Loading

CONSTRUCTION UNITED

Digitize Construction + Real Estate Industry in Southeast Asia

ด้วยเป้าหมายที่จะปฏิวัติวงการก่อสร้างด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และไอเดียใหม่ๆ มาสู่วงการก่อสร้าง

ประวัติ builk group

เราเริ่มต้นธุรกิจด้วยการพัฒนาโปรแกรมก่อสร้าง POJJAMAN ระบบ ERP เพื่อธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ
ก่อนจะต่อยอดสู่ BUILK โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ สำหรับผู้รับเหมา SMEs ทั่วภูมิภาคอาเซียน เราพัฒนาแอพพลิเคชั่นหลากหลาย
เพื่อผู้ประกอบการในวงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
JUBILI โปรแกรมบริหารงานขายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง,
PLOY โปรแกรมบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์จนถึง KWANJAI ระบบประสานงานแจ้งซ่อมหลังการขายโครงการหมู่บ้าน-คอนโด

ทีมงาน “พจมาน 2”

เราทำงานด้วยความเข้าใจลูกค้า และมีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพทั้งด้านซอฟต์แวร์
การบริหารการจัดการต้นทุน และรอบรู้ทุกเรื่องในวงการก่อสร้าง

Implementation Team

  ทำหน้าที่วิเคราะห์ลักษณะการทำงานของลูกค้า และนำข้อมูลมาออกแบบรูปแบบการใชังานซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการขึ้นระบบที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน และความคาดหวังของผู้บริหาร

Customer Success Team

  ทำหน้าที่ดูแล สนับสนุน ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการขึ้นระบบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จสูงสุดในการใช้งานซอฟต์แวร์ของลูกค้า

Software Developer Team

  ทำหน้าที่วางแผน ออกแบบ พัฒนาด้านเทคนิคของฟีเจอร์ใหม่ ๆ รวมถึงดูแลบำรุงรักษาให้ซอฟต์แวร์มีความเสถียร และมีความทันสมัย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานอยู่เสมอ

Case Study

เบื้องหลังอสังหาฯ รายใหญ่ เมืองขอนแก่น Transform
รับยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้การใช้งาน

"พจมาน 2" เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว

อ่านเพิ่มเติม

สาระความรู้

ระวังติดกับดัก หลงพัฒนา โปรแกรม ใช้เอง

อ่านเพิ่มเติม

Case Study

เบื้องหลังอสังหาฯ รายใหญ่ เมืองขอนแก่น Transform รับยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้การใช้งาน

"พจมาน 2" เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว

อ่านเพิ่มเติม

สาระความรู้

ระวังติดกับดัก หลงพัฒนาโปรแกรมใช้เอง

อ่านเพิ่มเติม