Project-based ERP

สำหรับวางแผนและบริหารผลกำไรแบบรายโครงการ

 Project-based ERP จะโฟกัสไปที่การจัดการโปรเจ็คที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงของแต่ละธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการวางแผน การติดตามความคืบหน้า การบริหารจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการค่าใช้จ่าย เป็นต้น ระบบนี้มักจะใช้ในองค์กรที่เน้นการทำงานแบบโปรเจ็ค เช่น ธุรกิจการก่อสร้าง บริษัทที่ให้บริการทางด้านคอนซัลติ้ง ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิง Oil & Gas Business

POJJAMAN ERP มีความสามารถในการตอบโจทย์ธุรกิจด้านพลังงานเชื้อเพลิง โดยเฉพาะกลุ่ม Oil&Gas ตั้งแต่แท่นขุดเจาะน้ำมันไปจนถึงโรงกลั่น

 • Custom Maintenance checklist ด้วยรูปแบบการทำงานลักษณะแยกเป็นรายโครงการ สามารถนำ maintenance list ที่แตกต่างและซับซ้อนของแต่ละส่วนงาน มาใส่ในระบบเราได้ เพื่อ check list ตรวจสอบตามระบบ
 • Fixing & Report การสื่อสารจุดที่ต้องซ่อมแซม แก้ไข และสามารถกำกับติดตามการซ่อมแซมจนสำเร็จลุล่วง พร้อม Tracking ประวัติการซ่อมแซมย้อนหลังได้
 • Project Accouning เชื่อมต่อไปจนถึงงานด้านบัญชี ทั้งการตั้งงบประมาณการลงทุน โครงสร้างรายจ่าย การซ่อมแซมปรับปรุง ไปจนถึงผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่การทำงาน

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน Renewable energy Business

   POJJAMAN ERP มีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์แบบเฉพาะด้านของธุรกิจรับติดตั้ง Solar cell และ Wind energy เป็นพิเศษ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ซับซ้อน

 • Supply chain management การวางแผนจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ร่วมกัน โครงสร้างต้นทุนที่ผันแปรสูง โดยเฉพาะหมวดสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่ต้นทุนเปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Work Process Tracking ลำดับขั้นตอนการทำงานในทุกๆขั้นตอน จะถูกวางแผนและติดตามอย่างเป็นระบบระเบียบผ่าน mobile Application เหมาะอย่างยิ่งกับงานที่ต้องทำแข่งกับเวลา รอบคอบรัดกุม ป้องกันความผิดพลาดอย่างมากที่สุด
 • Human resource management การจัดการทรัพยากรมนุษย์และลงบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้น ด้วยเนื้องานแบบเฉพาะทาง ต้นทุนด้านฝีมือแรงงานจึงมีความสำคัญสูง จึงต้องมีการจัดตารางงานอย่างแม่นยำ จัดสรรเวลาทำงานรายบุคคล ควบคู่ไปกับการลงบันทึกต้นทุนบุคลากรรายโครงการ
 • Cash flow Planning คาดการณ์ วางแผน และติดตามด้านการเงินและการบัญชี แบบแยกรายโครงการ สามารถสรุปผลกำไรได้แบบ real time โดยไม่ต้องรอให้จบโครงการ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กระแสเงินสดไม่มีสะดุด

กลุ่มธุรกิจบริการจัดงานกิจกรรม Event Agency & organizer

POJJAMAN ERP มีจุดแข็งในการบริหารแบบแยกรายโครงการเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้ในหมวดธุรกิจ Event Organizer ที่มีรายการค่าใช้จ่ายยิบย่อย หลากหลายหมวด และแตกต่างกันมากๆ ในแต่ละโครงการ

 • Sales Supporting การ upload แบบแปลน Event เพื่อให้ทีมมขายสามารถใช้ในการสื่อสารและเสนอขายลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มองเห็นได้ทันทีว่าพื้นที่ไหนของงาน event ยังว่างหรือถูกจับจองแล้ว ราคาแต่ละพื้นที่เป็นเท่าไหร่ และสามารถเชื่อมต่อไปสู่ฝ่ายบัญชี ให้ลงบันทึกและเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ตกหล่น
 • Work Process Tracking สำหรับ event organizer ที่ต้องมีการก่อสร้างบูธให้แก่ลูกค้า หรือต้องจ้างผู้รับเหมาภายนอกเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และภายใต้งบประมมาณตามที่ได้วางแผนหรือตกลงกันไว้ จึงจำเป็นต้องมีระบบในการตรวจสอบแบบ real time เชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดการกับช่างที่อยู่หน้างาน
 • Fixing&Report ในกรณีที่งาน event มีพื้นที่กว้าง และมีรายละเอียดในการแจ้งซ่อมแซมที่ต้องใช้การสื่อสารกันระหว่างลูกค้าที่มาออกบูธ กับ event organizer จึงต้องมีการใช้ application เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารรายละเอียด และบันทึกข้อมุลที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และลงบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

กลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software House Business

   POJJAMAN ERP มีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์แบบเฉพาะด้านของธุรกิจรับติดตั้ง Solar cell และ Wind energy เป็นพิเศษ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ซับซ้อน

 • Supply chain management การวางแผนจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ร่วมกัน โครงสร้างต้นทุนที่ผันแปรสูง โดยเฉพาะหมวดสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่ต้นทุนเปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • Work Process Tracking ลำดับขั้นตอนการทำงานในทุกๆขั้นตอน จะถูกวางแผนและติดตามอย่างเป็นระบบระเบียบผ่าน mobile Application เหมาะอย่างยิ่งกับงานที่ต้องทำแข่งกับเวลา รอบคอบรัดกุม ป้องกันความผิดพลาดอย่างมากที่สุด
 • Human resource management การจัดการทรัพยากรมนุษย์และลงบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้น ด้วยเนื้องานแบบเฉพาะทาง ต้นทุนด้านฝีมือแรงงานจึงมีความสำคัญสูง จึงต้องมีการจัดตารางงานอย่างแม่นยำ จัดสรรเวลาทำงานรายบุคคล ควบคู่ไปกับการลงบันทึกต้นทุนบุคลากรรายโครงการ
 • Cash flow Planning คาดการณ์ วางแผน และติดตามด้านการเงินและการบัญชี แบบแยกรายโครงการ สามารถสรุปผลกำไรได้แบบ real time โดยไม่ต้องรอให้จบโครงการ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กระแสเงินสดไม่มีสะดุด

ลูกค้าของเราในกลุ่มธุรกิจ Project-based

ธุรกิจเทคโนโลยี

ธุรกิจพลังงานทดแทน

ธุรกิจพลังงานทดแทน

ธุรกิจเทคโนโลยี

ธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