www.pojjaman.com

5 ข้อเตรียมพร้อมเบื้องต้น ก่อนนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร

ระบบ ERP

Loading

5 ข้อเตรียมพร้อมเบื้องต้น ก่อนนำ ERP มาใช้ในองค์กร 1. การประเมินความต้องการและตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และระบบปัจจุบันขององค์กรอย่างละเอียดเพื่อระบุความต้องการ และปัญหาที่ต้องการให้ระบบแก้ไข กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และการวัดผลที่ต้องการได้รับจากระบบ ERP เช่น ความโปร่งใสของข้อมูลที่เข้าถึง การปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล หรือการปรับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักจากแผนกต่างๆ มีส่วนร่วมตั้งแต่ การเริ่มกระบวนการของระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการและข้อกังวลของพวกเขาได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพนักงาน ในการใช้งานระบบ ERP ได้อย่างราบรื่น 3. การคัดเลือกผู้จำหน่าย หาข้อมูลและประเมินบริษัทจัดจำหน่าย ระบบ ERP และโซลูชันต่างๆ ตามความต้องการขององค์กร พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการใช้งาน การปรับขยาย ความง่ายในการใช้ และต้นทุน ขอการสาธิตและอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจัดจำหน่าย สามารถตอบโจทย์ตรงความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณได้หรือไม่ 4. การเตรียมข้อมูล เตรียมพร้อม และจัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่ให้ถูกต้อง ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการย้ายข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองอาจนำไปสู่ปัญหาในภายหลังได้ 5. ฝึกอบรมการใช้งาน วางแผนจัดการ การเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับผลกระทบของระบบ ERP ใหม่ในองค์กร […]

การจัดการระบบสต๊อกสินค้าแบบ real-Time ด้วย ระบบ ERP

ระบบสต๊อกสินค้า

Loading

การจัดการระบบสต๊อกสินค้าแบบ real-Time ด้วย ระบบ ERP ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกกระบวนการธุรกิจ การใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ในการจัดการคงคลัง กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น การจัดการคงคลังด้วย ERP ทำงานอย่างไร? 1. ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน การจัดการคงคลังด้วย ERP ทำงานอย่างไร? กำหนดข้อมูลสินค้า เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ประเภท ขนาด น้ำหนัก ราคาต้นทุน และราคาขาย ตั้งค่าคลังสินค้า ระบุสถานที่เก็บสินค้าและการแบ่งโซนภายในคลัง 2. การรับสินค้าเข้าคลัง บันทึกการรับสินค้า เมื่อสินค้าเข้ามายังคลัง สามารถบันทึกรายละเอียดและจำนวนที่รับเข้ามา 3. การติดตาม และจัดการสินค้าคงคลัง ระบบ ERP จะติดตามปริมาณสต็อกแบบเรียลไทม์ ทำให้ทราบสถานะของสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา การนับสต็อกอัตโนมัติ 4. การเบิกจ่ายสินค้า จัดการคำสั่งจ่ายสินค้า และจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการจัดส่ง 5. การจัดการคำสั่งซื้อและการเติมสต็อก จัดการคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์และติดตามสถานะการสั่งซื้อ วางแผนการเติมสต็อก […]

บริหาร Cash Flow อย่างไร? ให้กำไรมากกว่าเดิม

บริหาร Cach Flow

Loading

บริหาร Cash Flow อย่างไร? ให้กำไรมากกว่าเดิม การบริหารกระแสเงินสดให้คล่องตัว เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้น การจัดการที่ดีและเป็นระบบ จะช่วยส่งผลให้ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว นี่คือวิธีการบริหารกระแสเงินสดที่สามารถช่วยเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของคุณ 1. การวางแผนกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ การวางแผนกระแสเงินสดที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคตได้อย่างแม่นยำ การจัดทำงบประมาณและการติดตามผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณจะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาและโอกาสทางการเงินได้ล่วงหน้า 2. เร่งการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า การเร่งเรียกเก็บเงินจากลูกค้าจะช่วยให้กระแสเงินสดของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธี การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่ชัดเจน การติดตามการชำระเงินอย่างใกล้ชิด และการเสนอส่วนลดสำหรับการชำระเงินให้เร็วขึ้น เป็นวิธีที่ดีในการเร่งการเรียกเก็บเงิน 3. การบริหารสินค้าคงคลัง การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปทำให้เงินสดจมอยู่ในสินค้าที่ไม่ได้ขาย การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกระแสเงินสด การใช้ระบบ ERP เพื่อการคาดการณ์และการจัดการสินค้าคงคลังจะช่วยให้คุณสามารถปรับปริมาณสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด 4. การควบคุมต้นทุน การลดต้นทุนเป็นอีกวิธีที่สำคัญในการเพิ่มกำไร การตรวจสอบและควบคุมต้นทุนในทุกด้านของธุรกิจ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การตลาด และการขนส่ง จะช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มกำไรได้ 5. การจัดการหนี้สิน การวางแผนบริหารหนี้สินจะช่วยลดภาระทางการเงินและเพิ่มกระแสเงินสดได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การต่อรองเงื่อนไขการชำระเงิน การรีไฟแนนซ์หนี้สินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หรือการชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงก่อน เป็นต้น 6. การลงทุนในเทคโนโลยี การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบ ERP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุน […]

