Real estate ERP สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Real estate ERP สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

FUNCTION การทำงานที่เหนือกว่า แบบครบทุกมิติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ระบบ CRM

ระบบ CRM ผู้ช่วยทีมขายโครงการเห็น statusการขายพร้อมแบบแปลนเชื่อมต่อกับระบบบัญชีหลังบ้าน

ทัพหน้า อย่างทีมขายสามารถรู้ตำแหน่งของบ้านหรือห้องในโครงการ ว่าลูกค้าจองแล้วมากน้อยเท่าไร และยังเหลือว่างสำหรับโอกาสในการขายเท่าไร แสดงผลออกมาในรูปแบบ Dashboard ให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมม ตัดสินใจปรับกลยุทธ์ได้ง่าย และที่สำคัญคือ สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชี ทำให้วางแผน การสร้างโครงการ ล้อไปกับยอดขายแบบหลังต่อหลัง ลดปัญหาด้าน cashflow ของโครงการ

Application ตรวจไซต์งาน

Application ตรวจไซต์งานติดตามความคืบหน้าและควบคุมคุณภาพโครงการ แบบ online

ปัญหาหนึ่งของงานก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือการควบคุมคุณภาพและติดตามความคืบหน้า แบบหลังต่อหลังซึ่งขั้นตอนในการทำงานแต่ละเฟส เกิดขึ้นและสิ้นสุดไม่พร้อมกัน รวมถึงการมีช่างหน้างานหลายชุด ที่คุณภาพฝีมือการทำงานก็แตกต่างเช่นเดียวกัน POJJAMAN for Real estate จึงขยายฟังก์ชั่นการทำงาน ที่สามารถติดตามและตรวจเช็คหน้างาน โดยสื่อสารและอนุมัติผ่าน mobile application โดยช่างจะสามารถเบิกค่างวดได้ ก็ต่อเมื่อส่งผลงานและได้รับการอนุมัติ ผ่านระบบนี้เท่านั้น

โครงสร้างระบบจัดการด้านบัญชี

โครงสร้างระบบจัดการด้านบัญชี สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

ถึงแม้ว่าในหนึ่งโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียมนั้น จะมีแบบ พื้นที่ หรือกระบวนการทำงานที่เหมือนกัน แต่ในการทำงานจริง ย่อมมมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ทั้งด้านราคาวัสดุที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา ระยะเวลาก่อสร้าง ไปจนถึงคุณภาพและการแก้ไขงานดังนั้นหากระบบบัญชีสามารถบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้น แยกเป็นรายหลังได้ จะทำให้เห็นจุดบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา หรือแม้แต่การตั้งราคาขาย ที่อาจแตกต่างกันตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม เชื่อมโยงการสื่อสารของผู้ดูแลโครงการ ลูกบ้าน และช่างซ่อม

บริการหลังการขาย ที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อความประทับใจและบอกต่อของลูกบ้านเมื่อมีการเข้าอยู่แล้วในระหว่างระยะการรับประกันของโครงการ หากพบปัญหาที่ต้องการการซ่อมแซมแก้ไข ลูกค้าสามารถแจ้งผ่านระบบเข้ามาได้ โดยจะเชื่อมต่อไปถึงนิติบุคคลผู้ดูแลโครงการ และช่างซ่อม เพื่อนัดหมายวันเวลา ไปจนถึงการแสดงภาพหลังการซ่อมแซม เพื่อให้ลูกค้ายืนยันอนุมัติ ภายใต้ระบบเดียวกัน

Out Customer

ลูกค้าของเรา pojjaman erp