มากกว่า 15 ปีที่เรามุ่งมันพัฒนาโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง
(โปรแกรม ERP) ที่ดีที่สุด

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เน้นควบคุมงบประมาณ และ กำไร ของโครงการได้ครบถ้วน สามารถจัดการระบบบริหารงานต่าง ๆ ได้เทียบเท่า ERP ระดับโลก
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา  ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์กว่า 30 ชีวิต
ทีม Implement คุณภาพทำให้สามารถวางระบบจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของคุณให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

“พจมาน 2 เพราะเราเข้าใจธุรกิจก่อสร้างมากกว่าใคร”

CLOUD ERP 100%

ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรมได้จากทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

ที่ 1 เรื่อง BUDGET CONTROL

มากกว่า 15 ปี ที่รามุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรม ERP ก่อสร้าง กลั่นกรองจนได้แนวทางที่ดีที่สุดกว่า 4,000 โครงการ ที่ใช้งานโปรแกรมก่อสร้างของเรา

ทีม Implement คุณภาพ

ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเรื่องก่อสร้าง, บัญชี และไอที มีประสบการณ์ในการ Implement ลูกค้าที่หลากหลายทั้งในไทยและต่างประเทศ

น่าเชื่อถือ

กว่า 4,000 โครงการ 400 บริษัทที่ไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง “พจมาน 2”

ระบบมีความยืดหยุ่น

ระบบใช้งานง่าย สามารถปรับให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของคุณ

ถูกต้อง แม่นยำ

รายงานที่ได้จากระบบสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

“พจมาน 2” ใช้งานกว่าที่คิด พร้อมผลลัพธ์ที่เกิดคาด

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มั่นใจ และไว้วางใจทีมงาน “พจมาน 2”

บริษัท โซโนมา จำกัด

ระบบบริหารต้นทุนโฉมใหม่บนโปรแกรมพจมาน2

วางแผน ควบคุมต้นทุน บริหารกำไรได้ครบทุกมิติ

บริหารงานให้โดนใจ “ทุก Gen” เป็นไปได้ ด้วย “พจมาน 2”

บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้รับเหมายุคใหม่ กล้าเปลี่ยนเพื่ออนาคต

บริษัท เอส.พี.เอ อินทีเกรชั่น จำกัด

มากกว่า 14 ปีที่เรามุ่งมันพัฒนาโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง (โปรแกรม ERP) ที่ดีที่สุด

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เน้นควบคุมงบประมาณ และ กำไร ของโครงการได้ครบถ้วน สามารถจัดการระบบบริหารงานต่าง ๆ ได้เทียบเท่า ERP ระดับโลก
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา  ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์กว่า 30 ชีวิต
ทีม Implement คุณภาพทำให้สามารถวางระบบจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของคุณให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

“พจมาน 2 เพราะเราเข้าใจธุรกิจก่อสร้างมากกว่าใคร”

CLOUD ERP 100%

ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรมได้จากทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

ที่ 1 เรื่อง BUDGET CONTROL

มากกว่า 14 ปี ที่รามุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรม ERP ก่อสร้าง กลั่นกรองจนได้แนวทางที่ดีที่สุดกว่า 4,000 โครงการ ที่ใช้งานโปรแกรมก่อสร้างของเรา

ทีม Implement คุณภาพ

ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเรื่องก่อสร้าง, บัญชี และไอที มีประสบการณ์ในการ Implement ลูกค้าที่หลากหลายทั้งในไทยและต่างประเทศ

น่าเชื่อถือ

กว่า 4,000 โครงการ 400 บริษัทที่ไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง “พจมาน 2”

ระบบมีความยืดหยุ่น

ระบบใช้งานง่าย สามารถปรับให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของคุณ

ถูกต้อง แม่นยำ

รายงานที่ได้จากระบบสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

“พจมาน 2” ใช้งานกว่าที่คิด พร้อมผลลัพธ์ที่เกิดคาด

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มั่นใจ และไว้วางใจทีมงาน “พจมาน 2”

บริษัท โซโนมา จำกัด

บริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นมั่นใจ เลือกใช้ “พจมาน 2”

เพื่อระบบที่ดีกว่า

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

บริหารงานให้โดนใจ “ทุก Gen” เป็นไปได้ ด้วย “พจมาน 2”

บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้รับเหมายุคใหม่ กล้าเปลี่ยนเพื่ออนาคต

บริษัท เอส.พี.เอ อินทีเกรชั่น จำกัด

Pojjaman 2 Package

เพราะเราเข้าใจธุรกิจก่อสร้างมากกว่าใคร

POJJAMAN2 ENTERPRISE

เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนาดกลาง – ใหญ่
ที่ต้องการระบบ ERP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์

 • วางระบบพร้อมใช้งานใน 6 เดือน
 • Support ระบบบัญชี และระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจก่อสร้างประเภทต่าง ๆ และอสังหาริมทรัพย์
ขอ DEMO POJJAMAN2 ENTERPRISE

ENTERPRISE PACKAGE

เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนาดกลาง – ใหญ่
ที่ต้องการระบบ ERP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์

 • วางระบบพร้อมใช้งานใน 6 เดือน
 • Support ระบบบัญชี และระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจก่อสร้างประเภทต่าง ๆ และอสังหาริมทรัพย์
ขอ DEMO ENTERPRISE PACKAGE

POJJAMAN2 SMART

เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs ที่ต้องการระบบบัญชีและระบบควบคุมต้นทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการเติบโตของธุรกิจ

 • ใช้งานง่าย ได้ครบทุกฟังก์ชั่น บัญชี ควบคุมต้นทุน จัดซื้อ
 • อบรมการใช้งาน 1 สัปดาห์ พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์และซัพพอร์ตออนไลน์
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียงแสนกว่าบาท ชำระค่าบริการระบบ Cloud และ Software เป็นรายเดือน
ขอ DEMO POJJAMAN2 SMART

SMART PACKAGE

เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs ที่ต้องการระบบบัญชีและระบบควบคุมต้นทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการเติบโตของธุรกิจ

 • ใช้งานง่าย ได้ครบทุกฟังก์ชั่น บัญชี ควบคุมต้นทุน จัดซื้อ
 • อบรมการใช้งาน 1 สัปดาห์ พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์และซัพพอร์ตออนไลน์
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียงแสนกว่าบาท ชำระค่าบริการระบบ Cloud และ Software เป็นรายเดือน
ขอ DEMO SMART PACKAGE

ขอ Demo โปรแกรมพจมาน 2

กิจกรรมทั้งหมด

Case Study

เบื้องหลังอสังหาฯ รายใหญ่ เมืองขอนแก่น Transform
รับยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้การใช้งาน

"พจมาน 2" เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว

อ่านเพิ่มเติม

สาระความรู้

ระวังติดกับดัก หลงพัฒนา โปรแกรม ใช้เอง

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทั้งหมด

Case Study

เบื้องหลังอสังหาฯ รายใหญ่ เมืองขอนแก่น Transform รับยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

เรียนรู้การใช้งาน

"พจมาน 2" เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว

อ่านเพิ่มเติม

สาระความรู้

ระวังติดกับดัก หลงพัฒนาโปรแกรมใช้เอง

อ่านเพิ่มเติม