“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เน้นควบคุมงบประมาณ และ กำไร ของโครงการได้ครบถ้วน สามารถจัดการระบบบริหารงานต่าง ๆ ได้เทียบเท่า ERP ระดับโลก
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา  ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์กว่า 30 ชีวิต
ทีม Implement คุณภาพทำให้สามารถวางระบบจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100%

ควบคุมงบประมาณและกำไรของโครงการ

  เชี่ยวชาญธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เน้นควบคุมงบประมาณ และ กำไร ของโครงการได้ครบถ้วน สามารถจัดการระบบบริหารงานต่าง ๆ ได้เทียบเท่า ERP ระดับโลก
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100% มีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา  ด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์กว่า 30 ชีวิต
ทีม Implement คุณภาพทำให้สามารถวางระบบจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100%

 

ควบคุมงบประมาณและกำไรของโครงการ

  เชี่ยวชาญธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

  ใช้งานผ่านระบบ Cloud ERP 100%

ควบคุมงบประมาณและกำไรของโครงการ

  เชี่ยวชาญธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

PROFIT CONTROL

ยกระดับการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง
ผู้รับเหมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ติดตามงานได้ละเอียดถึงระดับหมวดงาน WBS
พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลครบทั้ง 3 มิติ ต้นทุน แผนงาน และรายได้
อ้างอิงจากทฤษฎี Earned Value Management

PJM App Approve

  • Comment แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารระหว่างทีมได้ทันที
  • reply โต้ตอบกันในทีมได้อย่าง Real-time
  • Timeline ติดตามเอกสารได้ว่าอยู่สถานะไหน รู้ที่มาที่ไปของเอกสาร

PJM App Approve

  • Comment แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารระหว่างทีมได้ทันที
  • reply โต้ตอบกันในทีมได้อย่าง Real-time
  • Timeline ติดตามเอกสารได้ว่าอยู่สถานะไหน รู้ที่มาที่ไปของเอกสาร

หมายเหตุ
ADDITIONAL SERVICE (Man-day)

หมายเหตุ
ADDITIONAL SERVICE (Man-day)

 

ลูกค้าของเรา

บริษัทรับเหมาก่อสร้างงานอาคาร

บริษัท พรพระนคร จำกัด

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท สยามมัลติคอน จํากัด

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด

บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

บริษัทรับเหมางานระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, ปรับอากาศ)

 บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด

 บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท วีเทค-คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท วสี เอ็มแอนด์อี จํากัด

บริษัท วี เนรมิต จำกัด

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัทรับเหมางานสถาปัตยกรรม

บริษัท คิงส์เมน ซี. เอ็ม. ที. ไอ. จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนไซส์ จำกัด

บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ครี ฟูล จำกัด

บริษัท โซโนม่า จำกัด

บริษัท เนี้ยบ อินเตอร์ เฟอร์นิช จำกัด

บริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีแมค ดีเวลล็อปเม็นท์ จำกัด

บริษัท อุดมศักดิ์
เชียงใหม่ จำกัด

บริษัท วินซี คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ทิพากร จํากัด

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

บริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโรงงาน

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

NISHIMATSU CONSTRUCTION CO.,LTD

LAO NISHIMATSU CONSTRUCTION CO.,LTD

 บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท โชคมนัสก่อสร้าง จำกัด

 

และอีกกว่า 400 บริษัท

บริษัท ซีเอ็มแกรนด์
ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ไอเอสโอ
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท สยามมัลติคอน จํากัด

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด

บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

 

บริษัทรับเหมางานระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, ปรับอากาศ)

 บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด

 บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท วีเทค-คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท วสี เอ็มแอนด์อี จํากัด

บริษัท วี เนรมิต จำกัด

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัทรับเหมางานสถาปัตยกรรม

บริษัท คิงส์เมน ซี. เอ็ม. ที. ไอ. จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอนไซส์ จำกัด

บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ครี ฟูล จำกัด

บริษัท โซโนม่า จำกัด

บริษัท เนี้ยบ อินเตอร์ เฟอร์นิช จำกัด

บริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีแมค ดีเวลล็อปเม็นท์ จำกัด

บริษัท อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด

บริษัท วินซี คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ทิพากร จํากัด

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

บริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโรงงาน

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

NISHIMATSU CONSTRUCTION CO.,LTD VIETNAM

LAO NISHIMATSU CONSTRUCTION CO.,LTD

 บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท โชคมนัสก่อสร้าง จำกัด

และอีกกว่า 400 บริษัท

POJJAMAN Extension

เราจะไม่หยุดพัฒนา ปลดล็อคศักยภาพวงการก่อสร้างไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่จะพาวงการก่อสร้างเติบโตแบบไม่หยุดยั้ง

เพราะเราพร้อมนำเสนอสิ่งดี ๆ ให้ลูกค้าของเราอยู่เสมอ