www.pojjaman.com

5 หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง ให้ปัง !

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 7,312


Loading

5 หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง ให้ปัง !

งาน รับเหมาก่อสร้าง ถือว่าเป็นงานที่ต้องทำกับหลายๆฝ่าย ผู้รับเหมา ก่อสร้างต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งบริหารคน บริหารเวลา  เลือกวัสดุก่อสร้าง ควบคุมที่หน้างาน ประสานงานกับเจ้าของโครงการ และบริหารต้นทุนก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมาบางคนถึงกับต้องปวดหัวกันเลยทีเดียว เพราะถ้ามีบางสิ่งผิดพลาดก็จะทำให้งานส่วนอื่นได้รับผลกระทบตามๆกันไป ดังนั้นมาดูกันว่าหัวใจของงานรับเหมาก่อสร้างมีอะไรบ้าง ถ้าอยากเป็นผู้รับเหมาที่ดี และบริหารงานได้ดี

ต้นทุน

ต้นทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการบริหารงาน รับเหมาก่อสร้าง เพราะต้องใช้เงินในการบริหารงานต่างๆทั้งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จ่ายค่าแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้รับเหมาต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงานประมาณ 20% ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมดที่ได้รับมา  และต้องระวังในการบริหารเงินทุน หรือต้นทุนก่อสร้างไม่ให้ผิดพลาดหรือขาดทุนอีกด้วย

เวลา

การทำงานต้องบริหารเวลาให้ดี เพราะการทำงานให้เสร็จตามในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้รับเหมาต้องทำให้ได้ ดังนั้นต้องบริหารทั้งการสั่งซื้อวัสดุให้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด การแก้แบบงานต่างๆ การตรวจสอบงาน และส่งงานให้หน่วยงานต่อไป และการบริหารเวลาทำงานในวันหยุด ทั้งสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างภัยธรรมชาติต่างๆที่จะส่งผลต่อระยะเวลาในการทำงาน

เครื่องมือ/เครื่องจักร

งานก่อสร้างจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำงาน  ดังนั้น ผู้รับเหมา ต้องดูว่าต้องใช้เครื่องจักรมากหรือน้อยเท่าไหร่ เครื่องจักรจะต้องซื้อหรือเช่าและมีวิธีการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายยังไง  เครื่องจักรบางตัวต้องใช้ในช่วงไหนของการก่อสร้าง อีกทั้งต้องดูแลรักษาเครื่องจักรไม่ให้เสียหาย หรือต้องใช้ระยะเวลาซ่อมนานเท่าใดหากเครื่องจักรชำรุดเพื่อไม่ให้การก่อสร้างสะดุด หรือต้องหยุดรอเครื่องจักร

บุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนก็ตาม เพราะต้องใช้คนในการบริหารงานและควบคุม งานก่อสร้างก็เช่นกันเพราะต้องใช้แรงคนในการทำงาน อีกทั้งการทำงานต้องประสานงานกับบุคคลหลายๆฝ่าย ดังนั้นจึงต้องใส่ใจและให้ความสำคัญทั้งกับคนที่ร่วมงานกันและกับลูกน้องใต้อำนาจ ทั้งด้านความปลอดในด้านอาหารที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานเสมือนคนในครอบครัว

การวางแผนปฏิบัติงาน/การจัดการ

การทำงานต่างๆต้องมีการวางแผนโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อน ต้องวางแผนการทำงานให้ดี เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  เพราะการทำงานตามแบบแผนที่วางไว้ ดีกว่าการทำไปเรื่อยๆแล้วต้องมาแก้งานทีหลัง อาจทำให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นด้วย

ผู้รับเหมาที่ดีไม่ควรมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจก่อให้เกิดปัญหา และส่งผลกระทบต่อการทำงาน ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลที่หน้างานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีเครื่องจักรที่พร้อมทำงานอยู่เสมอ มีการวางแผนการปฏิบัติงานให้เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตลอดระยะเวลาโครงการ และตัวช่วยอย่าง พจมาน 2 โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่เป็นมากกว่า ERPก่อสร้างทั่วไป เป็นระบบออนไลน์ สามารถทำงานได้ทุกที่ๆมีอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมจึงสะดวกมากขึ้น ข้อมูลสำคัญๆมีความปลอดภัย  ทั้งการบริหารงานของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในออฟฟิศ กับที่หน้างานจะประสานกันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้รับเหมาฉีกข้อจำกัดในการบริหารงานแบบเดิมๆ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

 

X