Pojjaman x PayZave ปลดล๊อคสภาพคล่องทางการเงิน เสริมความแข็งแกร่งให้ซัพพลายเชนก่อสร้าง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 608


ในการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง “ซัพพลายเชน” เป็นหัวใจของการบริหารธุรกิจที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำนวนมากยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอ การทำธุรกิจก่อสร้างให้เติบโตอย่างมั่นคงได้นั้น ไม่ใช่เพียงการประมูลงาน การควบคุมงาน และควบคุมต้นทุนก่อสร้างเท่านั้น การจัดการซัพพลายเชน คู่ค้า ผู้ขายวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วง ต้องอาศัยการวางแผน การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้งานก่อสร้างเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรฐานคุณภาพ และอยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้

เมื่อซัพพลายเชนเกิดการสะดุด ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ขาดแคลนแรงงาน วัตถุดิบขาดตลาด ผลกระทบตามฤดูกาล/โรคระบาด หรือ ขาดสภาพคล่องเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับไซต์ก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ ถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ผู้บริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องบริหารจัดการ

การดูแลความสัมพันธ์กับคู่ค้า หรือ Supplier Relationship Management เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการซัพพลายเชน ที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำเนื่องจากมีคู่ค้าจำนวนมากในงานก่อสร้างหนึ่งโครงการ บางครั้งโครงการกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ย่อมมีจำนวนผู้รับเหมาช่วง ผู้ขายวัสดุก่อสร้าง เพิ่มตามไปด้วย การดูแลความสัมพันธ์คู่ค้านี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันวางแผน พัฒนาบุคลากร และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน เพราะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของเราจะเติบโตขึ้นได้ต้องมีคู่ค้าที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับเราด้วย

PAYZAVE-POJJAMAN

อ่านเกี่ยวกับ PAYZAVE เพิ่มเติมได้เลยที่ payzave.com

ปลดล๊อคสภาพคล่องทางการเงินด้วย PayZave

PayZave คือ แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ภายใต้การบริหารงานในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ทำให้การเจรจาส่วนลดเงินสดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ขายสามารถขอรับเงินได้ทันทีภายหลังการส่งมอบสินค้าและบริการ ไม่ต้องรอตามรอบบิล โดยแลกเปลี่ยนกับการให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อ

PayZave เชื่อมต่อกับระบบ ERP POJJAMAN ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ซัพพลายเชน

ในปี 2564 PayZave ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับระบบ ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะอย่าง Pojjaman เป็นรายแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ การข้อตกลงให้ส่วนลดเงินสดและการขอรับเงินล่วงหน้า ก่อนครบเครดิตเทอม ของผู้รับเหมาหลักที่ใช้ Pojjaman และ คู่ค้า ผู้รับเหมาช่วง และผู้ขายวัสดุทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ซัพพลายเชนของผู้รับเหมาหลัก และลดความเสี่ยงในการบริหารโครงการก่อสร้างได้

โดยทางผู้รับเหมาหลัก ในฐานะผู้ซื้อ ทำงานตามขั้นตอนปกติบน Pojjaman และส่งเอกสารการทางเป็นอิเลกทรอนิกส์ให้ ผู้รับเหมาช่วง (ผู้ขาย) เมื่อผู้ขายทำงานตามสัญญาและต้องการเบิกเงินงวดตามกำหนด ก็สามารถส่งหลักฐานการตรวจรับงาน และใบแจ้งหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลับมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติ ตั้งหนี้ และทำรายการจ่าย

PJM-PAYZAVE

เมื่อทำรายการจ่ายแล้ว Pojjaman จะส่งข้อมูลไปยังแอพลิเคชั่นPayZave ให้แจ้งผู้ขายทราบยอดและวัดครบกำหนดจ่ายชำระ ตามใบแจ้งหนี้ที่วางไป หากผู้รับเหมาช่วง (ผู้ขาย) ต้องการเบิกเงินล่วงหน้า โดยไม่รอตามรอบเครดิตเทอม ก็สามารถกดเงินจากในแอพลิเคชั่นได้ทันที โดยมีส่วนลดเงินสด (Cash Discount) คืนกลับไปให้ ผู้รับเหมาหลัก (ผู้ซื้อ) บันทึกต้นทุนที่ลดลงและลงบัญชีให้ในระบบ Pojjaman อย่างถูกต้อง

นั่นคือ ผู้รับเหมาช่วง สามารถได้กดรับเงินทันที เป็นตัวช่วยเสริมสภาพคล่องในการทำงาน ด้วยการสนับสนุนจากผู้รับเหมาใหญ่ โดยที่ผู้รับเหมาหลัก ก็ได้ต้นทุนที่ลดลง สะดวก ลดภาระในการตอบคำถามเรื่องรอบชำระเงิน และมั่นใจได้ว่าผู้รับเหมาช่วง และผู้ขายวัสดุ สามารถทำงานต่อเนื่องได้ โดยที่การเงินไม่สะดุด

TTS_PAYZAVE

นายสุภาพ จรัลพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด กล่าวว่า บริษัทดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมก่อสร้างมานานกว่า 30 ปี วิกฤตครั้งนี้รุนแรงและท้าทายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะในธุรกิจก่อสร้างที่ซัพพลายเชนมีผลอย่างมากต่อความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งในสถานการณ์ โควิด-19 ต่างประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างมาก บริษัทจึงเกิดไอเดียมองว่าเราจะสามารถช่วยแบ่งเบาปัญหาสภาพคล่องให้กับซัพพลายเออร์เหล่านี้ได้อย่างไร จึงได้หารือกับธนาคารไทยพาณิชย์ และดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแพลตฟอร์ม PayZave ที่สามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคโควิดได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถช่วยให้ซัพพลายเชนของบริษัทที่อยู่ทั่วประเทศขอรับเงินได้ทันทีเมื่อส่งมอบงานเรียบร้อย ทั้งยังใช้งานได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ และระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดอุปสรรคของธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้าทุกฝ่าย โดยปัจจุบันมีซัพพลายเออร์ของบริษัทขึ้นในระบบแล้วกว่า 1,500 ราย

POJJAMAN เชื่อมต่อแพลตฟอร์มชั้นนำ ยกระดับการทำงานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Pojjaman มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ยุคใหม่ ที่ไม่เพียงเปลี่ยนกระบวนการภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัล ทำงานแบบไร้กระดาษ (paperless) รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ยังเน้นการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มชั้นนำ ที่ช่วยยกระดับการทำงานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

แพลตฟอร์ม PayZave เปิดกว้างให้บริการสำหรับคู่ค้าซัพพลายเชนทุกรายในประเทศไทยเข้าใช้งานได้แม้ไม่ใช่ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในช่วงวิกฤตโควิด-19 เปิดให้ใช้บริการฟรีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ทีมงาน Pojjaman โทร คุณโฟต เบอร์โทรศัพท์ : 083-8421352  หรือ LINE OA: @Pojjaman

สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อทดลองใช้ได้เลย >>คลิกที่นี่<< 

ผู้รับเหมาหลักที่ใช้ระบบ Pojjaman x PayZave

บทความที่เกี่ยวข้อง : POJJAMAN เชื่อมต่อกับ Platform อื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics And Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytics และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X