www.pojjaman.com

EM Group ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และพลังงาน วางระบบ POJJAMAN เตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์

วางระบบ พลังงาน ออกแบบ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 427


Loading

กว่า 15 ปี ที่ EM Group (EDMA Maxcon) ได้มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการให้บริการด้านการออกแบบ และการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ที่มีประสิทธิภาพ จนมีลูกค้ามากมายให้ความไว้วางใจในการดูแลโครงการก่อสร้าง 

ที่จากเดิมก่อนจะมาเป็น EM Group เหมือนทุกวันนี้ ได้เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของสถาปนิก และวิศวกร ที่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาด้านการออกแบบ และก่อสร้างอาคาร ให้มากกว่าเรื่องประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม  มามุ่งเน้นพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกโครงการของลูกค้า มีการวางแผน และควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาหน้างานก่อสร้างให้น้อยที่สุด รวมถึงเป็นโครงการที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จนกลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มี Solutions หลากหลาย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และพลังงานให้กับทั้งภาครัฐ และเอกชนได้อย่างมั่นใจในปัจจุบัน 

 

ปัจจุบัน EM Group ได้ให้บริการใน 3 ธุรกิจหลัก ประกอบไปด้วย  

 

     EM Design & Management ::  

ก่อนการรวมกลุ่ม  3 ธุรกิจหลัก  บริษัทได้เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบ และบริหารงานก่อสร้างอาคาร ในนาม บริษัท EM Design & Management ที่ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมครบวงจร บริการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องกล สำหรับอาคารทุกชนิด รวมถึงโครงการที่มีความซับซ้อนสูง อย่างโรงพยาบาล  บริการขึ้น  Model และบริหารการส่งมอบงานออกแบบในรูปแบบ BIM (Building Information Modeling) และบริการให้คำปรึกษาทั้งในรูปแบบตัวแทนเจ้าของโครงการ รูปแบบการบริหารงานก่อสร้าง  หรือรูปแบบการบริหารเฉพาะสัญญาและต้นทุนโครงการ ที่มีลูกค้าทั้งในภาครัฐ และเอกชน  ไม่ว่าจะเป็น  

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลวิภาราม

ห้าง Show DC (โชว์ ดีซี)

     EM Build ::  

ด้วยความชำนาญด้านควบคุมงานก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก และการออกแบบ ทำให้ในปี 2017 บริษัทจึงได้ขยายเรื่องการให้บริการรับสร้างอาคาร ด้วยระบบ DfMA ( Design for Manufacturing and Assembly ) ที่เน้นการผลิตชิ้นส่วนอาคารจากโรงงานมาประกอบ แทนการก่อสร้างจากหน้างานทั้งหมด ทำให้ควบคุมคุณภาพได้ดี  แข็งแรง รวดเร็ว พร้อมมีทีมออกแบบระดับมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ที่มั่นใจได้เลยว่าจะได้อาคารที่ตอบทุกโจทย์ที่ต้องการ ประหยัดพลังงาน ยั่งยืน คุ้มค่า ต่อยอดภายใต้ชื่อ บริษัท EM Build  

โรงเรียนดนตรี Music Space

EM GROUP BUILDING

      EM Energy ::  

ด้วยความชำนาญด้านการออกแบบพลังงาน และมีบุคลากรที่มีความรู้พร้อมประสบการณ์สูง บริษัทได้เล็งเห็นโอกาส ที่จะต่อยอดการให้บริการด้านนี้ ทำให้เมื่อช่วงปี 2020 ที่ผ่านมา ได้จัดตั้ง บริษัท EM Energy ที่ให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และลงทุนระบบจัดการพลังงานอาคาร และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อต้นทุนพลังงานที่ดีที่สุดของลูกค้า และมีลูกค้ามากมายให้ความไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็น 

GAYSORN VILLAGE

True Corporation Public Co., Ltd.

MARTON โรงงานวัดลำโพง

EM Group เดินหน้า เตรียมความพร้อม ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ 
 

เมื่อบริษัทมีการขยับขยายการให้บริการ ส่งผลให้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเป้าหมายต่อไปของ EM Group  

จากความต้องการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ของ EM Group การเตรียมความพร้อมขององค์กร ในเรื่องงบการเงิน เป็นอีกส่วนที่สำคัญมาก การจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ต้องปิดงบรายเดือนได้ ทางบริษัทอยากเห็น Cash Flow ( กระแสเงินสด ) ที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ พจมาน ( POJJAMAN ) ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

พจมานถูกเลือกให้เป็น ERP ( Enterprise Resource Planning ) ที่เข้าไปมีส่วนในการช่วยให้ EM Group มีระบบสำหรับการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการต้นทุน ผสานการทำงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร โดยเชื่อมโยงการทำงานในองค์กรให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน มีข้อมูลทั้งหมดชัดเจน ตรวจสอบได้ และทางพจมานเอง ก็ทำงานควบคู่ไปกับสำนักงานบัญชี  ทำให้บริษัทสามารถส่งข้อมูล และส่งภาษีออนไลน์ได้ 

พจมาน (POJJAMAN) ตัวช่วยสำคัญ ผลักดันเข้าสู่ IPO ” 

