ระบบ erp สำหรับธุรกิจสื่อ

Media & Event Organizer ERP

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา และอีเว้นท์

POJJAMAN ERP มีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบ ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปี 2005 โดยชื่อ POJJAMAN แปลงมาจากคำว่า PROJect Accounting MANagement เป็นระบบที่เน้นกระบวนการบริหารงาน แบบ Project-Based มีระบบการตั้งงบประมาณรายโครงการ การจัดสรรต้นทุน การส่งงานเป็นงวด และการลงบัญชีอัตโนมัติ สามารถปิดงบได้ตามมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งแบบ NPAEs และ PAEs ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช้งานมากกว่า 400 ราย

ในปี 2016 Pojjaman พัฒนามาเป็น Cloud-Based ERP เต็มรูปแบบ และปี 2019 เพิ่ม Business Model แบบเช่าใช้ (Subscription Model) เป็นทางเลือกเพิ่มจากระบบซื้อขาด (Perpetual Model) ทำให้ฐานลูกค้าขยายตัวมากขึ้น รวมถึงธุรกิจประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ธุรกิจก่อสร้าง เช่น ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจสื่อ โฆษณา และอีเว้นท์ ที่ไม่ใช่เพียงแค่ระบบ ERP เรามีทีมวางระบบ ERP ของ Pojjaman ที่มีความชำนาญ และพร้อมให้คำปรึกษาในการวางระบบ และ Work Flow สำหรับธุรกิจ Project-Based เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุน และการเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

เพิ่มความคล่องตัวให้ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานในวงการสื่อและอีเว้นท์ ด้วย POJJAMAN ERP ​

ควบคุมงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  :   จากบริหารงานเป็น Project-Based ที่ช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถควบคุม และติดตามงานโครงการ โดยสามารถกำหนดขอบเขต และติดตามความคืบหน้าของโครงการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ Pre-Production , Production , Post-Production ได้อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการวางแผน และดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย

การบริหารการเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย  :   Pojjaman ERP มีระบบการบริหารการเงินที่ช่วยให้ผู้บริหารโครงการควบคุมการใช้เงินสดย่อย และการจัดการเงินทดรองจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการตรวจสอบ และควบคุมค่าใช้จ่ายในเวลาให้เป็นปัจจุบัน และยังช่วยในการตรวจสอบผลกำไร และขาดทุนของโครงการแบบ Real-Time.

บริหารจัดการคนและต้นทุนของคนอย่างมีประสิทธิภาพ  :   Pojjaman ERP มีระบบ Timesheet ที่ช่วยให้ผู้บริหารโครงการควบคุมการใช้งาน และเวลาทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการติดตามค่าใช้จ่ายในด้านการจ้างงานที่แม่นยำ และการวางแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

Project-Based ERP Media & Event Organizer Business

Project Cost Control

การผลิตสื่อ หรือจัดงาน event ในแต่ละงาน ฝั่งรายได้และกำหนดเวลาในการส่งมอบงาน จะถูกกำหนดตายตัว ในขณะที่ต้นทุนและเวลาที่เกิดขึ้นจริง กลับมีโอกาสผันแปรได้สูง และมีความหลากหลายแตกต่างกันตามแต่ละโครงการ ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับการใช้ ERP ในรูปแบบ Project-Based ที่สามารถแยกระบบบัญชี วางแผนการควบคุมต้นทุนแบบรายโครงการได้อย่างอิสระ ทำให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับจูนให้เหมาะสมในแต่ละโครงการได้

ระบบ ERP จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมต้นทุนรายไอเท็ม โดยแยกเป็นรายโครงการ ตั้งแต่การสำรวจ ประเมินต้นทุนทางบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงขั้นตอนส่งมอบ สะดวกทั้งการตั้งงบประมาณ อนุมัติรายการ บันทึกต้นทุน และการแจ้งเตือนกรณีมีรายการจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นปัญหาและคาดการณ์ผลกำไรได้ชัดเจนแบบโครงการต่อโครงการ

Reporting & Tracking

รายงานและการติดตามความคืบหน้าโครงการ ไปจนถึงการสรุปผลลัพธ์ สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานเดิมได้ หรือเป็นในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับใช้วางแผนในโครงการลำดับถัดไป ซึ่งระหว่างการทำงานในแต่ละโครงการนั้น สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว

ระบบ erp

รายงานรูปแบบรายวัน และรายเดือน

Prediction Model

ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งต้นทุนทางบัญชี ภาษีอากร กระแสเงินสดธุรกิจ ได้จากข้อมูลที่วางแผนไว้ ประกอบกับสถานการณ์ด้านบัญชีที่เกิดขึ้นจริงแบบ Real-time  โดยสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่ผ่านการบันทึกและประมวลผลในแต่ละโครงการ ที่อาจมีลักษณะใกล้เคียงกัน โครงการยิ่งมาก ข้อมูลยิ่งมาก ความแม่นยำย่อมมีสูงขึ้นตาม

การใช้ระบบ ERP ในธุรกิจสื่อโฆษณา และอีเว้นท์

POJJAMAN ERP x Cloud & Ground

ระบบ erp The cloud

“ จากเดิมที่เรามองว่าธุรกิจสื่อ มีรายได้ทางเดียวคือค่าโฆษณา แต่จริงๆแล้วมันมีรายได้อีกหลายทาง อย่างล่าสุดจัดกิจกรรม งาน Thailand Coffee Fest ในหมวดของงานแสดงสินค้า ก็ได้การตอบรับที่ดี และยังสามารถเติบโตต่อยอดไปได้อีก ” 

The Cloud ผู้ผลิตสื่อและผู้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไทย อันมีส่วนผสมของธุรกิจ Media และ Event มากว่า 6 ปี ภายใต้การนำของ 2 ผู้บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท โดย คุณก้อง – ทรงกลด บางยี่ขัน และคุณช้างน้อย  กุญชร ณ อยุธยา 

ที่ตัดสินใจเลือกใช้ Pojjaman ที่จริงๆ ดูค่อนข้างจะห่างไกลกับเรา ในอดีตที่เราเข้าใจแบบเดิมจะเป็น ERP สำหรับธุรกิจก่อสร้าง แต่วันนี้ Pojjaman บอกว่า ธุรกิจที่เป็น Project-Based ก็ใช้ได้  งานที่เราทั้งหมดก็เป็น Project-Based ทั้งหมดเลย งานกาแฟ งานข้าว หรือจะทำบทความซักชิ้นหนึ่ง การทำวีดีโอซักตัว ในขณะเดียวกันเราคงไม่เหมาะกับการใช้  ERP ระดับโลก ซึ่งมี Feature เยอะแยะมากมาย เหมือนกันครับ มันไม่มี one size fit all มันต้องถามคนที่เคยใช้ ที่เคยมีประสบการณ์มา และที่ดีที่สุด ถามคนที่มีความใกล้เคียงกับเรา  size บริษัทใกล้เคียงกับเรา  ว่าเค้าใช้ยังไง อันนี้เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุด ”

“ ERP มันคือเครื่องมือนึง  แต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในบริษัท เปรียบเหมือนมันเป็นรถ Super Car  ถ้าคนขับ ขับไม่เป็น ช่างไม่รู้ว่าจะซ่อม Super Car ยังไง  อันนี้จะเกิดปัญหา ตอนนี้จึงอยู่ในช่วงเวลาเรียนรู้ว่า Super Car นี้มันใช้ยังไง ทำอะไรได้บ้าง ”

ฟังก์ชั่นหลัก สำหรับ POJJAMAN ERP
for Project-Based Organization

 • Corporate Budgeting
 • Project Budgeting
 • Timesheet
 • Procurement
 • Subcontracting
 • Cost Allocation
 • Project Submittal
 • Account Receivable
 • Account Payable
 • Finance & Tax
 • General Ledger
 • Approval on Mobile
 • Managerial Reports,
 • Operational Reports and
 • Financial Reports

ความสามารถอื่นๆ สำหรับ POJJAMAN ERP
for Project-Based Organization

 • Customized PowerBI
 • Dashboard
 • Bank transfer
 • E-tax invoice
 • E-WHT
 • Integration with SAP, JUBILI
 • CRM, ZTRUS

ความคล้ายคลึงกันข้างต้นเน้นความจริงที่ว่าการบริหารโครงการไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตาม จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด การควบคุมเวลา และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การลดความเสี่ยง การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสื่อสารที่ชัดเจน 

องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างดีเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจควรวางระบบการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางปฏิบัติในการจัดการโครงการสามารถวัดผลในประเด็นเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอ

ลูกค้า และโครงการระดับประเทศอีกกว่า 19,000 โครงการ จาก 400 บริษัท ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้เรา ด้วยความเชื่อมั่นมาตลอดกว่า 19 ปี ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และที่ปรึกษา ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป

ผลงานจาก POJJAMAN มีมากกว่า

0
โครงการ

ธุรกิจที่เลือกใช้ POJJAMAN มีมากกว่า

0
บริษัท

ลูกค้าของเรา

กลุ่มธุรกิจสื่อและผู้จัดกิจกรรม

ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp

บทความ