www.pojjaman.com

โปรแกรม พจมาน 2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 158


Loading

โปรแกรม พจมาน2 เป็น โปรแกรม ERP ระบบบัญชี ก่อสร้าง เป็นระบบที่บริษัทนำเข้ามาช่วยในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  ช่วยวางแผนเกี่ยวกับระบบ และกระบวนการทำงานขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเชื่อมโยงการทำงานของหลายแผนกให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นทั้งฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย การเงิน การตลาด การบัญชีและอื่นๆให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร   เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด

ERP จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้

  1. ปัญหาการขยายขอบเขตการเชื่อมโยงของกิจกรรม
  2. โครงสร้างการเชื่อมโยงกิจกรรมมีความซ้ำซ้อนมากขึ้น
  3. เกิดการสูญเปล่าในกิจกรรม และความรวดเร็วในการทำงานลดลง
  4. การรับรู้สภาพการเชื่อมโยงของกิจกรรมทำได้ยาก
  5. การลงทุนและการบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำได้ยาก

ดังนั้นองค์กรจึงสามารถนำ ระบบERP ไปใช้กับธุรกิจได้หลายอย่าง โดยเฉพาะองค์กรที่มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนและมีข้อมูลจำนวนมาก  อย่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีกระบวนการทำงานที่หลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับงานหลายแผนกเหมาะที่จะใช้ระบบERP เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

“พจมาน 2” ระบบบัญชี ERP บริหารงานก่อสร้างออนไลน์

ทำงานบนระบบ Cloud อย่างเต็มรูปแบบ จึงตอบโจทย์การทำงานกับทุกแผนกได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูข้อมูลได้ทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจึงเชื่อมโยงกันและเป็นแบบ Real Time และที่สำคัญเหนือกว่าระบบ ERP ก่อสร้างทั่วไป หรือเรียกว่าระบบ Digital Construction Enterprise ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยเฉพาะจึงสามารถควบคุมต้นทุน และโฟกัสกำไรได้อย่างแม่นยำ

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

ไม่เพียงแต่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างบ้าน ที่พัก โรงงาน หรืออาคารอื่นๆเท่านั้นที่จะใช้โปรแกรมบัญชีก่อสร้างERP แต่งานรับเหมาก่อสร้างลักษณะอื่นๆก็สามารถใช้โปรแกรมERP ก่อสร้างได้ เช่น งานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า  งานตกแต่งภายใน งานปรับปรุงอาคาร (Renovate) เป็นต้น

เช่น บริษัท เอส.พี.เอ อินทีเกรชั่น จำกัด  ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงตกแต่งภาพลักษณ์อาคาร สถานที่ หรือเรียกว่างานรีโนเวทเป็นหลัก และยังทำงานอื่นๆอีกอย่างธนาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล แล้วก็สถาบันการศึกษา ย่านนนทบุรี 

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น   โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น   โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น   โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น   โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

บริษัท โซโนม่า จำกัด (SONOMA CO., LTD.) เป็นบริษัทที่เน้นงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้างเป็นหลัก และที่การปรับปรุงและพัฒนางานให้ก้าวทันโลก และออกแบบงานทันสมัย และสวยงามอยู่เสมอ สามารถให้บริการกลุ่มธุรกิจหลักที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มโรงพยาบาล  กลุ่มโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ และกลุ่มร้านอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant) เป็นต้น

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น  โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น   โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น  โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น  โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ออกแบบและติดตั้งกระจกอลูมิเนียมอาคารสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม อย่างห้างสรรพสินค้า โรงแรม  และมีการติดตั้งกระจกให้กับโครงการอย่างไอคอนสยาม ที่เป็นการติดตั้งกระจกที่มีความยาวมากที่สุดในโลก

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น  โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น  โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น  โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น  โปรแกรมพจมาน2 ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : http://bit.ly/2Nk1Igt  ,  http://www.aagc.co.th/ , http://www.spa-integration.com/contact  , http://www.sonoma.co.th/  , http://bit.ly/2QeiM6j  ,  http://bit.ly/2wXsgdl , http://bit.ly/2wQ1lR9 , http://bit.ly/2CARx34

X