www.pojjaman.com

10 กฎเหล็ก ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ ‘ผู้รับเหมา ‘ ต้องรู้

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 10,693


Loading

10 กฎเหล็ก ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ ‘ ผู้รับเหมา ‘ ต้องรู้

1.เลือกลูกค้า

การเลือกลูกค้ามีความสำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จของงานด้วย ถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานบ่อยๆ หรือใช้เวลาในการตัดสินใจที่นานเกินไปจะทำให้งานมีความล่าช้าตามไปด้วย ส่งผลต่อค่าแรงที่ ผู้รับเหมา จ้างคนงานมา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้ก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้รับเหมา จะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าจะไม่เปลี่ยนรายละเอียดงานบ่อยๆ หรือใช้เวลาในการตัดสินใจนาน ซึ่งสามารถสังเกตจากภายนอกได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่จริงๆก็คือต้องทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือการจ่ายเงินของลูกค้า อาจมาได้จากหลายสาเหตุทั้ง ลูกค้าจ่ายเงินล่าช้าเพราะหมุนเงินไม่ทัน ลูกค้าไม่จ่ายเงินเนื่องจากงานไม่เสร็จตามงวดเวลา ซึ่งสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากผู้รับเหมาเอง  การประสานงานที่ไม่ดีระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา และเกิดจากการประสานงานกันผิดพลาดระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง

2.เงินทุนหมุนเวียน

ข้อนี้สำคัญมาก เพราะ ผู้รับเหมา ทุกรายน่าจะเคยเจอปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่พอ หรือไม่มีเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากมูลค่าของงานที่รับมาค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้รับเหมาควรมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 20% ของมูลค่างานก่อสร้างที่รับมา ถ้าใช้เงินยืมทดรอง กับการเบิกเงินระหว่างงวดเพียงอย่างเดียวอาจทำให้งานที่ทำสะดุดได้  การจ่ายเงินช้าส่งผลต่อค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนจึงสำคัญมาก ต้องวางแผนดีๆ ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดเวลาว่าสอดคล้องกันหรือไม่

3.ระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง

ผู้รับเหมา หลายรายไม่ค่อยสนใจในการติดตามและควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพราะจะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทุ่มเทให้กับโครงการก่อสร้าง และการแก้ไขปัญหาที่หน้างานมากกว่า จนทำให้ละเลยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ  ซึ่งบางที่ไม่มีฝ่ายที่ควบคุมต้นทุนก่อสร้างเลย ทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน หรืออาจจะขาดทุนได้โดยไม่รู้ตัว แต่บางบริษัทก็เลือกที่จะมีฝ่ายควบคุมต้นทุนก่อสร้างไว้โดยเฉพาะ ทำให้ติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างใกล้ชิด เพราะถ้าเราแยกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องการประเมินต้นทุนก็จะผิดพลาดตามไปด้วย  ระบบควบคุมและบริหารต้นทุนก่อสร้างอย่าง พจมาน 2 ถือเป็นโปรแกรมที่มีความสะดวก เพราะเป็นระบบออนไลน์ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานทำให้สามารถติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างใกล้ชิด รู้ต้นทุนของโครงการตลอดเวลาแม้ขณะที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็ตาม ทำให้สามารถโฟกัสกำไรของธุรกิจก่อสร้างของคุณได้อย่างแม่นยำ   ขอทดลองโปรแกรมพจมาน 2 ฟรีได้ที่นี่ 

4.การเสนอราคาแบบเหมาะสม

การเสนอราคาที่ดีต้องไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป โดยทั่วๆไป ผู้รับเหมา จะมีกำไรประมาณ 10-15% ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานด้วย เพราะการตั้งราคาให้สมเหตุสมผลเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องพึงพอใจทั้งฝ่ายของผู้รับเหมาเองและฝ่ายของผู้ว่าจ้างด้วย เพราะการตั้งราคาต่ำจนเกินไปผู้ว่าจ้างอาจไม่มั่นใจในงานนั้นๆได้ หรือขั้นตอนต่างๆอาจจะต้องถูกลดทอนลงไป วัสดุที่นำมาใช้ก็อาจมีคุณภาพที่ต่ำลง รวมถึงระยะเวลาที่เร่งรีบอาจทำให้ผลงานโดยรวมออกมาไม่ดีเท่าที่ควร