ธุรกิจที่ขาดระบบ ขยันเท่าไหร่ก็ไม่โต

ระบบ ERP

Loading

ธุรกิจที่ขาดระบบ ขยันเท่าไหร่ก็ไม่โต การไม่มีระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร อาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีโอกาสเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงในธุรกิจได้ หากองค์กรของคุณยังไม่มีระบบโปรแกรมบริหารงาน ที่สามารถดำเนินงานแบบรวมศูนย์ได้ มักจะเกิดการติดขัดของการทำงาน และเสียเวลาในการทำงานโดยใช่เหตุ เช่น การรอเอกสาร ไม่ว่าจะรออนุมัติ หรือรอเอกสารจากทีมอื่น การรับรู้ Progress อยู่จุดไหน ควรตามงานที่ใคร และดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วหรือแม้กระทั่ง การสรุปข้อมูลรายงานที่ดึงมาอาจจะไม่ตรงกับเวลา Real-Time จริงๆ เพราะยังไม่ได้ Update สิ่งเล็กน้อยที่กล่าวมาข้างต้น ถึงจะดูเป็นปัญหาปกติขององค์กร แต่หากมองเป็นมุมต้นทุนของการทำงานแล้วล่ะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย เพราะฉะนั้น การที่มีโปรแกรมบริหารงาน ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความใส่ใจ ระบบบริหารงาน ERP สามารถช่วยให้การทำงานภายในองค์กรรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น บัญชีการเงิน รวมไปถึงการยื่นภาษี การจัดซื้อ จัดจ้าง คลังสินค้า Stock ต่างๆ จัดการรายงานภาพรวมทั้งหมดของโครงการ ประโยชน์ของ โปรแกรมบริหาร ERP หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของ ระบบ ERP สำหรับ บัญชี และการจัดการทางการเงิน คือการเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ โดยการเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้การรายงานแดชบอร์ดของ ระบบ ERP ช่วยให้ผู้บริหารด้านการเงินสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่มี ได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการติดตามกระแสเงินสด […]

มองให้ขาด จัดการให้ไว ด้วยระบบ ERP

ระบบ erp

Loading

ผู้บริหารต้องมองให้ขาด จัดการให้ไว ด้วยระบบ ERP ซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนงานในองค์กร (ERP) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยฟังก์ชั่นในทางธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงกลุ่มพนักงาน ประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบ ERP ที่จะทำให้คุณมองเห็นในภาพรวมของการเงินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เรามาเจาะลึกถึงคุณประโยชน์มากมายที่ ระบบ ERP นำมาสู่องค์กรของคุณกัน ระบบการทำงานของโปรแกรม ระบบ ERP รวมฟีเจอร์ทางการเงินต่างๆ ตั้งแต่ บัญชีเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ไปจนถึงการจัดการบัญชีแยกประเภททั่วไป ไว้ในโปรแกรมเดียว ซึ่งการทำงานรวมศูนย์ของ ระบบ ERP นั้น มีข้อดีในการทำงานที่ง่ายขึ้น ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง สามารถคำนวณการเงินได้แบบออโต้และแม่นยำ ข้อมูลเรียลไทม์ หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของ ระบบ ERP สำหรับ บัญชี และการจัดการทางการเงิน คือการเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ โดยการเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้การรายงานแดชบอร์ดของ ระบบ ERP ช่วยให้ผู้บริหารด้านการเงินสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่มี ได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการติดตามกระแสเงินสด การวิเคราะห์กำไร หรือการคาดการณ์สภาพคล่องทางการเงิน ระบบ ERP สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีคุณภาพ ควบคุมการเงินอย่างโปร่งใสด้วย ระบบ ERP องค์กรสามารถควบคุมกระบวนการทางการเงินได้ดีกว่าเดิมด้วยระบบโปรแกรมขั้นสูง เช่น การอนุมัติโดยผู้มีอำนาจที่แท้จริง […]

