www.pojjaman.com

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กับเทคนิคการ ‘ จัดจ้าง ‘ สุดเด็ด

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,826


Loading

เทคนิคการจัดจ้างของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การประกอบ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในหลายครั้งที่ได้รับงานโครงการใหญ่ ส่งผลให้ในการทำงานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของ ผู้รับเหมา คนเดียวคงไม่เพียงพอ และ ผู้รับเหมา เองก็คงไม่เชี่ยวชาญในงานบางส่วนอาจจะต้องจัดจ้างผู้รับเหมา ช่วงมาทำงานช่วยในงานส่วนนั้นอาจจะต้องอาศัยความปราณีตเก็บรายละเอียดของงานโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้รับเหมา ควรให้ความสำคัญกับการ จัดจ้าง ผู้รับเหมาช่วง เพราะงานส่วนที่ผู้รับเหมาช่วงได้รับผิดชอบนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในงานผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาขั้นต้นอย่างเราๆเช่นกัน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นอาจจะส่งผลกระทบมาถึงผู้รับเหมาหลักโดยตรง วันนี้ผมจึงนำเทคนิคการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังส่งผลดีให้กับทุกฝ่ายได้อีกด้วย เทคนิคที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยค่ะ

1.ร่างสัญญาจัดจ้างอย่างชัดเจน

เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ ผู้รับเหมา ทุกท่านทราบกันดีว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นอย่างมาก อาจจะมีกระบวนการที่ยุ่งยากซักซ้อนเล็กน้อยแต่การจัดจ้างเป็นเรื่องของธุรกิจและเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนโดยตรง ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างถูกต้อง ที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางกฏหมายก็สามารถกระทำได้เพราะเป็นสิทธิของฝ่ายผู้ว่าจ้าง เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราสามารถนำสัญญามาเป็นหลักฐานในการเรียกร้องสิทธิหรือดำเนินคดีทางกฏหมายได้ง่ายขึ้นโดยรายละเอียดในสัญญาต้องมีสิ่งสำคัญดังนี้

1) วัน เดือน ปี และสถานที่ในการทำสัญญา ควรเป็นวันที่ทำสัญญาให้ตรงตามความเป็นจริง เพราะมีผลทางกฏหมายเมื่อต้องทำการฟ้องร้อง
2) ชื่อ สกุล อายุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ ที่อยู่ ของทั้งสองฝ่าย
3) รายละเอียดของงานที่สำคัญ เช่น คุณภาพ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ หน้าที่ในการทำงาน เวลากำหนดส่งมอบงาน ฯลฯ
4) รายละเอียดค่าตอบแทน เช่น จำนวนค่าตอบแทน วิธีการชำระค่าตอบแทน เป็นแบบแบ่งชำระเป็นงวด กี่งวด หรือชำระเป็นก้อน ระบุกำหนดการให้ชัดเจน
5) ลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย หากเป็นนิติบุคคลต้องมีการตรวจสอบว่าตามหนังสือจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ผู้ใดมีอำนาจในการลงนาม ต้องประทับตราหรือไม่

2. กำหนดขอบเขตของงาน

งานที่ผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาขั้นต้นรับมานั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาหลักทั้งหมด  ดังนั้น ควรกำหนดงานที่ชัดเจนให้แก่ผู้รับเหมาช่วง แบ่งงานอย่างไร ใครทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ในกรณีมีผู้รับเหมาช่วงหลายทีม ก็ควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานมากขึ้น เพราะงานต้องทำต่อเนื่องกัน หากทีมใดเกิดความล่าช้าก็จะส่งผลให้ทีมต่อไปทำงานล่าช้าไปด้วย

3.จัดการเรื่องค่าจ้างให้เรียบร้อย

ค่าตอบแทนทั้งหมดที่ผู้รับเหมาช่วงจะได้รับการแบ่งชำระในแต่ละงวดเป็นจำนวนเท่าใด มีกี่งวด เริ่มกำหนดชำระวันที่เท่าใด ควรระบุให้ชัดเจน เพื่อเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันไว้ทั้งสองฝ่าย ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่ต้องชำระค่าตอบแทนให้ตรงตามที่ระบุไว้

4.สั่งวัสดุก่อสร้างด้วยตนเอง

การที่ผู้รับเหมาตรวจสอบวัสดุก่อสร้างด้วยตนเอง ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเป็นการตรวจสอบได้ว่าวัสดุเป็นไปตามแปลนหรือไม่ ป้องกันปัญหาการใช้วัสดุคุณภาพต่ำ และถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับเหมาช่วงทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

5.เตรียมทีมงานสำรองไว้

ในกรณีที่มีทีมงานช่วงหนีงาน หรือเกิดปัญหาผิดพลาดเป็นอย่างมากในขณะปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนทีมงาน ทีมงานสำรองก็จะสามารถมาทำงานแทนทีมงานเก่าได้ทันที ซึ่งช่วยลดปัญหาในการเกิดความเสียหายของงานหรือทำงานไม่เสร็จตามกำหนด

เทคนิคที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนจะจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงได้เป็นอย่างดี ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีหลักฐานที่ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถตรวจสอบได้ ทั้งในเรื่องของสัญญา วัสดุก่อสร้างไปจนถึงทีมงานแต่ละคนที่ทำงานร่วมกับเรา สิ่งเหล่านี้เป็นการรับ   ผิดชอบในหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่องานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเหมาทุกท่านนะครับ

“พจมาน 2” ชวน ฝ่าย “จัดจ้าง” บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
มาลับคม อัพเลเวลสุดยอดเทคนิคเรื่องจัดจ้าง และ SRM

— สัมมนา ฟรี !! —

⚡ เจาะลึกถึงแก่นและกลยุทธ์ “จัดจ้าง”

⚡ จัดจ้าง เรื่องง่ายๆ จัดการได้ด้วย “พจมาน 2”

⚡ สุดยอดกลเม็ดการบริหารความสัมพันธ์คู่ค้าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (SRM)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

✨ สมัครด่วน รับจำนวน 50 ที่นั่งเท่านั้น ✨

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://houzzmate.com/topic/7315072421162314?fbclid=IwAR2P4vL8gKJGAj-3j0AcSE4ZiV3G_DdqeS1yeEGZhEWQ178yx38nEQgT5XI

https://houzzmate.com/topic/3016092809200450?fbclid=IwAR3nOadtg51ZmKDIGeZAUT8JMUupUwA-88SCQE2YVNpJmZ1iqCaJi7Ec4Os

X