สำหรับธุรกิจที่บริหารใน รูปแบบ Project-Based โดยเฉพาะ

ระบบ erp

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ใครได้ประโยชน์จากการใช้งานระบบ Pojjaman ERP บ้าง?

ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบ Pojjaman ERP

erp cost control
เพราะต้นทุน คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ

โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีการทำงานแบบรายโครงการ  Project Management และมีตัวแปรด้านต้นทุนในหลายๆปัจจัย ทั้งการผันแปรของราคาวัสดุ , ชั่วโมงในการปฏิบัติงาน , การจ้าง Outsource ซึ่งตัวอย่างของธุรกิจเหล่านี้ อาทิเช่น งานรับเหมาก่อสร้าง , ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , ผู้จัดงาน Event , งานพัฒนา Software ที่ต้องปิดงบและสรุปผลเป็นรายโครงการ จึงจำเป็นจะต้องวางแผน ควบคุม และวัดผลกำไรแบบ Real Time เพื่อให้ประเมินและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง Pojjaman ERP มีความเชี่ยวชาญในการทำงานในรูปแบบนี้เป็นพิเศษ

ระบบ erp
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริง ด้าน ERP

เพราะเราเข้าใจในการบริหารงาน ระบบบัญชี และการควบคุมต้นทุน ในรูปแบบรายโครงการ Project  Management อย่างถ่องแท้ และรู้ว่าแต่ละธุรกิจ มีรูปแบบการทำงาน ระบบจัดการบัญชี และการเงินที่แตกต่างกัน จึงมุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่น และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อค้นหา Solution ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทำงาน

cloud erp
มีความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุด

หากคุณ ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูล Pojjaman ERP สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเราเป็น Cloud ERP 100% ความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูงสุด สามารถกำหนด Authorize สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ทำงานได้แบบ Real-Time และตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ระบบ erp
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสูง

การตรวจสอบได้ของข้อมูล คือตัวแปรสำคัญหากคุณมีความสนใจ หรือกำลังจะพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ แน่นอนว่า ระบบ ERP มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นข้อได้เปรียบที่ดี ที่จะแสดงให้ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลภายนอก เห็นถึงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้เต็มรูปแบบอย่างแท้จริง

Feature & Benefit ที่สำคัญของ Pojjaman ERP

General Accounting

ระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

ส่วนงานขั้นพื้นฐานในการวางกรอบการทำงานด้านระบบเอกสาร และการบัญชีขององค์กร ให้ไม่มีสะดุด

Project based Cost Management System

ระบบการจัดการต้นทุนตามโครงการ

การควบคุมประสิทธิภาพในแต่ละโครงการ Project Management ที่มีเป้าหมายการวางต้นทุน และผลกำไร รวมถึงรายละเอียดในกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

Payable Accounting Management

ระบบบริหารด้านเจ้าหนี้ และบัญชีรายจ่าย

ทั้งเจ้าหนี้การค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง วงเงินสินเชื่อ ไปจนถึงรายงานด้านการชำระภาษี สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

Asset Management System

บริหารทรัพย์สินองค์กรอย่างเป็นระบบ

บริหารสินทรัพย์คงคลัง จัดการ Flow เข้า-ออก อุดรอยรั่วด้านค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมสภาพ และการสูญหายของทรัพย์สินบริษัท

pojjaman erp

Receivable Accounting Management

ระบบบริหารด้านลูกหนี้ และบัญชีรายรับ

เพื่อป้องกันการผิดพลาดและตกหล่นของรายได้ค้างรับ หรือลูกหนี้ รวมถึงคาดการณ์รายได้ที่จะได้รับในอนาคต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด

Access rights & Approval Role

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และลำดับขั้นการอนุมัติ

โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีลำดับขั้น และสิทธิ์การอนุมัติเอกสารและงบประมาณ ในหลายตำแหน่งหลายบทบาท รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

pojjaman erp
pojjaman erp

Access rights & Approval Role

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และลำดับขั้นการอนุมัติ

โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีลำดับขั้นและสิทธิ์การอนุมัติเอกสารและงบประมาณ ในหลายตำแหน่งหลายบทบาท รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

pojjaman erp

E-Procurement & RFQ

การจัดซื้อและเปรียบเทียบราคาวัสดุแบบ Online

Pojjaman ERP เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม รักเหมา ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีร้านวัสดุก่อสร้างกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ ในส่วนนี้จะเหมาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์

Financial Supply chain Supporting

เสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่คู่ค้า

พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแรงของเราอย่าง SCB บนแพลตฟอร์ม Payzave จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อธุรกิจกับเหล่าซัพพลายเออร์ ในการเอื้อประโยชน์ด้านการเงิน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ ทำงานร่วมกันอย่างไม่มีสะดุด

pojjaman erp
pojjaman erp

Financial Supply chain Supporting

เสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่คู่ค้า

พันธมิตรทางการเงินที่แข็งแรงของเราอย่าง SCB บนแพลตฟอร์ม Payzave จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อธุรกิจกับเหล่าซัพพลายเออร์ ในการเอื้อประโยชน์ด้านการเงิน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ ทำงานร่วมกันอย่างไม่มีสะดุด

POJJAMAN APP APPROVE

ยกระดับการอนุมัติเอกสารแบบออนไลน์ในยุค Digital

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้การทำงานของธุรกิจง่ายยิ่งขึ้น โดยผ่าน Application บน Smart Phone โดยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารระหว่างทีมได้  โต้ตอบกันในทีมแบบ Real-Time และสามารถติดตามเอกสารได้อีกด้วย

พันธมิตรของเรา

ลูกค้า และโครงการระดับประเทศอีกกว่า 19,000 โครงการ จาก 400 บริษัท ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้เรา ด้วยความเชื่อมั่นมาตลอดกว่า 19 ปี ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และที่ปรึกษา ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป

ผลงานจาก Pojjaman มีมากกว่า

0
โครงการ

ธุรกิจที่เลือกใช้ Pojjaman มีมากกว่า

0
บริษัท

บทความที่น่าสนใจ