The Winning Secrets สู่ความสำเร็จการบริหารองค์กรธุรกิจ ด้วยระบบ ERP

ระบบ ERP

Loading

The Winning Secrets สู่ความสำเร็จการบริหารองค์กรธุรกิจ ด้วยระบบ ERP หากเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติ ที่ผู้บริหารควรต้องทำ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่เสมอ “ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร “ คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญ บนโลกของการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆระบบธุรกิจที่ล้าสมัย หรือไม่ถูกพัฒนานั้น อาจกลายเป็นอันตรายต่อธุรกิจโดยไม่รู้ตัว ทั้งในด้านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และซ้ำซ้อน การวัดและติดตามผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน ฉะนั้นแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพในยุคปัจจุบัน จึงต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยให้ขั้นตอนการทำงานมีระบบ ระเบียบ มาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ระบบ ERP หรือชื่อเต็มๆว่า “ Enterprise Resource Planning “ เป็นดั่งแกนกลางในการเชื่อมโยงการทำงานและจัดสรรทรัพยากรองค์กร ให้สอดคล้องกับกระบวนการของธุรกิจ ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมและวางแผนบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ฝ่ายบัญชีทำงานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ฝ่ายปฏิบัติงานทำงานได้คล่องตัวภายใต้มาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงในมุมองขององค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักลงทุน สถาบันการเงิน คู่ค้าและลูกค้า ก็จะเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในตัวธุรกิจมากยิ่งขึ้น จากสถิติแล้ว การใช้ ระบบ ERP ทำให้ธุรกิจมีการเติบโต และสามารถทำกำไรถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้มากกว่าธุรกิจที่ทำงานภายใต้ระบบทั่วไปในอดีตอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถแบ่งประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจะได้รับจาก ระบบ […]

ข้อแตกต่างระหว่างระบบ ERP กับ โปรแกรมบัญชีทั่วไป

ข้อแตกต่างระหว่างระบบ ERP กับ โปรแกรมบัญชีทั่วไป

Loading

ข้อแตกต่างระหว่างระบบ ERP กับ โปรแกรมบัญชีทั่วไป ” การเปลี่ยนแปลง ” มีด้วยกัน 2 แบบ 1.เพราะเจอปัญหา 2.เพราะต้องการพัฒนา โปรแกรมบัญชี คือสิ่งหนึ่งที่หากไม่จำเป็น คงไม่มีองค์กรไหนอยากที่จะเปลี่ยน เพราะเรื่องระบบบัญชีคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ต้องการให้มีการสะดุด รวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่หากองค์กรของคุณ กำลังประสบกับ 1 ใน 2 เหตุผลในการต้องเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว เรามาดูกันว่า ระบบ ERP แตกต่างจากโปรแกรมบัญชีทั่วไปอย่างไรกันบ้าง ? มาดูกันว่าระบบ ERP ช่วยในการควบคุมต้นทุนงานโครงการของคุณได้อย่างไรบ้าง กับ 5 หัวข้อ ดังนี้ : 1.  องค์ประกอบของระบบ โปรแกรมบัญชีทั่วไป  มีวัตถุประสงค์หลักในการ “บันทึกข้อมูล” ทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและตัวเลขทางบัญชีเพียงอย่างเดียว ระบบ ERP  มีวัตถุประสงค์หลักในการ ” รวบรวมและจัดการ ” กระบวนการทุกอย่างในธุรกิจ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของการทำงานและระบบเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้ 2. […]

