www.pojjaman.com

Business Management – Mega Trend 2024 การบริหารองค์กรธุรกิจ ในทิศทางระดับโลก

business management pojjaman erp
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


Business Management - Mega Trend 2024 การบริหารองค์กรธุรกิจ ในทิศทางระดับโลก

เช่นเดียวกับในทุกปีที่ผ่านมา เทรนด์การบริหารธุรกิจของเหล่า CEO ระดับชั้นนำของโลก ต่างพุ่งเป้าไปที่การสร้างและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบกับการค้นหาวิธีการ ที่จะใช้ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยู่หลากหลายแขนงนั้น ให้เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้ความคุ้มค่าที่สูงที่สุด และให้เท่าทันต่อการแข่งขันระดับสากล ในมุมมองที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ
 
และสำหรับในปี 2024 นี้เอง ก็ได้เกิดเป็นมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางการบริหารองค์กรธุรกิจ ที่แม้ยังหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีและ AI ที่เข้ามามีบทบาทหลักในการบริหารองค์กรมาตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แต่ก็เห็นถึงทิศทางที่แตกต่างไปจากเดิม ให้เหล่า CEO ได้เข้าสู่สังเวียนความท้าทายในการบริหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
business management pojjaman erp

MEGA TREND 01 - Clear and compelling generative AI strategy

 “to be an industry leader in five years, you need a clear and compelling generative AI strategy today.”
 
เพื่อการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมภายใน 5 ปี ในวันนี้คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การใช้ Generative AI ที่ชัดเจนและน่าสนใจ
 
แม้เทคโนโลยี AI จะเกิดขึ้นและบูรณาการเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากว่าทศวรรษแล้ว แต่ ณ วันนี้ความล้ำหน้าของมัน นับวันยิ่งเพิ่มสูงแบบทวีคูณ ในฐานะผู้บริหารองค์กรธุรกิจ จึงมีภารกิจที่จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ในการใช้งานที่แตกต่างออกไป และสามารถสื่อสารให้มีการใช้งานร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน
 
เพื่อให้ธุรกิจ ยืนในตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมให้ได้ ภายใน 5 ปี ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยีในครั้งถัดไป

MEGA TREND 02 - Developing and nurturing skills

 การพัฒนาและบ่มเพาะทักษะด้านสัมผัสแห่งความเป็นมมนุษย์ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาระหว่างบุคคล การวางกลยุทธ์ระดับสูง และการเป็นผู้นำทางความคิด จะกลับมาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญมากขึ้นอีกครั้ง เพื่อคืนสมดุลให้แก่การบริหารธุรกิจ ที่มีทิศทางการขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยี

MEGA TREND 03 - Sustainable Business with a solid commitment

ไม่ใช่แค่ความตั้งใจหรือคำสัญญา แต่เป็นการต้องแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนและผลลัพธ์สุดท้าย เกี่ยวกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ห้าง Walmart ดำเนินกิจกรรม ลดการใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษายานพาหนะลงอย่างมาก ด้วยการเปลี่ยนไปให้กลุ่มจัดส่ง ใช้งานด้วยรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมประกาศเป็นตัวเลข ผลลัพท์จากการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

MEGA TREND 04 - The Data Economy

ทุกการขับเคลื่อนขององค์กร ย่อมมีคลังข้อมูลอยู่เบื้องหลัง แต่อีกขั้นที่มากกว่าการมีคลังข้อมูลที่มากพอ คือการประมวลผล วิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์ ภายใต้การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด large-scale data collection and AI-driven analytics จึงเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในเวทีระดับโลกอยู่เป็นประจำ

MEGA TREND 05 - The Customer Experience Revolution

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ การส่งมอบตรงเวลา ใช้งานราบรื่น และการแก้ไขปัญหา กลายเป็นเรื่องปกติพื้นฐานหรือมาตรฐานขั้นต่ำ ที่ธุรกิจหรือแบรนด์ จะต้องส่งมอบให้แก่ลูกค้าอยู่แล้ว
 
สำหรับธุรกิจชั้นนำ จึงมักมีการแต่งตั้ง “ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์ลูกค้า “เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัท จะบูรณาการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้อย่างสมมบูรณ์

MEGA TREND 06 - Remote and distributed work

ไม่ได้เกี่ยวกับโควิด หรือโรคระบาดอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องการจัดการที่ต้องครอบคลุมและกระชับการเห็นคุณค่าด้านเวลาของพนักงาน และการควบคุมศักยภาพของพนักงาน ” ทั่วโลก “
 
ผู้บริหารต้องมั่นใจว่า จะรักษาความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ตาม

MEGA TREND 07 - Resilience

ความยืนหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว จากภัยคุมคามที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สงคราม โรคระบาดทั่วโลก หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ ที่ดูเหมือนว่าจะมีความถี่ของโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ
 
ธุรกิจจึงต้องมีกระบวนการเรียนรู้ ช่องทางเก็บบันทึกข้อมูล สิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาวะวิกฤตที่เคยเกิดขึ้น เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
 
นี่คือข้อสรุปของ 7 Mega Trend ในการบริหารองค์กรธุรกิจระดับโลก ที่ขับเคลื่อนในทิศทางของการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
 
ซึ่งสิ่งหนึ่งอันเป็นองค์ประกอบที่ธุรกิจจะขาดไม่ได้ นั่นก็คือ “ระบบ” อันจะเป็นเครื่องมือหรือตัวกลาง ในการประสานงาน สื่อสาร เก็บบันทึกข้อมูล เรียกตรวจสอบ อย่างเป็นรูปธรรม
ระบบ POJJAMAN ERP คือตัวเลือกอันดับหนึ่งที่องค์กรธุรกิจขนาดกลาง – ใหญ่ ที่บริหารงานในรูปแบบ Project-Based เลือกใช้ รวมถึงได้รับการยอมรับจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นแนวหน้า ว่าเป็น ERP มาตรฐานสูง เหมาะสมกับการใช้งานในระดับสากล
>>> 𝐏𝐎𝐉𝐉𝐀𝐌𝐀𝐍 𝐄𝐑𝐏
🔵โปรแกรมวางแผน จัดสรร และควบคุมทรัพยากร บริหารผลกำไรแบบรายโครงการตอบโจทย์ธุรกิจที่บริหารแบบ Project-based  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ชมรายละเอียดได้ที่ >>>  https://shorturl.asia/W2TIn
X