5.เลือกงานที่เราถนัด

ผู้รับเหมาที่ดีควรจะเลือกงานที่ตนถนัดและมีประสบการณ์ในการทำงานพอสมควร เพราะจะทำให้งานนั้นออกมาดี เสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม การที่เลือกงานที่ถนัดจะทำให้ผู้รับเหมามีความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้นๆ สามารถควบคุมงาน ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดี  และแก้ไขปัญหาต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดี เพราะมีความคุ้นเคย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นด้วย

6.ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว

การดูแลลูกน้อง พนักงาน และผู้รับเหมาช่วงคือสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้รับเหมา เพราะโดยทั่วไปการทำงานร่วมกับคนอื่นต้องมีความใส่ใจ และนึกถึงใจเขาใจเรางานถึงจะออกมาดีและมีประสิทธิภาพ  ด้านของผู้รับเหมาเองก็ต้องจ่ายเงินให้ตรงตามเวลา มีผลตอบแทนดีลูกจ้างก็จะทำงานอย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่นอกเหนือจากค่าจ้างก็คือการเอาใจใส่ลูกจ้างเหมือนคนในครอบครัวให้คำปรึกษาที่ดีและดูแลอย่างทั่วถึงเพื่อจูงใจให้อยากทำงานกับเราต่อไปอีก

7.มีSupplierที่ดี

การมีSupplierที่ดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะผู้รับเหมาจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการเปรียบเทียบราคาตลอดเวลา เพราะถ้ามีSupplierที่ดีในเรื่องของราคาต้นทุน ถ้ามีราคาที่ถูกลงเขาก็จะขายในราคาที่ถูกลงด้วย เพราะSupplierบางรายจะไม่ลดราคาเนื่องจากจะคิดว่าต้องมาซื้อของเขาอยู่แล้ว   Supplierที่ดี ก็จะมีความยืดหยุ่นต่อฝ่ายจัดซื้อ เพราะเมื่อต้องการสั่งซื้อแบบเร่งด่วนให้กับหน้างาน แต่ว่าจัดเตรียมเอกสารไม่ทัน  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของทางSupplier และเครติดที่ดีของผู้รับเหมาด้วย  ผู้รับเหมาท่านใดยังไม่มีsupplierที่ถูกใจ ลองแวะมาร้าน Yello ร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ 

8.มีเทคนิคในการจัดซื้อ

บริษัททั่วๆไปที่มีขนาดไม่ใหญ่มากมักจะไม่มีฝ่าย Supply Chain แต่มีฝ่ายจัดซื้อแทน ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดซื้อวัสดุมาให้หน่วยก่อสร้างได้ตามที่ขอ โดยจะจัดหาโดยเปรียบเทียบราคาที่ดีที่สุด แต่บางครั้งอาจจะไม่ทันเวลาใช้งาน แต่ถ้าสั่งมากๆแล้วได้ราคาถูกก็เกิดปัญหาในการจัดเก็บและวัสดุเสื่อมคุณภาพตอนที่จะต้องใช้งานจริงๆ ซึ่งฝ่ายSupply Chainนั้นจะทำหน้าที่เหมือนทั้งฝ่ายจัดซื้อและนำข้อมูลจากหน่วยงานก่อสร้างมาวิเคราะห์ เพื่อจัดหาวัสดุที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม เพราะสามารถจัดการได้ว่าควรสั่งวัสดุทั้งหมดตอนไหนจึงจะไม่เกิดปัญหาการจัดเก็บวัสดุด้วย และวัสดุก็จะไม่เสื่อมคุณภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมาฝ่ายSupply Chain นี้ทำได้เหมือนกับโปรแกรมบริหารงานก็สร้างของพจมาน2 ที่ไว้ใช้สั่งซื้อสินค้าให้กับหน่วยงานก่อสร้างที่สามารถสั่งสินค้าสะดวกขึ้น ใช้งานง่าย ไม่มีปัญหาในการเทียบราคาบ่อยๆ และปัญหาการจัดเก็บสินค้า