ปิดประตูขาดทุน ด้วยระบบ ERP

ระบบ erp

Loading

ปิดประตูขาดทุน ด้วยระบบ ERP การบริหารโครงการเป็นภารกิจที่ท้าทายเหล่าผู้บริหารทุกท่าน โดยเฉพาะในการควบคุมต้นทุนที่มีความซับซ้อน เพื่อให้โครงการเติบโตได้อย่างยั่งยืน การนำเสนอระบบ  ERP (Enterprise Resource Planning) เป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้การบริหารโครงการของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีระบบมากยิ่งขึ้น การบริหารโครงการในองค์กรควรมีระบบ ERP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการควบคุมต้นทุนงานโครงการได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทุกฝ่ายในองค์กรเข้าด้วยกันแล้ว ระบบ ERP ยังช่วยลดภาระการทำงานที่ซับซ้อน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานโครงการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยที่ต้นทุนไม่บานปลายอีกด้วย มาดูกันว่าระบบ ERP ช่วยในการควบคุมต้นทุนงานโครงการของคุณได้อย่างไรบ้าง กับ 5 หัวข้อ ดังนี้ 1. มาพร้อมระบบการประสานงานแบบเรียลไทม์ ระบบ ERP ช่วยประสานงานทุกระบบในองค์กรของคุณ ทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สามารถถูกส่งผ่าน และรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนในทีม ทำงานในระบบได้เรียลไทม์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 2. การติดตามงบประมาณ ระบบ ERP ช่วยในการติดตามงบประมาณของโครงการได้อย่างแม่นยำ การรายงานต่างๆ เช่น รายงานความก้าวหน้า และรายงานต้นทุน สามารถสร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้คุณสามารถติดตาม และปรับปรุงงบประมาณได้อย่างทันท่วงที 3. การจัดการสต็อกและวัตถุดิบ การควบคุมต้นทุนในโครงการเริ่มต้นที่การจัดการสต็อก และวัตถุดิบ […]

ความสำคัญของ CFO กับการเติบโตของธุรกิจ

CFO

Loading

ความสำคัญของ CFO กับการเติบโตของธุรกิจ CFO หรือ Chief Financial Officers ตำแหน่งหัวใจสำคัญผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ (Business Plan ) จัดทำ และควบคุมรายงานทางบัญชี พร้อมเสนอทางเลือก และความเสี่ยงต่างๆ แก่ CEO เพื่อให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดใหญ่ หรืออยู่ในสถานะที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด ไปจนถึงการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั้น การมีรากฐานทางบัญชีและการเงินที่แข็งแรง ย่อมต่อยอดไปสู่โครงสร้างการบริหารธุรกิจที่เข้มแข็งด้วย ทั้งด้านการผลิต การขาย และการตลาด จะถูกร้อยเรียงเชื่อมโยงกันไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ตรวจสอบ วัดผล ปรับปรุงและพัฒนา ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในมุมมองของหน่วยงานภายนอกนั้น ก็จะมีความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสของการบริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สรรพากร นักลงทุน หรือคู่ค้าก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับธุรกิจที่มีแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีหลักเกณ์ข้อบังคับ และการตรวจสอบที่เข้มข้น ดังนั้นแล้ว ธุรกิจในยุคใหม่นั้น จึงให้ความสำคัญกับตำแหน่ง CFO เป็นอย่างมาก โดยมีสิ่งที่ CFO จำเป็นต้องรู้ และเข้าใจ เพื่อสามารถกำหนดกลยุทธ์ และนำเสนอข้อมูลแก่ CEO ได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด […]

ระบบ ERP ของ Pojjaman เดินหน้า ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ เต็มตัว

pojjaman erp depa

Loading

ระบบ ERP ของ Pojjaman เดินหน้า ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ เต็มตัว Pojjaman ERP จาก บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ได้การรับรองจาก “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)” ให้เป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในบัญชีบริการดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหา โปรแกรม ERP ใช้ในการบริหารธุรกิจของท่าน เพราะมาตรฐานผ่านการรับรองในครั้งนี้ เป็นที่ยอมรับว่าโปรแกรม Pojjaman ของเรา มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับระดับสากล ราคากลางที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ได้รับการรับรองจากกรมบัญชีกลาง ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อมูลดาต้าถูกจัดเก็บอย่างดี ปลอดภัย ไม่รั่วไหล ที่สำคัญ ได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 10,000 บาท เพื่อซื้อบริการบัญชีดิจิทัลที่ได้การรับรองจาก Depa หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรม Pojjaman ของเราจะสามารถเป็นส่วนนึงในการสร้างธุรกิจของท่านให้เติบโตและแข็งแรงไปด้วยกัน ระบบ Pojjaman ERPโปรแกรมวางแผน จัดสรร และควบคุมทรัพยากร บริหารผลกำไรแบบรายโครงการตอบโจทย์ธุรกิจที่บริหารแบบ Project-Based  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สนใจรายละเอียด สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม […]

X