www.pojjaman.com

“ พจมาน 2 ” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2,459


Loading

อยากได้ โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ที่ตอบโจทย์ทุกฝ่ายในองค์กรต้อง ” พจมาน 2 “

ความสำเร็จของงานรับเหมางานก่อสร้างมักจะพึ่งพาตัวบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งถ้าผู้จัดการโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างมีความสามารถสูงก็สามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้สูงเช่นกัน แต่ในปัจจุบันการหาบุคคลที่มีความสามารถสูงไปควบคุมในทุกๆโครงการเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ฉะนั้นการทำงานอย่างเป็นระบบที่มีการวางแผน มีระบบการจัดการที่ดี และมีโปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ดี อย่าง พจมาน 2 ก็จะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ขอทดลอง โปรแกรมพจมาน2ฟรีที่นี่

ผู้บริหาร (Management)

ควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ สรุปภาพรวมและตรวจสอบได้ถึงระดับเอกสาร

ทราบความเคลื่อนไหวของระบบบัญชีงานก่อสร้าง รายรับ-รายจ่าย ดูแลงบและสรุปกำไร-ขาดทุนได้ทันที สามารถอนุมัติเอกสารผ่าน Mobile Application และมีตัวช่วยเตือนงบประมาณคงเหลือก่อนอนุมัติเอกสารทุกใบ   ซึ่งสามารถใส่ความเห็นสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารใดๆ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ดูผลกำไรขาดทุนได้ทันที

 • สรุปภาพรวม และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 • สามารถจัดทำBOQ กับงบประมาณโครงการได้อย่างละเอียด
 • ปรับปรุงBOQ เป็นRevision ใหม่ แต่ยังเก็บ Revision เดิมไว้เปรียบเทียบได้
 • มีการบริหารงานเพิ่ม-ลด การเปลี่ยนแปลงกับProject Owner อย่างครบถ้วน
 • เรียกดูรายงานCost Control เพื่อควบคุมงบประมาณให้เป็นดั่งแผนที่วางไว้
 • ควบคุมต้นทุนได้หลายจุดตามความเหมาะสมขององค์กรดังนี้

จุดขอซื้อ(Request) ,จุดสั่งซื้อ(Committed Cost) ,จุดบันทึกต้นทุน(Account Cost) ,จุดชําระเงิน(Paid Cost) และจุดเบิก/คืนของ

ฝ่ายจัดซื้อ (Purchase)

ฐานข้อมูลและประวัติราคาวัสดุก่อสร้าง บริหารความสัมพันธ์ Supplier อย่างเป็นระบบ

มีระบบฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง(Material Database) ซึ่งรวบรวมข้อมูลวัสดุก่อสร้างทุกประเภทพร้อมระบบการจัดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายในการจัดการข้อมูลวัสดุ อีกทั้งยังสามารถเก็บประวัติการจัดซื้ออย่างครบถ้วน(Procurement History) พร้อมมีตัวช่วยแนะนำราคาจากข้อมูลว่ามีค่าสูงสุด-ต่ำสุด หรือค่าเฉลี่ยเท่าใด ซึ่งฝ่ายจัดซื้อสามารถนำไปใช้ในการเจรจาด้านราคาในการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังมีส่วนเก็บราคาที่ได้จากQuotation ของ Supplier ต่างๆก่อนการจัดซื้ออีกด้วย

คลังสินค้า (Warehouse)

บริหารปริมาณและต้นทุนวัสดุฯทุกประเภท เชื่อมต่อคลัง สำนักงานและไซต์งานอย่าง Real-Time

มีข้อมูลวัสดุก่อสร้างทุกประเภทเริ่มต้นให้กว่า 10,000 รายการไว้ฐานข้อมูล พร้อมระบบการจัดหมวดหมู่วัสดุที่ออกแบบเฉพาะและยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กันระหว่างแผนกเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง

 • Store หน้างานสามารถบันทึกรับของโดยตรวจสอบกับ PO จากจัดซื้อและบันทึก Stock ในขั้นตอนเดียว
 • เลือกการรับรู้ต้นทุนได้ทั้งแบบ FIFO และ Average
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลคลังกับสำนักงานใหญ่และไซต์งานอื่นๆได้ Real-Time
 • วางแผนการจัดซื้อและแผนการจัดส่งจากระบบจัดซื้อได้
 • บริหาร Stock เครื่องมือ เครื่องจักรก่อสร้าง
 • บันทึกการสภาพและบริหารการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และคิดค่าใช้จ่ายภายใน (Internal Charge) เพื่อการจัดสรรทุนที่เหมาะสม

บัญชี (ACCOUNT)

ระบบบัญชีที่ยืดหยุ่นจัดการได้ง่าย ปิดงบฯและส่งภาษีได้ทันที

 • ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบภาษี และการปิดบัญชี ใช้งานง่าย สามารถบันทึกบัญชีทำรายงานงบการเงิน และรายงานภาษีนำส่ง ได้ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรรับรอง
 • ด้วยความเป็น ERP ทำให้ข้อมูลต่างๆของแต่ละแผนกถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ ลดความผิดพลาด และซ้ำซ้อนของข้อมูล และตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย ใช้เป็นเครื่องมือในการทำ Internal Control ที่ดี
 • รายงานประกอบงบฯ สามารถดึงข้อมูลจากแผนกต่างๆเพื่อกระทบยอดทางบัญชีได้ทันที ทำให้ปิดบัญชี และส่งภาษีได้รวดเร็วไม่ผิดพลาด
 • จัดทำรายงานบริหารเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริ หารของแต่ละบริษัทได้

การเงิน (Financial)

บริหารการเงิน / Cashflow แม่นยำ Real-Time

 • มีระบบจัดการเช็ค เงินสด และเงินสดย่อย บริหารกระแสเงินสด และประมาณการจากข้อมูล Credit Term และ Budget
 • งบการเงินภาพรวม และแยกตามโครงการรายงานวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratios)

 

ลองมาฟังความรู้สึกของพนักงานในแต่ละแผนกของ บริษัท บุเรงฤทธ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และได้นำโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง พจมาน 2 เข้าช่วยไปในการทำงานในบริษัท

ฝ่ายคลังสินค้า – “ช่วยในเรื่องตรวจสอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เช็คสต็อกได้ง่าย”

 

ฝ่ายจัดซื้อ – “ช่วยลดขั้นตอนในการซื้อของ-รับของ สามารถนำข้อมูลเก่ากลับมาทำใหม่ได้”

 

ฝ่ายบัญชี – “สะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ได้จ่ายเงินไปแล้ว สามารถดูข้อมูลย้อนหลังและค่าใช้จ่ายของแต่ละไซต์ได้”

จะเห็นได้ว่า โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง พจมาน 2 สามารถตอบโจทย์ทุกฝ่ายในองค์กรในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้เป็นอย่างดี เพราะเราออกแบบมาสำหรับธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ จึงเข้าใจระบบการทำงานและการบริหารงานอย่างถ่องแท้ ที่สำคัญไม่ได้ใช้เฉพาะรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น เพราะเรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเลือกใช้โปรแกรม พจมาน 2 ในการบริหารงานและควบคุมต้นทุน อาทิ งานตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ งานรีโนเวท เป็นต้น  พี่ๆสามารถดูบทความเกี่ยวกับ ความสำเร็จของลูกค้าที่เลือกใช้ ” พจมาน 2 “  และเราพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเพื่อตอบสนองการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

บริหารงานให้โดนใจทุก GEN เป็นไปได้ด้วยพจมาน 2 

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วยโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างสำเร็จรูปบนระบบ Cloud

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

 

 

 

X