www.pojjaman.com

โปรแกรม พจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


Loading

โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง พจมาน 2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

การทำงานต้องมีการประสบปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง เพราะไม่มีใครสามารถทำงานได้ราบรื่นไปได้ตลอด แต่จะมีวิธีไหนไหมที่เราจะสามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้ และให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม  สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วนั้นปัญหาในการทำงานย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่การทำงานที่เกิดความผิดพลาดบ่อยๆ หรือมีขั้นตอนที่มากมายส่งผลให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย และคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันยากเกินไป ถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำงานที่มีขั้นตอนง่ายๆ รู้สึกมีความสุขและสนุกกับการทำงานมากกว่า   มาดูว่าปัญหาหรือความเจ็บปวดในการทำงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นมีอะไรบ้าง โปรแกรม พจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง มีส่วนช่วยหรือหรือตอบโจทย์การทำงานของแต่ละฝ่ายยังไง

โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง
โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

ผู้บริหาร

เริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร  ที่มีหน้าที่ในการควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายของโครงการ ดูภาพรวมของโครงการ เป็นผู้อนุมัติงบประมาณและตรวจสอบเอกสารของแต่ละโครงการ  แต่ปัญหาคือผู้บริหารไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมานั่งตรวจสอบเอกสารหรืออนุมัติโครงการได้ทุกวัน หากมีบางโครงการที่ต้องให้ผู้บริหารตัดสินใจแบบเร่งด่วนล่ะจะทำยังไง? หรือหากอยากทราบความคืบหน้าของโครงการต้องรอให้ผู้จัดการโครงการมารายงานความคืบหน้าของโครงการเท่านั้นหรอ  แต่สำหรับโปรแกรม พจมาน2 แล้วจะเป็นเรื่องง่ายทันที เพราะผู้บริหารสามารถควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ สรุปภาพรวมและตรวจสอบได้ถึงระดับเอกสารเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นระบบCloud จึงสามารถตรวจสอบได้ครบทุกส่วนงาน รู้ความเคลื่อนไหวแบบ Real time สามารถตรวจสอบงบประมาณ และอนุมัติได้ทันที ทำได้ง่ายเพียงทำผ่าน Mobile application ” Pojjaman Approve ” ถือว่าสะดวกสุดๆเพราะไม่ต้องพิมพ์เอกสารเป็นเล่มมาดูให้เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วย

โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง
โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ  การทำงานที่ต้องพบปัญหาบ่อยๆคงหนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนหรืองบประมาณที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้เกิดกำไรบ้างขาดทุนบ้าง การแบ่งงานให้ช่างหรือผู้รับเหมาช่วงก็ต้องบริหารงานให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการว่างงาน หรือทำงานไม่ทันเวลา ประสานงานกับเจ้าของโครงการที่เพิ่มงาน-ลดงานในบางส่วน  ไหนจะต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน จัดซื้อ หรือคลังสินค้าที่ทำงานในออฟฟิศอีก ปวดหัวสุดๆเลยทีเดียว และเนื่องจากผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ที่ไซต์งานมากกว่า โปรแกรม พจมาน 2 จึงตอบโจทย์การทำงานมากเพราะสามารถควบคุมต้นทุน หรือเรียกดูรายงาน Cost control ได้หลากหลายจุดตามความเหมาะสม  จัดทำBOQได้อย่างละเอียด อีกทั้งเป็นระบบCloud ทำให้สามารถรายงานความคืบหน้าของโครงการได้แบบ Real time ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว ติดตามงานได้ว่าอยู่ที่ขั้นตอนไหนแล้ว ดังนั้นงานที่ด่วนก็จะไม่ล่าช้าอีกต่อไป 

โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง
โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชี   ต้องทำงานอยู่กับกองเอกสารอันมหึมา ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับบัญชีอย่างละเอียดไม่ให้เกิดความผิดพลาด แต่เอกสารหรืองบประมาณบางโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว อาจจะเกิดปัญหาจากการทำงานล่าช้า ที่ต้องรอส่งเอกสารและตรวจสอบอีก  และเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำรายงานปิดงบทางบัญชีประจำเดือนให้กับบริษัทเมื่อไหร่ต้องใช้เวลาอยู่กับเอกสารหลายวันเลยทีเดียว แต่โปรแกรม พจมาน 2 ถือว่าเป็นระบบที่ยืดหยุ่น การทำงบทางบัญชีแต่ละประเภทจะง่ายขึ้น สามารถบันทึกบัญชี ทำรายงานงบทางบัญชี รายงานภาษีนำส่งได้ตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรรับรอง  ด้วยระบบแบบโปรแกรมERP จึงเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีได้อย่างอัติโนมัติ ลดขั้นตอนที่จะเกิดความผิดผลาดในการทำงาน รายงานทางบัญชีก็จะรวดเร็วมากขึ้น

โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง
โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงิน   ต้องทำงานหรือประสานงานร่วมกับฝ่ายบัญชีเป็นส่วนใหญ่ ที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ การขออนุมัติ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือดูแลสินทรัพย์ต่างๆขององค์กร ทำหน้าที่ในการเบิกเงินและจ่ายเงินทุกประเภท ซึ่งบางครั้งอาจจะจ่ายเงินผิดพลาดเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน หรือเป็นเพราะกระบวนการตรวจสอบไม่รอบคอบพอ  โปรแกรมพจมาน2 จะช่วยให้ฝ่ายการเงินบริหารเงินได้ง่ายขึ้น มีระบบการตรวจสอบเงินสด เงินสดย่อย และประมาณการจาก Credit term และ Budget การทำรายงานทางการเงิน และการประสารงานจะสามารถดูได้จากระบบเลย รวมถึงประวัติการจ่ายเงินก็สามรถดูย้อนหลังได้ว่าจ่ายให้กับโครงการไหนไปแล้ว หรือยังไม่จ่ายให้กับโครงการไหนเพื่อลดความผิดพลาด

โปรแกรม พจมาน 2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

คลังสินค้า 

คลังสินค้า  มีหน้าที่ในการรับสินค้า ตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะต่างๆตามใบสั่งซื้อ และแยกแยะจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่อย่างเรียบร้อย และหัวใจของฝ่ายคลังสินค้าก็คือ การควบคุมเอกสารทางทั้งที่เกี่ยวกับรายงาน(status) การเคลื่อนไหว การรับและการเบิกจ่ายสินค้า ที่เรียกว่า Inventory Report และการควบคุมทางบัญชี / ตรวจเอกสารการส่งมอบให้ลูกค้าหรือฝ่ายผลิตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับโปรแกรมพจมาน2 ที่เป็นระบบCloud สามารถบันทึกรับของโดยตรวจสอบกับPOจากฝ่ายจัดซื้อในขั้นตอนเดียว เชื่อมต่อข้อมูลคลังสินค้ากับสำนักงานใหญ่และไซต์งานได้แบบ Real time ทำให้วางแผนการสั่งซื้อและจัดส่งได้เป็นอย่างดี บันทึกสภาพและบริหารการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และคิดค่าใช้จ่ายภายในเพื่อจัดสรรทุนที่เหมาะสม

โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง
โปรแกรมพจมาน2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ งานของฝ่ายจัดซื้อคือต้องจัดซื้อสินค้าให้ได้ตรงตามที่specกำหนดไว้ ให้คุ้มค่า ที่สำคัญ ต้องตรงเวลา แต่สำหรับงานด่วนที่ไม่มีเวลามานั่งดีลกับลูกค้าแต่ละรายนั้นโปรแกรมพจมาน2 จะช่วยฝ่ายจัดซื้อในการบันทึกประวัติการสั่งซื้อของแต่ละรายไว้อย่างครบถ้วน  สามารถค้นหาและทำการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาเอกสารก็ง่าย อีกทั้งยังมีตัวช่วยในการแนะนำราคาจากข้อมูลว่ามีราคาสูง-ต่ำ หรือเฉลี่ยเท่าใด เพื่อที่จะได้นำไปเจรจาราคาในการสั่งซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถอ่านบทความหัวใจของฝ่ายจัดซื้อจัดหาที่ทุกองค์กรต้องรู้ เพิ่มเติมได้ที่นี่

โปรแกรม พจมาน 2 ตัวช่วยทุกฝ่ายในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น เป็นระบบบริหารงานก่อสร้างออนไลน์ที่เหนือกว่า ERP ทั่วไป  มีการเชื่อมโยงการทำงานกับทุกฝ่ายขององค์กรอย่างเป็นระบบ และออกแบบฟังก์ชั้่นมาอย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งานของแต่ละฝ่าย จึงใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้น และมีการทำงานบนระบบCloud อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของคุณให้พร้อมก้าวสู่Digital Construction Enterprise เต็มรูปแบบ สามรถใช้งานได้ทุกที่ บนทุก Device ทั้งWindows MAC iOS ANDROID รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ออฟฟิศ หรือที่ไซต์งานก็ตาม  ที่สำคัญออกแบบมาสำหรับธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะจึงสามารถควบคุมต้นทุน และโฟกัสกำไรของธุรกิจคุณได้อย่างแม่นยำ

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

X