www.pojjaman.com

ERP คืออะไร

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 15,719


ERP คืออะไร

ERP (อีอาร์พี) ย่อมาจากคำว่า Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจทั้งหมดขององค์กรให้เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจในองค์กร ERP จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจในเรื่องของการวางแผนการลงทุน การบริหารทรัพยากรทั้งหมดขององค์กร และเป็นการรวบรวมงานสำคัญในองค์กรได้ทั้งหมดตั้งแต่งานทางด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการผลิต ด้านการขาย รวมไปถึงงานทางด้านการกระจายสินค้า เพื่อช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานขององค์กรลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

ERP (Enterprise Resource Planning) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานในองค์กร

ERP ( Enterprise Resource Planning ) คือ ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และกระบวนการทำงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร โดยเชื่อมโยงการทำงานในองค์กรให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น ซึ่ง ERP มีการทำงานในรูปแบบของ เรียลไทม์ ( Real time )  จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการตัดสินใจและและใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างแม่นยำ อีกทั้ง ERP  ( Enterprise Resource Planning ) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการดำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นๆ

ลักษณะสำคัญของระบบ ERP

1. ระบบงานเป็นลักษณะ Real time

ระบบการรวมงานจะเป็นระบบที่เกิดขึ้นในเวลาจริงและปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ทันท่วงที สามารถทำการปิดบัญชีได้รายวัน ทราบผลกำไร ขาดทุนได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว

2. ระบบงานของ ERP

ในการเชื่อมโยงข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ คือ การไหลของข้อมูลและการไหลของวัตถุดิบในการผลิตสินค้า สามารถจัดการข้อมูลได้ซึ่งทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานได้ทันท่วงที ช่วยให้การตัดสินใจแก้ปัญหานั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3. ฐานข้อมูลเป็นลักษณะแบบสมุดลงบัญชี

ระบบ ERP มีฐานข้อมูลในลักษณะแบบสมุดลงบัญชีเป็นระบบที่มีลักษณะแบบ 1 Fact 1 Place ต่างจากระบบแบบเดิมที่มีลักษณะ 1 Fact Several Places ทำให้งานขาดประสิทธิภาพ และมีการใช้งานที่ซ้ำซ้อน เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

4. มีความยืดหยุ่น และโมดูลควรอิสระจากกัน

มีความยืดหยุ่นในการทำงานหากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนระบบก็สามารถจัดการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการเก็บข้อมูลใช้ฐานข้อมูลเดียวกันประกอบด้วยหลายฟังก์ชันของส่วนงานหรือหลายโมดูลทำให้มีการทำงานที่แตกต่างกัน และเป็นอิสระต่อกันไม่ให้กระทบกับโมดูลอื่น

5. นอกเหนือจากองค์กร (Beyond the Company)

ระบบ ERP สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศอื่นๆขององค์กรได้โดยมีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และเป็นการทำงานที่ดีที่สุดขององค์กร ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับองค์กรนั้นๆได้

สำหรับพี่ๆ ผู้รับเหมาที่กำลังมองหาหรือต้องการ โปรแกรม ERP  เข้ามาใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง หรือช่วย ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง บริหารงานด้าน บัญชีก่อสร้าง ขอแนะนำ  “พจมาน 2” ที่เป็นโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ที่ออกแบบมาสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ เน้นควบคุมงบประมาณ และ กำไร ของโครงการได้ครบถ้วน สามารถจัดการระบบบริหารงานต่าง ๆ ได้เทียบเท่า ERP ระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา  สามารถศึกษาเพิ่มเติมว่า  ทำไมต้องพจมาน 2    และดูตัวอย่าง ความสำเร็จของลูกค้า ได้เลย

Tags
builk cloud Cloud ERP ERP ERP Cloud ERPก่อสร้าง ERP ก่อสร้าง ERP คืออะไร pojjaman pojjaman2 pojjaman erp Real time ก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง จัดซื้อ ธุรกิจรับเหมา ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด บัญชีก่อสร้าง ผู้รับเหมา พจมาน พจมาน 2 พจมาน2 ระบบcloud ระบบ Cost Control ระบบ ERP ระบบบัญชีก่อสร้าง ระบบบัญชีงานก่อสร้าง ระบบบัญชีรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง เทคโนโลยี โครงการก่อสร้าง โปรแกรม ERP โปรแกรมERP โปรแกรม ERP ก่อสร้าง โปรแกรมERPสำเร็จรูป โปรแกรมก่อสร้าง โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง โปรแกรมบัญชีก่อสร้าง โปรแกรมบัญชีงานก่อสร้าง โปรแกรมบัญชีรับเหมา โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง โปรแกรมพจมาน โปรแกรมพจมาน2
X