็นสายงานที่ยอมให้มีค่าของเสีย หรือ Waste Percentage สูงกว่าอุตสาหกรรมการผลิตในสายงานอื่น เริ่มตั้งแต่การคิด Budget ในช่วงเตรียมการที่มักจะต้องเพิ่มสัดส่วนของค่าของเสีย และในช่วงก่อสร้างซึ่งถ้าเทียบกับโรงงานก็คือช่วงผลิตที่มีสิ่งผิดปกติหรือ Defect ในสัดส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด โดยทั่วไปก็ต้องถูกสั่งหยุด Line ผลิตทันที แล้วกลับมาวิเคราะห์สายพานการผลิต และหาสาเหตุรวมทั้งวิธีแก้ไขก่อนเริ่มใหม่ ตัดภาพมาในมุมของงานก่อสร้างซึ่งถ้าเราเจอค่าบางอย่างที่เกินค่ามาตรฐานที่เรากำหนด หรือ สิ่งผิดปกติ เช่น งานก่ออิฐมอญที่ควรมีความหนาปูนก่ออยู่ระหว่าง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร แต่พบว่าความหนาเกินไปถึง 3 เซนติเมตร เราคงไม่หยุดการทำงานของเรา แล้วมานั่งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาวิธีแก้ไข โดยมักมีข้ออ้างหลักๆ ว่าถ้างานนั้นๆไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างความแข็งแรงก็ทำต่อไปได้ พอเป็นแบบนี้เขาก็เลยพูดกันว่างานก่อสร้างหยาบ อาชีพนี้ไม่ดี แต่เรามองอีกมุมนึงครับ เรามองว่ามันคือโอกาสที่เราสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ “

 

เปลี่ยนจากกลุ่มคนที่สามารถทำได้ ใจเอา และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก่อน

” เรามีทั้งคนที่พร้อมจะเปลี่ยน และคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยน ผมว่านี่คือปัญหาคลาสสิคที่ทุกองค์กรต้องเจอ การ Transform ธุรกิจ เราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนจากกลุ่มคนที่สามารถทำได้ ใจเอา และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก่อน โดยต้องรวมทีมกันระหว่างคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้เร็ว หลังจากนั้นเราก็จะกระจายกลุ่มคนเหล่านี้ออกมา ให้แทรกซึมไปในทุก ๆ กลุ่ม และที่เหลือเขาจะรู้สึกว่ามีความท้าทาย และอยากที่จะเปลี่ยนแปลง นี่คือการ Transform ไปทีละส่วนจนสำเร็จ ส่วนคนที่ไม่เปลี่ยน ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องไปเอง อาจจะฟังดูโหดร้าย แต่มันคือโลกของความเป็นจริง “

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

” เราใช้โปรแกรม Pojjaman ตั้งแต่สมัยยังเป็นบริษัท ลองกองสตูดิโอ จำกัด ชื่อว่า Pojjaman1 เป็นเวอร์ชั่นที่ต้องติดตั้งโปรแกรมในระบบ Sever เราใช้มาเรื่อย ๆ จนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นระบบ Pojjaman2 ที่เป็นระบบคลาวด์ ERP 100% ไม่ต้องลงโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้เลย “

 

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

” เมื่อก่อนเราทำระบบ Payment ของผู้รับเหมาแบบบ้านๆ เมื่อหน้างานเขียน Payment ให้ผู้รับเหมาทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย แบ่งตามไซต์งาน นำใส่ซองไปส่งรถตู้ ใช้เวลา 1 วันในการจัดส่งเอกสาร พอเราใช้ Pojjaman2 เราก็แค่คีย์ข้อมูลเข้าไป แล้วไปกด Approve ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปที่การเงินทันที มันเร็วมาก เพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้น ทำให้เราลดค่าเสียโอกาสหลาย ๆ อย่าง แทนที่เราจะมานั่งเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีได้อีกเยอะ ซึ่งประโยชน์เหล่านี้มักถูกมองข้าม เพราะมันเป็นการลดต้นทุนที่จับต้องไม่ได้

 

การดีลกับอีโก้ของคน คือความท้าทายในการ Transform องค์กร

” การที่ต้องดีลกับอีโก้ของคน ด้วยลักษณะของคนที่อยู่ในวงการนี้ เรามีการศึกษาดี เป็นวิศวกรและช่างที่จบการศึกษามาจากหลากหลายสถาบัน รวมทั้งเมื่อทำ ๆ งานไป เริ่มมีประสบการณ์กับความมั่นใจ ทำให้แต่ละคนมีอัตราที่ไม่เหมือนกัน เราจึงต้องดิวกับอีโก้ของคน พอเราจะต้องเปลี่ยน มันเลยทำได้ค่อนข้างยาก แต่วันนี้ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กำลังเดินทางมาอยู่บนเส้นทางที่สามารถสร้างความสำเร็จได้

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

 

เยี่ยมชมผลงาน บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด : www.cl.co.th

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

ก่อสร้าง SMEs เติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วย Pojjaman2 Smart

เลิกขยัน แบบโง่ๆ ด้วยการ Work ให้ Smart

Work ให้ Smart ด้วย 10 ฟีเจอร์ จาก Pojjaman2

จับตา “EEC” Mega Project ความหวังใหม่ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง

เบื้องหลังอสังหาฯ รายใหญ่ เมืองขอนแก่น Transform รับยุคดิจิทัล

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

X