www.pojjaman.com

สรรพากร จับตาเข้มใช้ AI วิเคราะห์ 10 สัญญาณบริษัทเลี่ยงภาษี

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 942


Loading

กรมสรรพากร ได้ประเมินผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำบัญชีแบ่งออกเป็นกลุ่มดีและกลุ่มเสี่ยง  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีของภาครัฐและผู้ที่เสีย ภาษี ที่ดีด้วย ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงจะถูกภาครัฐตรวจและกรม สรรพากร สอบอย่างเข้มข้น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการคือ กลุ่มกิจการซื้อมาขายไป กลุ่มการผลิต และกลุ่มบริการ เพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่ากิจการเหล่านี้มีรูปแบบการใช้จ่ายเงินที่ผิดปกติ คือใช้จ่ายเงินสดมากกว่าเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการทำงบการเงินบัญชีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และทางกรมสรรพากรเองได้ใช้ระบบ Big Data และ Data Analytic เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจที่มีการจัดทำบัญชีที่เสี่ยงจะหลีกเลี่ยงภาษี โดยแบ่งตามข้อมูลส่วนของสินทรัพย์ หนี้สินและทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ดังนี้

ส่วนของสินทรัพย์

1.ใช้เงินสดเป็นหลัก

2. สินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง

3. ไม่มีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินมากผิดปกติ

ส่วนหนี้สินและทุน

4. มีเงินกู้ยืมจากกรรมการมากเกินไป และไม่สามารถชี้แจงได้

5. แสดงบัญชีที่ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน

ส่วนรายได้

6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง

7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน

ส่วนค่าใช้จ่าย

8. บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ลดลง

9. บันทึกค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้

10. สร้างค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ

หากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีลักษณะบัญชีตามที่กล่าวมาข้างต้นควรทำการทบทวนและตรวจสอบบัญชีงบการเงินให้ถูกก่อนทำการยื่นงบต่อกรม สรรพากร  เพราะหากผู้ประกอบการ SMEs ยังคิดที่จะเลี่ยง ภาษี ก็คงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะทางภาครัฐเองก็ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของการทำบัญชีได้อย่างแม่นยำอย่างมากขึ้น ส่วนผู้ประกอบการที่อยากจะทำบัญชีเดียวให้มีความถูกต้อง สามารถใช้โปรแกรม พจมาน เข้ามาช่วยในการทำเอกสารให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ให้ทันระยะเวลาที่ทางกรม สรรพากร กำหนดให้ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มด้วย 

โปรแกรมพจมาน 2 ตัวช่วยในการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง

การยื่นงบบัญชีการเงินต่อกรมสรรพากร ทางผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้โปรแกรม พจมาน2 ที่เป็นระบบออนไลน์ช่วยในการทำบัญชีชุดเดียวให้เอกสารมีความถูกต้อง โปรแกรม พจมาน2 มีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมคลังสินค้า และควบคุมต้นทุนของกิจการ เข้ามาช่วยเพื่อให้ทันระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และเสียภาษีเพียงอย่างเดียว

Pojjaman 2 ตอบโจทย์การทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งขนาดกลาง-ขนาดใหญ่

ENTERPRISE PACKAGE

เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนาดกลาง – ใหญ่
ที่ต้องการระบบ ERP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์

  • วางระบบพร้อมใช้งานใน 6 เดือน
  • Support ระบบบัญชี และระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์
  • สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจก่อสร้างประเภทต่าง ๆ และอสังหาริมทรัพย์

ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท

SMART PACKAGE

เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs ที่ต้องการระบบบัญชีและระบบควบคุมต้นทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการเติบโตของธุรกิจ

  • ใช้งานง่าย ได้ครบทุกฟังก์ชั่น บัญชี ควบคุมต้นทุน จัดซื้อ
  • อบรมการใช้งาน 1 สัปดาห์ พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์และซัพพอร์ตออนไลน์
  • ลงทุนเริ่มต้นเพียงแสนกว่าบาท ชำระค่าบริการระบบ Cloud และ Software เป็นรายเดือน

ราคาเริ่มต้น 22,000 บาท/เดือน

ขอเดโม่โปรแกรมพจมาน 2 ที่นี่

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

สรรพากรให้โอกาสครั้งสุดท้าย ธุรกิจ SMEs ต้องทำ บัญชีเดียว เท่านั้น

ทวีชัย เพอร์เฟ็ค บิวเดอร์ จากผู้ใช้ BUILK สู่ Pojjaman2 รองรับงานที่เพิ่มมากขึ้น

โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างสำเร็จรูปบนระบบ Cloud

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

X