 

 

สร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ ด้วยการติดตาม (Tracking) ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ด้วยเหตุผลที่ EM Group เป็นเครือบริษัทที่เกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และพลังงาน  รวมกันอยู่  ทำให้ทางบริษัทต้องการเห็น Cash Flow และต้องการ Tracking ว่า มีต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ แบ่งเป็นต้นทุนที่มาจากส่วนไหน เท่าไหร่ จากการทำ Project อะไร ภายใต้บริษัทต่างๆในเครือ 

จากเมื่อก่อนบริษัทเคยประเมิน Budget ส่วนต่างๆเอง ทำให้เห็นข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด ว่าเงินเดือนพนักงานแต่ละคน หากแบ่งเป็นต้นทุนจริงๆแล้ว เป็นเท่าไหร่ มาจากงานส่วนไหนในเครือบริษัท 

พจมาน จึงมีส่วนสำคัญ ที่เข้าไปช่วยวางระบบทั้งหมด และช่วย Tracking เป็น Timesheet ( การบันทึกรายละเอียดการทำงานประจำวัน ) ให้เห็นชัดเจนได้ว่า พนักงานหนึ่งคนมีต้นทุนอยู่ในส่วนไหน Project อะไรบ้าง ทั้งยังทำให้เห็นอีกว่า ต้นทุนที่แท้จริงของ Project นั้นๆ เป็นเท่าไหร่ ทำให้การบริหารต้นทุนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ชัดเจนว่ากำลังกำไร หรือใกล้ขาดทุน  

ทั้งนี้นอกจากจะเห็นข้อมูล เพื่อใช้บริหารภายในบริษัทแล้ว ยังใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำงบประมาณ สำหรับเสนองานลูกค้าของ EM Group ได้อีกด้วย 

 
 

เสริมศักยภาพธุรกิจ ปรับรูปแบบการทำงานเป็น Digital เต็มระบบ 
 

นอกจากการเตรียมความพร้อม ในเรื่องงบการเงิน ให้จัดทำตามมาตรฐานบัญชี ที่ต้องมีข้อมูลละเอียด และ ตรวจสอบได้ชัดเจน พจมานก็ได้เข้าไปช่วยยกระดับการทำงาน จากการใช้กระดาษสู่การทำงานแบบ Digital อย่างเต็มระบบ 
 

  ก้าวสู่การเป็น Digital Business ด้วย Paperless Solution 

การทำงานผ่านระบบพจมาน ช่วยให้ EM Group สามารถทำงานเป็นดิจิทัลได้อย่างแท้จริง จากที่เคยใช้กระดาษทำงาน มีความเสี่ยงเรื่องการสูญหายของเอกสาร การจัดการเอกสารที่ไม่เป็นระบบ รวมถึงเสียเวลาเรื่องการอนุมัติเอกสาร ที่จะอนุมัติเอกสาร ก็ต้องรอ Print กระดาษเพื่อขอลายเซ็นต์  

พจมานตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหาร EM Group สามารถกดอนุมัติเอกสาร (Approve) หรือไม่อนุมัติ (Reject) แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน PJM App Approve ได้เลย ช่วยให้การอนุมัติเอกสารเป็นเรื่องง่าย และยังมีความปลอดภัยสูง  

การสื่อสารกันภายในองค์กรทำได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบ E-Document ช่วยบริหารจัดการระบบเอกสารได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งการส่ง และการพิมพ์เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษที่ไม่จำเป็น  

รวมถึงหมดปัญหาเมื่อต้อง Work From Home เพราะเป็นระบบ Cloud ERP 100% ทำงานผ่านออนไลน์อยู่แล้ว และระบบพจมานยังใช้ Server ที่น่าเชื่อถือระดับโลก มีความปลอดภัยสูง จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่รั่วไหล และช่วยจัดการงานในองค์กรได้อย่างดี แม้ว่าจะทำงานอยู่ที่บ้าน 

 

————————————————– 
 

จากการทำงานร่วมกันระหว่าง EM Group กับ POJJAMAN ครั้งนี้ เราคาดหวังว่า พจมานจะเป็นตัวช่วยที่ดี เป็นระบบ ERP ที่ทำให้การบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเห็น Cashflow ชัดเจน  ทำงานได้เป็นระบบ ลดการใช้กระดาษ ( Paperless ) ปรับการทำงานให้เป็นดิจิทัลได้อย่างแท้จริง 

  

เมื่อ  EM Group มีการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพแล้ว  
การผลักดันบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม  “ 

  

หากสนใจให้พจมาน ( POJJAMAN ) ระบบ ERP ประสิทธิภาพสูง ที่ออกแบบมาสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ  ช่วยบริหารต้นทุน บริหารงานกำไรแบบครบทุกมิติ และเป็นตัวช่วยของคุณ ผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมในทุกสถานการณ์ สามารถลงทะเบียน ทดลองใช้งานโปรแกรมพจมาน ( POJJAMAN ) ได้เลย  

EM Group

หรือ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขาย Pojjaman
โทร คุณยิ้ม เบอร์โทรศัพท์ : 063-3932233
หรือ LINE OA: @Pojjaman

X