9.คุมงานอย่างมืออาชีพ

การทำงานให้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนดนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าผู้รับเหมาที่สามารถทำงานให้เสร็จก่อนเวลาได้ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ว่าจ้างในการบริหารงานที่ดี แต่การทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือรูปแบบงานอยู่บ่อยๆ ทำให้งานอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนันผู้รับเหมาต้องมีเทคนิคในการทำงาน และสื่อสารกับผู้ว่าจ้างอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับรายละเอียดที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของงานได้ ความสำเร็จของงานส่วนหนึ่งก็เกิดจากอำนาจในการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างด้วย ดังนั้นผู้รับเหมาจะต้องมีทักษะในการเจรจางาน และเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารการทำงานให้เสร็จได้ทันเวลา

10.ดูแลลูกค้า

บริษัทรับเหมาที่ดีจะไม่ทำการตลาดเพื่อหาลูกค้าเพิ่ม นอกเหนือจากการทำการตลาดในช่วงแรกๆ เพราะเมื่อเราได้ลูกค้ามาแล้วและดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนสิ้นสุดโครงการ ลูกค้าหากได้รับการบริการที่ดีก็จะเกิดความประทับใจ กลับมาใช้บริการอีก และเขาก็จะบอกต่อๆกันเองด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีลูกค้าแต่ดูแลไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ นอกจากเขาจะไม่กลับมาใช้บริการอีก สิ่งหนึ่งก็คือบอกต่อแก่ผู่อื่นในทางที่ไม่ดีต่อบริษัทด้วยนั่นเอง

สำหรับพี่ๆผู้รับเหมาที่กำลังมองหาหรือต้องการ โปรแกรม ERP  เข้ามาใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง หรือช่วย ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง บริหารงานด้าน บัญชีก่อสร้าง ขอแนะนำ  ” พจมาน 2 “ ที่เป็นโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ที่ออกแบบมาสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ เน้นควบคุมงบประมาณ และ กำไร ของโครงการได้ครบถ้วน สามารถจัดการระบบบริหารงานต่าง ๆ ได้เทียบเท่า ERP ระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา   สามารถศึกษาเพิ่มเติมว่า  ทำไมต้องพจมาน 2    และดูตัวอย่าง ความสำเร็จของลูกค้า ได้เลย

โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ออนไลน์ (ERP ก่อสร้าง) “พจมาน 2” รูปแบบใหม่เหมาะกับใคร

โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ออนไลน์ (ERP ก่อสร้าง) “พจมาน 2” เหมาะสำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือกลุ่มงานรับเหมา ตกแต่งภายใน งานรีโนเวท และกลุ่มงานระบบต่างๆ อาทิ ระบบภายในอาคาร ระบบระบายอากาศเป็นต้น ซึ่งเป็นบริษัทเปิดใหม่และบริษัทกำลังโตที่มีความสนใจและต้องการโปรแกรมบริหารงานเข้าไปช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีจำนวนผู้ใช้งานประมาณ 5-10  ผู้ใช้งาน มีบริษัทหลักเพียงบริษัทเดียว ยังไม่มีรูปแบบในการทำงานที่เฉพาะ  พร้อมที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบสำเร็จรูปที่เราได้พัฒนาให้

ขอเดโม่โปรแกรมพจมาน 2 ที่นี่

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.boris.co.th

X