erp สำหรับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Real estate ERP

ระบบ ERP สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปีของเรา

ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นชุดองค์ความรู้ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้จากการเป็นที่ปรึกษา และพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
วันนี้จึงมั่นใจได้ว่า คุณจะไม่ได้ซื้อแค่  “โปรแกรม ERP” แต่คุณกำลังซื้อ “ที่ปรึกษามืออาชีพ”
ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง และต่อยอดธุรกิจคุณ

Pojjaman ERP นวัตกรรมใหม่เพื่อการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

เราไม่หยุดพัฒนา ด้วย software ที่สามารถร่วมใช้งานกับ Pojjaman ERP เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน ไปจนถึง ณ วันสิ้นสุดความรับผิดชอบของโครงการ

การบริหารต้นทุนและกำไรต่อยูนิต (Project Summary by Unit)  :   ระบบ Pojjaman ERP ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการงบประมาณ BOQ/BOM ตามแบบบ้าน/คอนโด และค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีการปันส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถติดตามและบริหารต้นทุนต่อยูนิตของโครงการได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลการเงินที่ครบถ้วน และช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

การใช้ค่า Earned Value Management (EVMในการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าของโครงการ  :   โดยการวัดค่างานที่ทำสำเร็จแล้ว เทียบกับต้นทุนและกำหนดเวลา ช่วยให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา

การจัดการการขายกับผู้รับเหมา (Manage Sale Subcontractor)  :   ให้การบริหารสัญญาจ้างและการควบคุมการเบิกงวดงานผู้รับเหมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานขาย โดยใช้แพลตฟอร์ม Ploy CRM, Insite, Pojjaman ที่เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมากขึ้น

Step 1. Setup Budget & Procurement process

Pojjaman ERP ระบบที่ครอบคลุมงานด้านบัญชีและการเงินของทั้งโครงการ เริ่มตั้งแต่การตั้งงบประมาณ ที่สามารถแยกเป็นแบบรายโครงการ หรือรายหลัง เพื่อให้มองเห็นต้นทุนและผลกำไรที่คาดหวัง ได้อย่างชัดเจน  ต่อเนื่องไปยังขั้นตอนและระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การชำระเงิน และคงคลังสินค้า ที่ดำเนินการด้านเอกสารและการอนุมัติ ภายใต้ระบบ ERP ขององค์กร

รักเหมา Platform เปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างออนไลน์ เพื่อ matching ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างสะดวก โปร่งใส และได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

การเปรียบเทียบราคาวัสดุ

Step 2. Set up Project Plan & progress inspection

Builk iNSITE ระบบวางแผน ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบคุณภาพหน้าไซต์งาน เชื่อมต่อผ่าน Mobile Application ให้การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่หน้าไซต์งาน กับ Project Manager ไปจนถึง Back office ได้เห็นถึงความคืบหน้าแต่ละส่วนงาน ตรวจสอบ แจ้งแก้ไข และอนุมัติ ได้สะดวกรวดเร็ว

Builk 360 ซอฟต์แวร์ช่วยตรวจไซต์งานแบบ Online ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็ตรวจเช็คความคืบหน้าและความเรียบร้อยของหน้างาน ได้แบบ 360 องศา  Comment ผ่านระบบ หากมีจุดที่ต้องการให้หน้างานแก้ไข และสามารถเรียกดูภาพย้อนหลังตามช่วงเวลา และแสดงผลเปรียบเทียบต่างช่วงเวลาบนจอเดียวกันได้อีกด้วย

Step 3.Sales Management And Customer Relationship Management ( CRM)

PLOY ระบบ CRM ที่ช่วยบริหารและสนับสนุนงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า แสดงแผนผังและความคืบหน้าของโครงการแบบรายหลัง ออกใบเสนอราคา ไปจนถึงการออกรายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ – คาดการณ์ รายรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ เชื่อมต่อไปยัง POJJAMAN ERP ได้ทันที

Step 4.Guarantee And After Sales Services

KWANJAI ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับลูกบ้าน เชื่อมโยงการสื่อสารถึงนิติบุคคล และช่างซ่อม โดยผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Application สามารถแจ้งผ่านระบบ line ได้ทันที ทำให้ใช้งานง่าย สะดวก เหมาะสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน ที่มีจำนวนยูนิตมาก ลดปัญหาความผิดพลาดจากการสื่อสาร ที่เสียทั้งเวลา เสียทั้งต้นทุน โดยไม่จำเป็น

ลูกค้าของเรา

ลูกค้า และโครงการระดับประเทศอีกกว่า 19,000 โครงการ จาก 400 บริษัท ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้เรา ด้วยความเชื่อมั่นมาตลอดกว่า 19 ปี ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และที่ปรึกษา ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดไป

ผลงานจาก POJJAMAN มีมากกว่า

0
โครงการ

ธุรกิจที่เลือกใช้ POJJAMAN มีมากกว่า

0
บริษัท

ลูกค้าของเรา

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp
ระบบ pojjaman erp