www.pojjaman.com

ปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน รับเหมาก่อสร้าง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


Loading

ปัญหาที่เกิดในงาน รับเหมาก่อสร้าง มีอะไรบ้างนะ

ปัญหาในงาน รับเหมาก่อสร้าง ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะต้องทำงานหรือประสานงานกันกับหลายๆฝ่าย ทั้งภายในที่เป็นฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายจัดซื้อสินค้า ผู้ควบคุมโครงการ วิศวกร และภายนอกที่เป็นผู้ออกแบบงาน หรือเจ้าของโครงการเองที่ต้องประสานงานกันบ่อยๆ ยิ่งโครงการก่อสร้างมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ปัญหาถือเป็นข้อดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น แต่ตัวของผู้รับเหมาเองก็ต้องมีความรู้ความสามารถพอที่จะแก้ปัญหา หรือแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งถ้าหากเรารู้เท่าทันปัญหาก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือ และหาทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากนัก ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างสามารถเกิดได้จากอะไรบ้าง หลักๆที่เกิดก็มีดังนี้

ปัญหาที่เกิดจากผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ผู้รับเหมาถือว่าต้องเจอปัญหาบ่อยอยู่แล้วเพราะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในงาน รับเหมาก่อสร้าง

 • การประสานงานกันไม่ดีพอ ซึ่งปัญหานี้จะเจอบ่อยมากและมีผลกระทบพอสมควร
 • เครื่องจักรมีปัญหาทำให้ทำงานล่าช้า ทั้งการเช่าเครื่องจักรไม่ได้ และไม่มีเครื่องจักรเป็นของตัวเอง
 • วัสดุเสียหายหรือไม่เพียงพอ เพราะบางครั้งสั่งมาเร็วเกินไปทำให้เสื่อมสภาพ อาจเป็นเพราะสถานที่เก็บวัสดุไม่ดีด้วย
 • ปัญหาด้านการเงินที่หมุนไม่ทัน ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • การทำงานไม่สอดคล้องกัน ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดจากการไม่ประสานงานกัน

ปัญหาที่เกิดจากผู้ควบคุมงาน

 • ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ความคิดเห็นทางเทคนิคไม่ตรงกัน
 • หวังผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป
 • ไม่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจเพราะยังขาดประสบการณ์

ปัญหาที่เกิดจากการออกแบบ

ปัญหาจากการออกแบบถือว่าเจอได้บ่อยพอสมควร เพราะ “คนทำไม่ได้ออกแบบ คนออกแบบไม่ได้ทำ”

 • การออกแบบได้ถูกต้องตามหลักเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่บางทีการไม่คำนึงถึงว่าหน้างานจะทำได้หรือไม่ จึงการเปลี่ยนแบบบ่อยๆ
 • ประสบการณ์ของผู้ออกแบบที่เคยทำงานแบบนี้มาบ้าง แต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญพอสมควร
 • การเปลี่ยนเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อลดต้นทุน
 • ไม่ได้ประสานงานกันกับผู้ควบคุมงาน

ปัญหาที่เกิดจากเจ้าของโครงการ

ปัญหาจากเจ้าของโครงการเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อการก่อสร้าง

 • จ่ายเงินค่าจ้างช้า ทำให้งานช้าตามไปด้วย
 • สั่งแก้ไขงานแบบกระทันหันทำให้ต้องทำงานไปแก้ไขไป
 • เพิ่มงานนอกเหนือจากสัญญาว่าจ้าง
 • ไม่ค่อยประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ

ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากปัญหาภายนอก

 เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดเพราะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม พายุเข้า ฯลฯ เกิดภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาการเมืองในประเทศ วันหยุดยาวต่างๆ ทั้งหมดอาจทำให้งานล่าช้าได้

ปัญหาเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นตอนไหน ยิ่งงานก่อสร้างที่ต้องติดต่อประสานงาน ทำงานกับหลายส่วน ปัญหาจึงต้องมีเกิดขึ้นบ้าง แต่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ หรือถ้าเกิดจริงๆก็ทำให้ปัญหานั้นไม่ส่งผลรุนแรงมากนัก ถ้าหากเราเตรียมรับมือ และมีวิธีการแก้ไขกับปัญหานั้นๆอย่างถูกวิธี หรือแค่คุณมี โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง พจมาน 2 ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง ทั้งเรื่องของการจัดการต้นทุนก่อสร้าง การสั่งซื้อวัสดุ หรือการประสานงานระหว่างภายในออฟฟิศกับที่หน้างานจะสะดวกมากขึ้น ข้อมูลมีความ Real time  สามารถสรุปผลได้ทันที และสรุปผลของโครงการได้ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.boris.co.th , www.civilclub.net

 

 

X