ปรับแนวคิด เดินหน้า ธุรกิจรับเหมา ด้วยโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ” พจมาน 2 “

การทำงานจะต้องเปลี่ยนจากระบบออฟฟิศที่ใช้โปรแกรม Excel ในการทำงานมาเป็นระบบพจมาน แรกๆค่อนข้างยากสำหรับการปรับตัว แต่หลังจากนั้นก็ทำงานได้ดีขึ้น เริ่มตั้งแต่การติดต่อประสานงานกันระหว่างหน้างานที่ไซต์งานอยู่ต่างจังหวัดกับพนักงานบัญชีที่อยู่ออฟฟิศจะเริ่มมีปัญหา แต่ระบบพจมาน2 เป็นโปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่มีการทำงานเป็นแบบระบบออนไลน์ทำให้การติดต่อหรือประสานงานต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเวลา ทำงานได้เร็วมากขึ้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้

โปรแกรม พจมาน2 คืออะไร ?

พจมาน2 คือ โปรแกรมบัญชีงานก่อสร้าง ที่สามารถทำงานโดยระบบออนไลน์ ที่โฟกัสกำไรของคุณอย่างแม่นยำ  ซึ่งที่จะมาเปลี่ยนวิธีบริหารธุรกิจรับเหมา จัดการระบบบัญชีงานก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น มีการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับงานด้านธุรกิจรับเหมาโดยเฉพาะ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง  และมาฉีกข้อจำกัดการทำบัญชีแบบเดิมๆที่ไม่สามารถทำได้โดยโปรแกรมบัญชีก่อสร้างแบบทั่วไป

X