www.pojjaman.com

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนประมูลงาน รับเหมาก่อสร้าง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3,883


Loading

ประมูลงาน รับเหมาก่อสร้าง ทางเลือกสำหรับเจ้าของโครงการ

เจ้าของโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ส่วนใหญ่ล้วนมีความต้องการให้โครงการก่อสร้างของตนใช้ต้นทุนในการก่อสร้างต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  และยังต้องการให้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้นได้มาตรฐานด้วย ดังนั้น การประมูลราคาโครงการ รับเหมาก่อสร้าง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์เจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการหลายๆเจ้าได้เสนอราคาการก่อสร้างมา ซึ่งจะมีผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ชนะการ ประมูลงาน และเสนอราคาการก่อสร้างได้เหมาะสมที่สุด ภายใต้สเป็คที่เจ้าของโครงการกำหนดขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนการ ประมูลงานก่อสร้าง ถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องเรียนรู้เพื่อนำเทคนิคไปใช้ในการประมูลงานครั้งต่อไปได้

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง

1.ศึกษาหาข้อมูล และเตรียมวางแผนในงานที่จะทำการ ประมูลงาน

สิ่งแรกที่ ผู้รับเหมา ควรทำคือ การศึกษาหาข้อมูล และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ว่าหน่วยงานหรือเจ้าของโครงการที่เปิดประมูลนั้นต้องการให้จัดซื้อจัดจ้างเรื่องเกี่ยวกับอะไร ทำการก่อสร้างรูปแบบไหน มีข้อมูลเรื่องสเป็คของวัสดุก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอย่างไร ระยะเวลาส่งมอบงาน และการทราบราคาจากหน่วยงานเปิดประมูลอย่างชัดเจนก็ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ ผู้รับเหมา สามารถ ประมูลงาน ชนะคู่แข่งได้ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เจ้าของโครงการที่เปิดประมูลกำหนดไว้แล้ว ทางบริษัทหรือผู้รับเหมาต้องเก็บข้อมูลให้ละเอียดและต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้าของโครงการมีความต้องการอะไรมากที่สุด

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง

2.เจาะลึกรายละเอียดการทำงาน ข้อมูลต้องมีความแม่นยำ

หลังจากที่ศึกษาว่าเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานต้องการอะไรแล้ว ผู้รับเหมา ก็ทำการศึกษา Product ในบริษัทว่าตรงกับที่เจ้าของโครงการต้องการหรือไม่ ทำการเจาะลึกในกระบวนการทำงาน ศึกษาขั้นตอนการทำงานต่างๆอย่างละเอียด โดยทำความเข้าใจ TOR (Term of Reference) ให้ดีจะได้ไม่ผิดพลาดและไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน และการเตรียมเอกสารก่อนเข้าประมูลงานต้องถูกต้องมีความแม่นยำ

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง

3.เตรียมเอกสารการ ประมูลงาน ให้น่าสนใจ

ผู้ประกอบการหรือ ผู้รับเหมา ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมและมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ มีข้อมูลบอกรายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นที่นำเสนอ สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยกับงานที่นำเสนอได้เป็นอย่างดี  มีเอกสารและสื่อที่ช่วยในการนำเสนอแบบเข้าใจง่าย และที่สำคัญคือต้องซักซ้อมก่อนทำการนำเสนองานประมูลเพื่อที่จะได้ป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดตอนนำเสนองาน

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนประมูลงาน รับเหมาก่อสร้าง

4.ยื่นข้อเสนอที่ดีในการประมูลงาน

เมื่อศึกษารายละเอียดของงานอย่างดีแล้ว ก็ทำการศึกษาคู่แข่งว่ามีใครบ้างที่ร่วมประมูลงานด้วยเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือและพัฒนางานของเราให้ดีขึ้น  ต่อมาก็ทำการออกแบบโครงการและยื่นข้อเสนอที่ดีให้กับเจ้าของโครงการ ซึ่งขอเสนอที่ดีคือสามารถตอบความต้องการเบื้องต้นของเจ้าของโครงการได้ ทั้งเรื่องระยะเวลาส่งมอบงาน สเป็คงานและวัสดุที่ได้มาตรฐานที่ต้องการ มีราคาที่เหมาะสม ซึ่งราคาไม่จำเป็นที่จะต้องถูกกว่าคู่แข่งเสมอไป ต้องคำนึงความสามารถและศักยภาพของทีมงาน ที่เราสามารถทำได้อย่างเต็มกำลัง

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนประมูลงาน รับเหมาก่อสร้าง

5.สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของโครงการ

ผู้ประกอบการควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของโครงการ เพื่อจะได้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาข้อเสนอในการประมูลให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์อันดีนี้จะนำไปสู่ความน่าเชื่อ ซึ่งจะทำให้เจ้าของโครงการพิจารณางานก่อนเป็นอันดับแรก

เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนประมูลงาน รับเหมาก่อสร้าง

6.มีการบริหารต้นทุน แม่นเรื่องต้นทุนและขั้นตอนการทำงาน

ต้นทุนในการก่อสร้างเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  ดังนั้นต้องบริหารต้นทุนให้ดีเพื่อให้ชนะการประมูล การซื้อสินค้าหรือวัสดุต่างๆก็สำคัญ  หากมี Partner ที่ดีก็จะช่วยให้ต้นทุนดีตามไปด้วย และต้องมีการวางแผนการทำงานกันอย่างละเอียด  แล้วดูว่าแต่ละขั้นตอนใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ ทำการติดตามงาน และออกไปดูที่หน้างานบ่อยๆ ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา การติดตามงานทุกขั้นจะทำให้ลดความผิดพลาดในการส่งงานได้   

การบริหารต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะต้นทุนที่ดีที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถชนะงานประะมูลมาได้ ดังนัั้นต้องมีการจัดการต้นทุนที่ดี  ซึ่งโปรแกรมพจมาน 2 เป็นโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ สามารถดูงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย และควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำ มี CN Budget ตัวช่วยสำหรับสร้างและแก้ไข Budget การเสนอราคาก่อสร้าง เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลของการเสนอราคาก่อสร้าง ปัจจุบันมีใช้งานด้วยระบบ Cloud อย่างเต็มรูปแบบ จึงทำงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น มีการประมวลผลอย่าง real-time ที่จะทำให้องค์กรของคุณได้ข้อมูลรวดเร็วและแม่นยำ  ผู้บริหารนำมาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันเวลา 

สำหรับพี่ๆผู้รับเหมาที่กำลังมองหาหรือต้องการ โปรแกรม ERP  เข้ามาใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง หรือช่วย ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง บริหารงานด้าน บัญชีก่อสร้าง ขอแนะนำ  ” พจมาน 2 “ ที่เป็นโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ที่ออกแบบมาสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ เน้นควบคุมงบประมาณ และ กำไร ของโครงการได้ครบถ้วน สามารถจัดการระบบบริหารงานต่าง ๆ ได้เทียบเท่า ERP ระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา   สามารถศึกษาเพิ่มเติมว่า  ทำไมต้องพจมาน 2    และดูตัวอย่าง ความสำเร็จของลูกค้า ได้เลย

 อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com/2012/05/blog-post_9843.html

https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/10558

https://www.thairath.co.th/content/1187488

X