POJJAMAN ERP

โปรแกรมบริหารงาน และควบคุมต้นทุนรายโครงการ

โปรแกรมบริหารโครงการ ออนไลน์

ERP มาตรฐานระดับสากล

Pojjaman  ERP ออกแบบมา เพื่อใช้งานด้านระบบบัญชี สําหรับธุรกิจที่มีการทํางาน และบริหารต้นทุนแบบรายโครงการโดยเฉพาะ  สามารถเชื่อมโยงการทํางานด้านเอกสาร การอนุมัติ และตรวจสอบได้แบบ Real time ผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา  และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนํา Pojjaman ERP จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนําให้ใช้

ทำไมธุรกิจต้องใช้ ERP?

ERP - Enterprise Resource Planning

Standard Workflow

กำหนดโครงสร้างการทำงานภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น สามารถส่งผ่านข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างมีขั้นตอน สื่อสารและเชื่อมโยงเข้าหากันได้

Real Time Accounting​

การลงบันทึกบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน วิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไร ผู้บริหารเห็นข้อมูลจากทุกมุมมองได้ทันที โดยไม่ต้องรอจนจบโครงการ เพื่อประเมินสถานการณ์ แก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ล่วงหน้า

Project Cost Control​

เพื่อให้ผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องตั้ง Budget ติดตาม ควบคุม และวัดผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกับธุรกิจที่บริหารแบบรายโครงการ ที่มีรายรับค่อนข้างคงที่ตามกำหนดสัญญา แต่ในแง่ต้นทุน มีโอกาสผันผวนได้อยู่ตลอดเวลา

Data Security

คลังข้อมูล ทั้งด้านฐานข้อมูลลูกค้า งบบัญชีการเงิน และเอกสารสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการป้องกันความเสี่ยงที่จะสูญหาย หรือถูกดัดแปลง การจัดเก็บผ่านระบบ Cloud จะสามารถ Tracking ประวัติการแก้ไข ที่อยู่จัดเก็บเอกสาร และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ได้อย่างชัดเจน

Credibility for Expand Business

ระบบ ERP เป็นที่ยอมรับจากผู้ตรวจสอบบัญชี ธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำหรับองค์กร ที่ต้องการขยายกิจการผ่านนักลงทุน หรือเตรียมพร้อมในการเติบโตเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

เพราะเราเข้าใจธุรกิจ และงานโครงการมากกว่าใคร

เราพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

เปรียบเทียบการใช้งาน ระบบ Pojjaman ERP กับ โปรแกรมบัญชีทั่วไป

ฟังก์ชั่นการใช้งาน ระบบ Pojjaman ERP โปรแกรมบัญชีทั่วไป
จัดการเอกสารรายรับ/รายจ่าย ลูกหนี้/เจ้าหนี้การค้า
นำข้อมูลจากระบบ ยื่นผู้ตรวจสอบบัญชีและสรรพากรได้ทันที
จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud
สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ Real-Time ทุกที่ ทุกเวลา
จำกัดสิทธิ์และตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล
แยกการควบคุมต้นทุนและแสดงผลกำไร รายโครงการ
การจำกัดจำนวนผู้ใช้งาน จำกัดตามจำนวน User ที่ใช้ ไม่จำกัด

Pojjaman ERP Project Accounting Management

เราคือผู้ให้บริการด้าน ERP Software และที่ปรึกษาการวางผังระบบบัญชี เชี่ยวชาญในธุรกิจที่บริหารแบบรายโครงการ (Project-Based) โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี กับความสำเร็จร่วมกับลูกค้ากว่า 400 บริษัท จึงเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำ ที่ปรึกษาทางบัญชี และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระบบที่ช่วยตอบโจทย์ทุกคนในองค์กร

Feature & Benefit ที่สำคัญของ Pojjaman ERP

General Accounting

ระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

ส่วนงานขั้นพื้นฐานในการวางกรอบการทำงานด้านระบบเอกสาร และการบัญชีขององค์กร ให้ไม่มีสะดุด

