Construction ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

Construction ERP

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

Construction ERP ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปีของเรา ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นชุดองค์ความรู้ด้านธุรกิจก่อสร้างที่ได้จากการเป็นที่ปรึกษา และพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ วันนี้จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะไม่ได้ซื้อแค่ ” โปรแกรม ERP “ ของเราแต่คุณกำลังซื้อ ” ที่ปรึกษามืออาชีพ ” ที่พร้อมอยู่เคียงข้างและต่อยอดธุรกิจคุณ

3 เหตุผลสำคัญ

ที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรเลือกใช้ POJJAMAN ERP

1. Best Practice Workflow

  • Work flow มาตรฐาน เป็นดั่งไม้บรรทัดที่ถูกพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน สามารถนำมาถ่ายทอดให้เดินตาม หรือปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับรูปแบบการปฏิบัติงานเดิมของลูกค้า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด
  • Team work & our experience จากประสบการณ์ของทีมงานที่ผ่านการให้คำปรึกษาและร่วมลงมือทำ ร่วมกับธรุกิจรับเหมาขนาดใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงธุรกิจรับเหมาจากต่างประเทศที่เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย เราสามารถให้คำแนะนำที่เปรียบเสมือนดั่งทีมงานเดียวกันกับลูกค้า เพื่อไปถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • Risk management สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หากต้องการที่จะขยายขนาดและขีดความสามารถในการรับงานที่มูลค่าใหญ่ขึ้น หรือในจำนวนที่มากยิ่งขึ้น การวางรากฐานด้านระบบบัญชี จะเป็นตัวแปรสำคัญที่บ่งบอกถึงความมั่นคง สามารถคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งทุกอย่างนั้น จะถูกแสดงผ่าน POJJAMAN ERP

2. Construction & Accounting Technology

ภายใต้การดำเนินงานของบริษํท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เราเข้าใจในทุกส่วนของปัญหาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การทำงานในส่วนอื่นๆ พร้อมกันทั้ง

  • Builk insite ระบบติดตามความคืบหน้า และควบคุมคุณภาพหน้าไซต์งานเชื่อมต่อผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ ให้การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่หน้าไซต์งาน กับ Project Manager Back office ไปจนถึงผู้บริหาร ได้เห็นทั้งความคืบหน้าแต่ละส่วนงาน และภาพรวมการดำเนินงานของโครงการ
  • Builk 360 ซอฟต์แวร์ช่วยตรวจไซต์งานแบบ Online ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็เช็คความเรียบร้อยของหน้างานได้ พร้อมพิมพ์ comment ผ่านระบบ หากมมีจุดที่ต้องการให้หน้างานแก้ไข อีกทั้งยังสามารถเรียกดูภาพย้อนหลัง หน้างานเปรียบเทียบตามช่วงเวลา ให้แสดงผลบนจอเดียวกันได้อีกด้วย
  • Builk.com โปรแกรมบริหารต้นทุนสำหรับผู้รับเหมาช่วงของลูกค้า ให้มีการตั้งเป้างบประมาณ และวัดผลลัพธ์การดำเนินงานอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและลดภาระการทิ้งงานจากการขาดทุน ช่วยส่งเสริมทางอ้อมให้ลูกค้าของเราที่เป็นผู้รับเหมาหลัก ดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีคุณภาพ
  • Ztrus OCR โปรแกรมลดภาระงานฝ่ายบัญชี ในการเก็บบันทึกข้อมูลเอกสาร เพียงขั้นตอนง่ายๆ โดยใช้การสแกนเอกสารแล้วบันทึกเข้า POJJAMAN ERP โดยตรงได้ทันที ระบบจะกรอกรข้อมูลตามเอกสารให้โดยอัตโนมัติ
  • Payzave แพลตฟอร์มมด้านการเงิน จาก SCB ที่เชื่อมต่อกับ POJJAMAN ERP โดยตรง ช่วยเป็นตัวประสานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้รับเหมาช่วง หรือซัพพลายเออร์ ในระบบ Supply chain ของธุรกิจ

3. Knowledge Improvement & Community

บนพื้นฐานความเชื่อของเราที่ว่า โปรแกรมที่ดีอย่างเดียว ยังไม่สามารถการันตีความสำเร็จของลูกค้าได้ บนโลกแห่งการแข่งขัน การพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งเทคโนโลยี ชุดองค์ความรู้ใหม่ๆ และรู้ทันสภาวะตลาด ย่อมเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตและอยู่รอดของธุรกิจ

  • Knowledge sharing เราพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญในสายงานของวงการก่อสร้างจากองค์กรธุรกิจที่เป็นพันธมิตร ให้ลูกค้าของเราได้เข้ามาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในทุกๆภาคส่วนขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น บัญชีและการเงิน จัดซื้อ Project manager หรือแม้แต่องค์ความรู้สำหรับผู้บริหารระดับสูงก็ตาม
  • Community ที่นอกจากจะได้ชุดความรู้และ mindset ที่ดีกลับไปแล้วจากการเรียนแล้ว ลูกค้าของเรายังจะได้ connection และ community คนในวงการรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ แจ้งเตือน บอกเล่าปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงข่าวสารงานโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
ลูกค้าของเรา pojjaman erp