Digital Transformation คือสิ่งสำคัญในธุรกิจของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


ธุรกิจคลังสินค้าถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีส่วนช่วย และเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดี แม้ธุรกิจคลังสินค้าไม่ได้ดูหวือหวาหรือโดดเด่นมากนัก แต่ทุกการค้าขายไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ล้วนมีความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ เป็นของตัวเอง  ยิ่งหากช่วงไหนการค้าขาย การลงทุนมีความคึกคัก ความต้องการที่จะใช้พื้นที่ หรือคลังสินค้าในการจัดเก็บรักษาก็มีมากขึ้นตามไปด้วย

เฉกเช่นเดียวกับการเติบโตของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ผู้พัฒนาคลังสินค้ารายใหญ่ในสมุทรปราการบนพื้นที่ทำเลทองของธุรกิจคลังสินค้าที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี จนปัจจุบัน ทิพย์โฮลดิ้งให้บริการด้านคลังสินค้ามากถึง 9 โครงการด้วยกัน

ความสำเร็จของ “ ทิพย์โฮลดิ้ง ”  ธุรกิจคลังสินค้าบนพื้นที่ทำเลทองจังหวัดสมุทรปราการ

ทำเลที่ตั้งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกเช่าคลังสินค้า ควบคู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย อย่างเช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เทคโนโลยีจัดการบริหารคลังสินค้าที่มีความเหมาะสมกับประเภทสินค้าที่ต้องการจัดเก็บหรือรักษา  เพราะการเลือกคลังสินค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เช่าสามารถผลิต หรือทำการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ระบบการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญช่วยอำนวยความสะดวก และประหยัดต้นทุนจากการขนส่งได้ดี  ลดระยะเวลาลง  ลดค่าใช้จ่ายลง  สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้

สำหรับ ทิพย์โอลดิ้ง กับการทำธุรกิจคลังสินค้าในทำเลนี้ถือว่ามีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะข้างหน้า เพราะเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตปริมณฑลและใกล้กรุงเทพฯ ที่สำคัญยังอยู่ใกล้พื้นที่รอบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC  อีกด้วย ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการคมนานคมที่ครบครัน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ  อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ  มอเตอร์เวย์ และท่าเรือ

Digital Transformation คือสิ่งสำคัญในธุรกิจของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

“ ทิพย์โฮลดิ้ง ” บริการด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บสินค้า หรือที่เราเรียกกันว่า คลังสินค้านั่นเอง มีบริการหลักๆ อยู่  2 แบบ คือ การก่อสร้างเพื่อขาย และการก่อสร้างเพื่อเช่า  แต่เมื่อเทียบสัดส่วนแล้ว จะมีผู้เช่ามากกว่า 90%   โดยกลุ่มผู้เช่าล้วนเป็นบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ  ที่ชี้ให้เห็นว่า  ทิพย์โฮลดิ้ง  มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านคลังสินค้าอย่างมาก บริหารจัดการระบบได้อย่างมีคุณภาพจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าได้  ปัจจุบันมีการสร้างคลังสินค้าแบบสำเร็จรูปพร้อมเช่า และแบบดัดแปลงได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ  และยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์ลูกค้าคือการบริการแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ก่อสร้าง ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ บริการลูกค้าเสมือนกับคนในครอบครัว

Digital Transformation คือสิ่งสำคัญในธุรกิจของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ก้าวอีกขั้น สำหรับการปรับระบบในการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืน

หลายองค์กรในปัจจุบันมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีกันมากขึ้น มีการทำงานแบบออนไลน์เพื่อเตรียมรับกับ Digital Disruption เพื่อแข่งขันในอุตสาหกรรม  การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในองค์กรจึงปฎิเสธไม่ได้ว่า   Digital Transformation  คือหนึ่งสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งทาง บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ก็เห็นโอกาสที่จะพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง และรองรับการเติบโตในอนาคต จึงมีการนำระบบ ERP ของ Pojjaman2 เข้ามาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ

“ผมประทับใจในหลายๆส่วนหลังจากที่ได้เริ่มทดลองใช้งาน ซึ่งถ้าเทียบกับระบบการทำงานแบบเดิมแล้ว  พจมาน ถือว่าตอบโจทย์มาก รวมถึงภาษาของระบบทำให้คนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน สามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  โปรแกรมไม่ได้แบ่งแยก เราใช้งานได้หมดทุกคน เพียงแค่เราต้องศึกษา และทำความเข้าใจกับโปรแกรม ผมว่ามันคือการเรียนรู้ในระบบการทำงานรูปแบบใหม่ครับ”

คุณณัฐวริทธิ์ เพ็ชรสุทธิ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (ส่วนวางแผน)  บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด เล่าถึงความประทับในการใช้ระบบเพื่อบริหารงานในส่วนงานวางแผนโครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคลังสินค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้  ตลอดจนการปรับตัวจากการนำระบบ ERP ของพจมาน2 เข้ามาใช้ในองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 

“คลังสินค้าที่ดี จะต้องมั่นคงและแข็งแรง  เราพยายามที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ได้คลังสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานมากที่สุด”  นี่คือหัวใจสำคัญในการให้บริการคลังสินค้าที่ ทิพย์โฮลดิ้ง ทำมาโดยตลอด

ยกระดับการทำงาน เพื่อให้บริการที่มีมาตรฐานที่สุด

“งานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ในด้าน งานวางแผนงานก่อสร้าง , งานแบบ 3D ในระบบของ BIM , การสั่งจ้างงานก่อสร้าง  แล้วก็ดูแลในเรื่องของต้นทุนงานก่อสร้างด้วยซึ่งสำคัญมากๆ กับการก่อสร้าง  เพราะจะต้องวิเคราะห์ ทำการบริหารจัดการทั้งด้านเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในโครงการ รวมไปถึงขั้นตอนของการทำงานในโครงการด้วย เลือกบุคลากรที่เหมาะสมในแต่ละงาน ทุกอย่างจะเกิดขึ้นก่อนเริ่มงานจริง เมื่องานเริ่มดำเนินไปก็ต้องติดตามและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้”

Digital Transformation คือสิ่งสำคัญในธุรกิจของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

ปัญหาคือความท้าทาย สู่การพัฒนาที่ดีกว่าเดิม

“ส่วนปัญหาในการทำงานมีบ้างเป็นปกติ  เพราะปัญหาของงาน จะเป็นตัวแปรสำคัญ ทำให้เราได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานยิ่งขึ้น  ซึ่งเราจะเจอทั้งงานในออฟฟิศ และนอกออฟฟิศ  แต่เราต้องปรับเปลี่ยน ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ประสานงานกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วแก้ไขมันไปด้วยกัน ระบบทีมจึงสำคัญมากครับในการทำงาน”

การนำระบบพจมาน 2 เข้ามาบริหารงานในองค์กร

“จริงๆ รู้สึกดีมากเพราะเป็นคนที่อยากทำงานที่มีระบบระเบียบ และอยากให้การทำงานมีขั้นตอนที่ดี  เพราะปกติเราจะใช้ระบบการจัดการงานแบบแมนนวล ที่เราต้องสร้างขึ้นมาเอง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงาน ซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดบ้าง  แต่ถ้าเรามีตัวช่วย  ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการทำงาน  มันจะแบ่งเบาภาระเราไปได้มาก  รวมทั้งมีความแม่นยำมากขึ้น  การนำระบบพจมาน 2 เข้ามาจึงมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก สำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน  โดยเราเองก็มีการปรับตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ทำความเข้าใจอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อปรับกลยุทธ์ และพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ”

ตัวช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“สำหรับการใช้งานระบบก็คาดหวังไว้พอสมควร ซึ่งมีข้อดีในหลายๆด้าน เช่น เรื่องของเวลา  ระบบพจมานจะเข้ามาลดขั้นตอนในการทำงานของเรา การทำเอกสาร  การสรุปข้อมูล ถ้าเป็นแต่ก่อนเราไม่มีตัวช่วย เราจะต้องสรุปข้อมูลเอง ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำสรุปรายงานต่างๆเยอะพอสมควร ที่สำคัญข้อมูลที่สรุปเองอาจจะมีความถูกต้องหรือมีความแม่นยำน้อยกว่าการใช้โปรแกรมมาก โอกาสที่จะผิดพลาดของข้อมูลจากโปรแกรมก็น้อยมาก”

 

เบื้องหลังความสำเร็จของ คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^ 

เหตุผลที่ CRE-FUL เลือกใช้ POJJAMAN

กลยุทธ์การบริหารโครงการก่อสร้าง ให้เติบดตในทุกวิกฤต พาธุรกิจอยู่รอด

“New Normal สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” กลยุทธ์ และการปรับตัวหลังล๊อคดาวน์

เบื้องหลังสนามบินเบตง ใช้โปรแกรมก่อสร้างช่วยขับเคลื่อนองค์กร ของลิ้งค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้

เบื้องหลัง คอนสตรัคชั่น ไลนส์ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

 

ขอบคุณบทสัมภาษณ์จาก คุณณัฐวริทธิ์ เพ็ชรสุทธิ์  ตำแหน่ง Asst.PM (Planning)  บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

รูปภาพจาก  : https://tipprojects.com/

X