Project based Cost Management System

ระบบการจัดการต้นทุนตามโครงการ

การควบคุมประสิทธิภาพในแต่ละโครงการ Project Management ที่มีเป้าหมายการวางต้นทุน และผลกำไร รวมถึงรายละเอียดในกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

Payable Accounting Management

ระบบบริหารด้านเจ้าหนี้ และบัญชีรายจ่าย

ทั้งเจ้าหนี้การค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง วงเงินสินเชื่อ ไปจนถึงรายงานด้านการชำระภาษี สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

Asset Management System

บริหารทรัพย์สินองค์กรอย่างเป็นระบบ

บริหารสินทรัพย์คงคลัง จัดการ Flow เข้า-ออก อุดรอยรั่วด้านค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมสภาพ และการสูญหายของทรัพย์สินบริษัท

pojjaman erp

Receivable Accounting Management

ระบบบริหารด้านลูกหนี้ และบัญชีรายรับ

เพื่อป้องกันการผิดพลาดและตกหล่นของรายได้ค้างรับ หรือลูกหนี้ รวมถึงคาดการณ์รายได้ที่จะได้รับในอนาคต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด

Access rights & Approval Role

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และลำดับขั้นการอนุมัติ

โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีลำดับขั้นและสิทธิ์การอนุมัติเอกสารและงบประมาณ ในหลายตำแหน่งหลายบทบาท รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

pojjaman erp
pojjaman erp

E-Procurement & RFQ

การจัดซื้อและเปรียบเทียบราคาวัสดุแบบ Online

POJJAMAN ERP เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม รักเหมา ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีร้านวัสดุก่อสร้างกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ ในส่วนนี้จะเหมาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์

Financial Supply chain Supporting

เสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่คู่ค้า

พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแรงของเราอย่าง SCB บนแพลตฟอร์ม Payzave จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อธุรกิจกับเหล่าซัพพลายเออร์ ในการเอื้อประโยชน์ด้านการเงิน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ ทำงานร่วมกันอย่างไม่มีสะดุด

pojjaman erp

Implementation Process For Your Sucess

วางแผน และกำหนดกรอบการทำงาน

ทำความเข้าใจ วางกรอบการทำงาน และกำหนดเป้าหมาย ร่วมกัน ระหว่างทีมงานลูกค้า กับทีม Pojjaman ERP

รายละเอียดเพิ่มเติม1. Plan & Scope

เรียนรู้ วิเคราะห์ และเสนอแนวทาง

ร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงานของลูกค้า เพื่อนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้อง และสรุปแนวทางการวางระบบร่วมกันเป็น Business Blueprint

รายละเอียดเพิ่มเติม2. Discover

ขั้นตอนการสร้าง และพัฒนาระบบ

System Configuration ตั้งค่าการทำงานของระบบ Pojjaman ERP ให้เป็นไปตาม Business Blueprint

รายละเอียดเพิ่มเติม3. Develop

ขั้นตอนการตรวจสอบ และทดสอบระบบ

จัดตั้งชุดฐานข้อมูลและเอกสารที่จะใช้ในการทำงานจริง (Data Migration)
ทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับทีมปฏิบัติงานของลูกค้า (UAT) ก่อนเริ่มการใช้งานระบบจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม4. Deploy

Go Live และใช้ระบบจริง

เริ่มการปฏิบัติงานจริง (Go-live) เต็มรูปแบบ โดยการดูแลและให้การสนับสนุนจากทีม Implementation และส่งต่อการดูแลลูกค้า สู่ทีมงาน Customer Success เพื่อติดตามและช่วยแก้ไขปัญหาตลอดการใช้งานโปรแกรม

รายละเอียดเพิ่มเติม5. Deliver

“ Pojjaman ERP ” ตอบโจทย์การใช้งาน

คุ่มค่ากว่าที่คิด พร้อมผลลัพธ์ที่เกิดคาด

ผลงานจาก Pojjaman มีมากกว่า

0
โครงการ

ธุรกิจที่เลือกใช้ Pojjaman มีมากกว่า

0
บริษัท