www.pojjaman.com

E-withholding tax บริการจากสรรพากรที่ใช้ใน POJJAMAN2 ได้แล้ววันนี้ 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


Loading

ในช่วงที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนอกจากเรื่องการใช้ชีวิต การทำงานและการทำธุรกิจ เทคโนโลยีก็มีผลทำให้หลายบริษัทรวมถึงภาครัฐก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน โดยกรมสรรพากรที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐก็ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ใช้งาน ด้วยทางเลือกในการนำส่งภาษีรูปแบบใหม่ ได้แก่ ระบบ E-withholding tax หรือ การนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์

E-withholding tax คืออะไร

คือบริการใหม่ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เสียภาษีในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ทางผู้ประกอบการได้หักไว้เมื่อมีการจ่ายชำระตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ให้สามารถส่งคำสั่งการจ่ายเงินพร้อมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายังธนาคาร เพื่อให้ธนาคารส่งเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร พร้อมทั้งแจ้งรายการโอนเงินและภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับคู่ค้า โดยผู้จ่ายเงินสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวจากรายงานในระบบของธนาคาร ร่วมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษี ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือเข้าได้ที่ www.rd.go.th โดยที่ทางผู้ประกอบการไม่ต้องทำการปริ้นเอกสาร ใบหัก ณ ที่จ่ายส่งให้กับทางคู่ค้าซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งร่วมถึง ช่วยลดการใช้กระดาษได้อีกทางหนึ่งด้วย

 ประโยชน์ของ E-Withholding tax

  • ลดภาระด้านบัญชีของบริษัทในการจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร 
  • ตัดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแสดงภาษีแยก ภ.ง.ด. พร้อมใบแนบ รวมถึงรางงานข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย) 
  • สะดวกในการดำเนินการ ด้วยการส่งคำสั่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารให้คู่ค้า
  • ลดการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็น

ข้อดีของ E-Withholding tax

  • ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี (เฉพาะส่วนที่เลือก) 
  • ไม่ต้องออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ) 
  • มีหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือจากธนาคารแจ้งให้ผู้หักภาษีและผู้ถูกหักภาษีทราบ 
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้หักภาษีและผู้ถูกหักภาษีได้จากระบบงานของกรมสรรพากร 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งาน กรมสรรพากร ประกาศลดอัตราภาษี ส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Withholding tax

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที 12 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Withholding tax โดยลดอัตราภาษีหัก ณ ที่มีอัตรา 5% และ 3% เหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบ E-Withholding tax ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ E-Withholding tax อีกทางหนึ่ง 

ลูกค้า POJJAMAN2 สามารถใช้ E-Withholding tax ได้แล้ววันนี้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการผลประโยชน์ที่มากขึ้นสำหรับลูกค้า POJJAMAN2 สามารถใช้ E-Withholding tax ได้แล้ว ซึ่งเรามีโปรโมชั่นดีๆ ให้ลูกค้าที่ POJJAMAN2 ร่วมมือกับธนาคารต่างๆดังนี้

โปรโมชั่นจาก K-BANK
ลูกค้า POJJAMAN ฟรีค่าธรรมเนียมถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2564

โปรโมชั่นจากกรุงศรี

สามารถดำเนินการกับธนาคารกรุงศรีได้ทันที อีกทั้งยังดูข้อมูลการจ่ายภาษีได้แบบ Online Real Time ผ่านระบบ Krungsri Cash Management 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขาย Pojjaman โทร คุณยิ้ม เบอร์โทรศัพท์ : 063-3932233 หรือ LINE OA: @Pojjaman

หรือสนใจใช้ POJJAMAN สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อทดลองใช้ได้เลยที่นี่ 

X