ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs กับโอกาสงานภาครัฐหลังโควิด-19

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,615


จากผลกระทบของโควิด-19 ที่มีกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รับผลทางลบรุนแรงในระยะสั้น เนื่องจากมีสัญญางานก่อสร้างในมืออยู่ ธุรกิจและหน้างานยังดำเนินการได้ปกตินอกช่วงเวลาเคอร์ฟิว ลูกค้างานเอกชนบางอุตสาหกรรม เช่นกลุ่มโรงแรม ท่องเที่ยวและนันทนาการ อาจจะได้รับผลกระทบทางตรงจากวิกฤตครั้งนี้ ส่งผลให้งานก่อสร้างใหม่อาจถูกชะลอ เลื่อน หรือปรับรูปแบบเป็นงานปรับปรุงรีโนเวทแทน

งานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน ก็คงชะลอตัวลงตามสภาพเศรษฐกิจและรอการดูดซับปริมาณที่พักอาศัยที่เหลืออยู่ในตลาด โดยเฉพาะตลาดคอนโดมีเนียม ที่มีแนวโน้มเปิดโครงการใหม่ลดลง แต่โครงการที่กำลังก่อสร้างก็เร่งก่อสร้าง เพื่อเร่งส่งมอบกันอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ยังมี ปัญหาแรงงานหนีกลับต่างจังหวัด ต่างประเทศ หลังมาตรการล๊อคดาวน์ การสะดุดของซัพพลายเชนวัสดุก่อสร้างนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเพียงระยะสั้น

ดังนั้นสถานการณ์โดยรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยังไม่ถึงกับย่ำแย่ เหมือนกับบางอุตสาหกรรม แต่นี่เป็น สัญญาณให้ผู้ประกอบการก่อสร้างจำเป็นต้องเร่งปรับตัว ควบคุมงบประมาณ สำรองเงินสด ดูแลวินัยการเงินอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่สถานการณ์ยืดเยื้อ หรือเกิดการระบาดรอบใหม่ในปีหน้า งานในมือทยอยหมดลง งานโครงการใหม่ไม่เข้า

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs กับโอกาสงานภาครัฐหลังโควิด-19

ผลกระทบระยะกลาง-ยาวที่จะเกิดกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ถึงแม้งานก่อสร้างภาคเอกชนจะชะลอตัวไปบ้าง แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ที่รัฐบาลเตรียมนำมาใช้ในระลอกถัดไป คือ การลงทุนก่อสร้างภาครัฐ การสร้างสาธารณูปโภคที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ ทั้งด้านสาธารณสุข คมนาคม ชลประทาน เนื่องจากการนำงบประมาณมาใช้ในการก่อสร้างก่อให้เกิดผลทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจหลายต่อ เกิดการจ้างแรงงานจำนวนมาก ตลอดทั้งซัพพลายเชนวัสดุก่อสร้างต่างๆ สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงานก่อสร้างภาครัฐ และโครงการเมกะโปรเจค โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2563-2564 นี้

ทั้งนี้น่าจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในการประมูลงานภาครัฐ การกระจุกตัวของงบประมาณในบางกระทรวง หรือ งานก่อสร้างบางประเภท รวมทั้งการเข้ามาแข่งขันจากผู้รับเหมาต่างชาติที่มาในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ซึ่งคาดการณ์ว่า

 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง  ขนาดย่อมจะเกิดการฟันราคา เพื่อแย่งงานหนักขึ้น
 • ราคาวัสดุก่อสร้างอาจจะยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดชะลอตัว
 • ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้รับเหมารายย่อยน่าจะมีปัญหาสภาพคล่อง การจ้างเหมาช่วงอาจจะทำราคาได้ดีขึ้น

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs กับโอกาสงานภาครัฐหลังโควิด-19

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง

 • ดูเงื่อนไขสัญญาจากผู้ว่าจ้างอย่างละเอียดถี่ถ้วน เจ้าของโครงการอาจมีข้ออ้างในการบอกเลิก หรือเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญา กรณีเป็นคู่สัญญาภาครัฐ จะมีความมั่นคงมากกว่า
 • เตรียมความพร้อมด้านการเงิน เสริมสภาพคล่อง สำหรับการประมูลงานและดำเนินโครงการ
 • ปรับระบบการบริหารนำเทคโนโลยีมาใช้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานจากที่บ้าน การมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างเรียลไทม์ และการควบคุมต้นทุนอย่างละเอียด
 • เลือกลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้าง นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านลดระยะเวลาการก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนค่าแรงและวัสดุ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้ตามาตรฐาน ลดการแก้ไขเก็บงาน

โอกาสในการรับงานก่อสร้างภาครัฐยังมีอีกมาก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SME ที่มีความพร้อมสามารถขยายขีดความสามารถในการรับงานเพิ่มขึ้นได้ โดยมีพันธมิตรเป็นสถาบันการเงินที่เข้าใจความต้องการของธุรกิจ จะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเติบโตได้ เมื่อมองในมุมของการบริหารภายใน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีปริมาณธุรกรรมจำนวนมาก ในการสั่งซื้อวัสดุ จ่ายค่าแรงคนงาน ผู้รับเหมาช่วง ค่าเช่าเครื่องจักร และค่าดำเนินการอื่นๆ การเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนในการทำธุรกรรมเหล่านี้ สามารถเพิ่มกำไรให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐพร้อมเดินหน้าไปต่อ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเดินหน้า ทุกงานก่อสร้างภาครัฐ ลดต้นทุนการทำงานด้วย SCB Business Anywhere และ มณีฟรีโซลูชั่น ทำให้ทุกธุรกรรมของผู้รับเหมาก่อสร้างกลายเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังเตรียมวงเงินค้ำประกัน (L/G) ที่สนับสนุนให้คุณรับงานก่อสร้างภาครัฐได้อย่างหมดกังวล และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (O/D), (P/N) สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน  

และสิทธิพิเศษสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่สมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ที่กำหนด รับโปรโมชั่น ระบบบริหารธุรกิจก่อสร้าง Pojjaman2 smart ระบบคลาวด์ ERP สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ ครบทุกฟังก์ชั่นและการวางระบบควบคุมงบประมาณก่อสร้างระดับมืออาชีพ  ช่วยให้คุณพร้อมเปลี่ยนแปลงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสู่ความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

 

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง Pojjaman2 Smart พร้อมยกระดับธุรกิจก่อสร้างขึ้นอีกขั้น ด้วยระบบบัญชี จัดซื้อ และควบคุมต้นทุน ครบทุกฟังก์ชั่นการก่อสร้าง ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมในทุกสถานการณ์  ลงทะเบียนทดลองใช้งานโปรแกรมพจมาน คลิก 

ทดลองใช้งานโปรแกรมพจมานฟรี คลิก 

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

ติดตามข่าวสารจากพจมานได้ที่นี่ ก่อสร้าง SMEs เติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วย Pojjaman2 Smart Package

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytics And Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytics และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X