เปลี่ยนการวางบิลให้เป็นเรื่องง่ายของผู้ซื้อ-ผู้ขาย ด้วย BUILK Bill Loader

BUILK Bill loader ถูกพัฒนามาจากโปรแกรมพจมาน ซึ่งเราออกแบบและพัฒนามาสำหรับช่วยผู้ซื้อ-ผู้ขายในการวางบิลของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ การรับ-ส่งเอกสารระหว่างผู้กันก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป  สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเดียว รู้สถานะของเอกสารทันที ลดข้อผิดพลาดเรื่องเอกสารหายและตกหล่น

BUILK ผนึก Beacon VC ต่อยอดฐานราก Contech Fintech ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มก่อสร้างไทย

BUILK ONE GROUP ผนึกกำลังกับ Beacon VC บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย ในรอบ Series B ร่วมกับนักลงทุนเชิงยุทธศาสตร์อีก 3 ราย Adventure by SCG , RoseWood VC และ Cre-Ful เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีและบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง และยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่ยุคดิจิทัล  และตั้งเป้าเติบโตเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์  ภายใต้ธีมงาน GRUOND BREAKING  CONTECH + FINTECH

PJM App Approve ยกระดับการอนุมัติเอกสารแบบออนไลน์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยุคดิจิทัล

PJM App Approve เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบ ERP บริหารงานก่อสร้าง หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า โปรแกรมพจมาน ( POJJAMAN ERP ) โดยแอปพลิเคชันนี้ใช้สำหรับการอนุมัติ (Approve) หรือไม่อนุมัติ (Reject) เอกสารในระบบ ที่มีการส่งตรงให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติทำการพิจารณาเอกสารนั้นๆ สามารถทำการอนุมัติได้ง่ายดาย ผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว

บริษัท ปรีดาเรียลเอสเตส จำกัด เริ่ม kick-off โปรแกรมพจมาน ยกระดับการบริหารต้นทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ปรีดาเรียลเอสเตส จำกัด เริ่ม kick-off โปรแกรมพจมาน2  เตรียมความพร้อมในการบริหารงานต้นทุนโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

เสริมแกร่งระบบภายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วย Cost Control

บทสัมภาษณ์พิเศษ จาก คุณวรินทร์ ศรีมหาโชตะ  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด จากคนที่ไม่รู้เรื่องก่อสร้าง ปัจจุบันนำพา Construction Lines มาสู่การเป็นแนวหน้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ การันตรีด้วย Quality Score ระดับ แพลตตินั่ม ทุกโปรเจ็ก ‘คุณวรินทร์’ มีวิธีรับมือและปรับตัวกับทุกๆวิกฤตที่ผ่านเข้ามาได้อย่างไร

วิธีแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมพจมาน และติดตามผ่านระบบ Line Official Account : POJJAMAN Support

ทางผู้ใช้งาน (User) สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมพจมาน พร้อมกับการติดตามปัญหาได้แล้วผ่านระบบ Line Official Account : POJJAMAN Support  ได้แล้วเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และติดตามได้ง่ายขึ้น

ยกระดับการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างด้วยระบบ New Profit Control

New Profit Control  เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้วบน Pojjaman2   ERPก่อสรา้งออนไลน์  เรามุ่งมั่นในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อยกระดับการบริหารต้นทุนของโครงการก่อสร้าง

เหตุผลที่ CRE-FUL เลือกใช้ POJJAMAN

ภายใต้การบริหารของ คุณเอิ๊ก ปัญญาพล นั้นมีการปรับเปลี่ยนบริษัทให้เขากับยุคที่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จนกลายเป็นกระแส Digital Disruption โดยคุณเอิ๊ก ปัญญาพล มีความคิดที่จะหาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการสิ่งที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุน การหาระบบกลางที่ดูแลข้อมูล ลดปริมาณเอกสาร ซึ่งคุณเอิ๊ก ปัญญาพลได้ก็ได้ให้ความไว้วางใจกับโปรแกรม ERP  พจมาน2 ในการช่วยให้บริษัทขับเคลื่อนการทำงานในยุคปัจจุบัน

กลยุทธ์ “การบริหารโครงการก่อสร้าง” ให้เติบโตในทุกวิกฤต พาธุรกิจอยู่รอด

การบริหารโครงการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน ความรู้ด้านทฤษฎีต้องแน่น รวมถึงต้องมีประสบการณ์หน้างานด้วย  เพราะต้องนำมาใช้ในการวางแผนการทำงานอันซับซ้อน บริหารทั้งคน และทรัพยากรอื่นๆให้เป้นไปตามเป้าที่วางไว้  และเรียกได้อีกอย่างว่าการบริหารโครงการเป็นการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จ 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs กับโอกาสงานภาครัฐหลังโควิด-19

สถานการณ์โดยรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยังไม่ถึงกับย่ำแย่ เหมือนกับบางอุตสาหกรรม แต่นี่เป็น สัญญาณให้ผู้ประกอบการก่อสร้างจำเป็นต้องเร่งปรับตัว ควบคุมงบประมาณ สำรองเงินสด ดูแลวินัยการเงินอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่สถานการณ์ยืดเยื้อ หรือเกิดการระบาดรอบใหม่ในปีหน้า งานในมือทยอยหมดลง งานโครงการใหม่ไม่เข้า

X