www.pojjaman.com

โปรแกรมก่อสร้าง ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ธุรกิจก่อสร้างต้องมี

โปรแกรมก่อสร้าง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,741


Loading

           โครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ การลงทุนการก่อสร้าง  รวมถึงการขยายตัวของเมือง ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมีการพัฒนา และหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึง โปรแกรมก่อสร้าง ที่เข้ามาช่วยรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งตลาดของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจไม่ให้ถูก Disruption จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

          นอกจากการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและให้ทัดเทียมคู่แข่งได้ ในฐานะของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเองล้วนมีความต้องการประสบความสำเร็จ สามารถบริหารงานได้อย่างประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุนของโครงการ รวมถึงใช้ประโยชน์จากโปรแกรมก่อสร้าง หรือเทคโนโลยีการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จก็มีอยู่หลายอย่าง ที่ผู้รับเหมาเองหากอยากประสบความสำเร็จต้องห้ามพลาดที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาองค์กร

ความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาคือโอกาสของการประสบความสำเร็จ

          อาชีพของการทำรับเหมาก่อสร้างกับเรื่องของความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะการก่อสร้างนั้นมีมูลค่าสูงมากกว่าการทำธุรกิจแบบทั่วไป ดังนั้นหากคุณหวังที่จะประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจก็ต้องเริ่มจากการมีความน่าเชื่อถือ โดยทั่วไปแล้วการทำงานรับเหมาก่อสร้างอาจจะแบ่งงานเป็นทั้งส่วนของภาครัฐและงานในส่วนของเอกชน ที่มีมุมมองของความน่าเชื่อถือที่ต่างกัน โดยเกิดจากความสามารถในการทำงาน ขนาดของงานที่รับในอดีตจนถึงปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงานร่วมกัน ผลงานที่สร้างออกมา และความน่าเชื่อถือนี่แหละก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ได้รับงานที่มากขึ้นนั่นเอง

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องรับเหมาก่อสร้าง 

          และนี่คือสิ่งแรกที่ผู้รับเหมาก่อสร้างควรมี เพราะจะทำงานด้านก่อสร้างต้องศึกษา หรือมีพื้นฐานในด้านช่าง วิศวกรรมอยู่บ้าง เพื่อที่จะออกแบบ หรือสามารถแนะนำกลุ่มลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นแนวทางสู่ความสำเร็จได้ไม่ยาก  แต่ในปัจจุบันความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว เพราะโลกมันกว้างมาก ยิ่งต้องรู้ให้ครอบคลุม ทั้งกฎหมาย บัญชี ภาษี รวมไปถึงเรื่องการตลาดด้วย ยิ่งยุค 4.0 แบบนี้ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะสามารถช่วยให้องค์กรณ์ควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพก็ควรจะต้องศึกษา อย่างโปรแกรมก่อสร้าง ที่สามารถบริหารงานได้ครบทุกฟังก์ชั่นก็จะช่วยให้เหนือกว่าคู่แข่ง หรือประสบความสำเร็จได้อีกระดับ

          และทักษะในเรื่องของการบริหารงาน การจัดการ มีความจำเป็นมากในการประสบผลสำเร็จ เพราะการบริหารงานรับเหมาก่อสร้างต้องทั้งควบคุม จัดการ บริหารให้งาน งบประมาณ เป็นไปตามเป้า และทำให้ภาพรวมออกมามีความสมบูรณ์แบบแลพมีประสิทธิภาพมากที่สุด และหากมีทักษะในการบริหารงานได้ดีกว่าคอื่นก็มีชัยไปกว่าครึ่ง และน่าจะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยาก

เทคโนโลยี หรือ โปรแกรมก่อสร้าง ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

          ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือด้านโครงสร้างพื้นฐานมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งวัสดุอุปกรณ์ วิธีการก่อสร้างใหม่ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง ที่ถูกคิดค้นออกมาเพื่อตอบโจทยืให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพขึ้น ลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้คือการใช้เครื่องมือเหล่านี้เข้ามาช่วยได้อย่างมีประสิทธภาพ ในวงการก่อสร้าง 

โปรแกรมก่อสร้าง หรือโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง 

          การบริหารงานก่อสร้างสามารถทำได้ง่ายและแม่นยำขึ้นหากใช้โปรแกรมก่อสร้างเข้ามาช่วย ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเหล่านี้ขึ้นเพื่อช่วยผู้รับเหมาสามารถบริหารงานได้อย่างครอบคลุม ทั้งงบประมาณ ต้นทุน หรือแม้แต่กำไร ที่สำคัญสามารถบริหารงานในส่วนของงานอื่นๆได้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเรียลไทม์ขึ้น

โปรแกรมก่อสร้าง พจมาน 2 ก็ออกแบบมาเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ เป็น ERP ก่อสร้าง ที่ช่วยบริหารโครงการได้อย่างแม่นยำ ด้วยระบบ Cloud ERP 100 % ที่จะช่วยให้การทำงานขององค์กรเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทำงานกันอย่างเรียลไทม์ บริหารกำไร ควบคุมต้นทุน ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถบริหารต้นทุนได้ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด และทดลองเดโม่ได้ฟรี ที่ https://www.pojjaman.com/forms/

นอกจาก โปรแกรมก่อสร้าง ก็มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ก่อสร้างด้วยเช่นกัน

          นอกจากโปรแกรมก่อสร้างแล้ว การนำเทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการก่อสร้างก็มีความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างเช่น โดรน ที่นำมาใช้ในไซต์ก่อสร้างที่มีความยากลำบากในการทำงาน ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น และมีความแม่นยำสูงด้วย ไว้คอยตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างได้ด้วย และเข้ามาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

          นอกจากเรื่องของหุ่นยนต์และโปรแกรมก่อสร้าง ก็ยังมีนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอื่นๆอีก ที่กำลังเป็นที่สนใจในแวดวงการก่อสร้าง ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียว ที่คนตระหนัก และหันมาใส่ใจโลกกันมากขึ้น หรือการก่อสร้างแบบแยกส่วนสำเร็จรูปที่ทำให้ประหนัด และรวดเร็วมากวัสดุบางอย่างก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  หรือแม้แต่ในไซต์งานก่อสร้างเองก็มีการคำนึงถึงความปลอดภัย จนมีนวัตกรรมเซฟตี้ ที่ช่วยให้คนงานปลอดภัยมากขึ้น และหากผู้รับเหมาสามารถเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมต่างๆ แล้วสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล

 

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

เจาะเทรนด์การเตรียมงบประมาณก่อสร้างปี 2020 ที่คนยุคดิจิทัลต้องรู้ 

เบื้องหลัง คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง 

ถอดรหัสความสำเร็จ CRE-FUL เติบโตแบบก้าวกระโดดในแบบฉบับของผู้รับเหมาตกแต่งภายใน

ธุรกิจบริการ Chemical Cleaning มั่นใจ เลือกใช้ Pojjaman 2 Smart

คอร์สออนไลน์ Pojjaman 2 เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

โปรแกรมก่อสร้าง โปรแกรมก่อสร้าง

 

 

X