www.pojjaman.com

Author Archives: Pawan Sukontamat

TTS X POJJAMAN จัดการสภาพคล่องทางการเงินไม่มีสะดุดแบบฉบับผู้รับเหมาช่วง ด้วย PAYZAVE

โครงการก่อสร้างที่มีผู้รับเหมาหลักรับผิดชอบ ย่อมมีผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาช่วยให้การทำงานลื่นไหลได้อย่างไม่มีสะดุด  ในเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน เอกสาร หรือวิธีการทำงาน ทางผู้รับเหมาหลักย่อมมีแบบแผนที่มีมาตรฐานเป็นของตัวเองเพื่อให้งานเป็นระบบ  แต่สำหรับผู้รับเหมาช่วงผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการไซต์ใหญ่ ๆ ล่ะ? กลุ่มผู้รับเหมาย่อยที่เป็นเพียงแค่บริษัทก่อสร้างเล็ก ๆ ที่มีคนงานในการทำงานบางครั้งเพียงแค่ 10-20 คน จะหาเงินมาจ่ายค่าของหรือค่าแรงคนงานก่อนได้ยังไง ซึ่งคำตอบของหลายคนจากการสอบถามแน่นอนว่าก็ต้องไปหยิบยืมจากคนรู้จักบ้าง [...]

X