เกี่ยวกับ POJJAMAN

POJJAMAN ERP

โปรแกรมบริหารงาน และควบคุมต้นทุนรายโครงการ

เชื่อมโยงบัญชีผ่านระบบ Cloud 100%

โปรแกรมบริหารโครงการ ออนไลน์

ERP มาตรฐานระดับสากล

โปรแกรมบัญชี  ERP ออกแบบมา เพื่อใช้งานด้านระบบบัญชี สําหรับธุรกิจที่มีการทํางาน และบริหารต้นทุนแบบรายโครงการ โดยเฉพาะสามารถเชื่อมโยงการทํางานด้านเอกสาร การอนุมัติ และตรวจสอบได้แบบ real time ผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีความปลอดภัยของข้อมูล และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร และ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนําเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนําให้ใช้

ผลงานโครงการขนาดใหญ่ ที่ใช้ POJJAMAN ERP

SOFTWARE LAYOUT (MODULE)

เหตุผลที่ควรเลือก “POJJAMAN"

เพราะเราเข้าใจธุรกิจ และงานโครงการมากกว่าใคร

เราพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่าก้าวกระโดด แบบยั่งยืน

โปรแกรมบริหารงานโครงการ

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง

โปรแกรมบัญชีอสังหาริมทรัพย์ เน้นในการควบคุมงบประมาณ และ กำไร ของโครงการได้ครบถ้วน สามารถจัดการระบบบริหารงานต่าง ๆ ได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP  และแสดงผลแบบ Real Time 100% มีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา มีทีม Implement คุณภาพ ทำให้สามารถวางระบบจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรม "พจมาน" เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่บริหารงานเป็นโครงการ (Project-based Management)  โดยมีฟังก์ชั่น ครอบคลุมตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมต้นทุนโครงการ สต๊อคสินค้า บัญชีและการเงิน ภาษี และ การจัดการสินทรัพย์

หน้าตัวอย่างโปรแกรม POJJAMAN

จุดเด่นของระบบ POJJAMAN

Cloud ERP

Cloud ERP 100%

Data Security

การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด ด้วยการทํางานผ่านระบบ Cloud ERP 100% ป้องกันข้อมูลสูญหายหรือถูกทําลายจากการโจมตีในโลกของการเชื่อมต่อที่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน มั่นใจ ปลอดภัย และผู้บริหาร พนักงานสามารถเรียกดูรายงานได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงมีพื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่างไม่จํากัดอีกด้วย

มีความยืดหยุ่นสูง

Flexibility

เราเข้าใจว่าแต่ละธุรกิจมีรูปแบบการทํางานที่ไม่เหมือนกัน และการที่จะปรับเปลียนย่อมส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายภายในองค์กร เราจึงให้ความสําคัญกับความยืดหยุ่นใน โดยบริการในรูปแบบ Customization ร่วมทําความเข้าใจธุรกิจ และกระบวนการทํางานของลูกค้า เพื่อปรับจูนรูปแบบโปรแกรมให้ผู้ใช้งานปรับตัวได้เร็ว ทํางานได้ง่ายไม่มีสะดุด

โปรแกรม ERP พจมาน

เรามุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Consulting Team

เราเชื่อมั่นว่าแค่เพียงโปรแกรมอย่างเดียว ไม่สามารถนําพาให้ลูกค้าประสบความสําเร็จในธุรกิจได้ ด้วยประสบการณ์ทํางานกว่า 17 ปีที่เราร่วมช่วยเหลือ และพัฒนาบริษัทลูกค้ากว่า 400 บริษัท ทําให้เรามีองค์ความรู้ และตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากมาย สามารถถ่ายทอด และนํามาประยุกต์ใช้กับลูกค้าของเราให้ใช้งานโปรแกรม Pojjaman ERP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

POJJAMAN APP APPROVE

ยกระดับการอนุมัติเอกสารแบบออนไลน์ในยุค Digital

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้การทำงานของธุรกิจง่ายยิ่งขึ้น โดยผ่าน Application บน Smart Phone โดยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารระหว่างทีมได้  โต้ตอบกันในทีมแบบ Real-time และสามารถติดตามเอกสารได้อีกด้วย

“พจมาน” ใช้งานดีกว่าที่คิด พร้อมผลลัพธ์ที่เกิดคาด

" จุดแข็งของบริษัทเรา เราจะนึกถึงเรื่องเล็กพริกขี้หนูเป็นหลัก โดยเราจะโตอย่างมีคุณภาพ ใช้บุคลากรไม่มาก แต่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตอบโจทย์ คือ เทคโนโลยี อย่างโปรแกรม Pojjaman ที่จะมาช่วยบริหารหลังบ้านได้ และมีประโยชน์ต่อการเติบโตของ ส.เต็ง "
คุณประสงค์ รับสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
" เพราะ Pojjaman เป็นระบบที่สร้างมาเพื่อธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ เชื่อมต่อการทำงานของบัญชีได้โดยตรง ทำงานบน Cloud ลดการส่งเอกสาร อัปเดตข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น ERP ในแบบที่เราต้องการ "
คุณชัยชาญ วิทยาวรากรณ์
ผู้พัฒนาระบบภายใน บริษัท กรีนทั้มบ์ จำกัด
" ผู้รับเหมายุคใหม่ กล้าเปลี่ยนเพื่ออนาคต "
บริษัท เอส.พี.เอ อินทีเกรชั่น จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
" มั่นใจ และไว้วางใจทีมงาน Pojjaman ”
บริษัท โซโนมา จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

มากกว่า 17 ปี

ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

ผลงานจาก POJJAMAN มีมากกว่า

0
โครงการ

ธุรกิจที่เลือกใช้ POJJAMAN มีมากกว่า

0
บริษัท

พันธมิตรหลัก

ลูกค้าบางส่วนของเรา

กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานอาคาร

กลุ่มบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัทรับเหมางานระบบ

กลุ่มบริษัทรับเหมางานสถาปัตยกรรม

กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโรงงาน