www.pojjaman.com

ข้อแตกต่างระหว่างระบบ ERP กับ โปรแกรมบัญชีทั่วไป

ข้อแตกต่างระหว่างระบบ ERP กับ โปรแกรมบัญชีทั่วไป
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


ข้อแตกต่างระหว่างระบบ ERP กับ โปรแกรมบัญชีทั่วไป

การเปลี่ยนแปลง ” มีด้วยกัน 2 แบบ 1.เพราะเจอปัญหา 2.เพราะต้องการพัฒนา

โปรแกรมบัญชี คือสิ่งหนึ่งที่หากไม่จำเป็น คงไม่มีองค์กรไหนอยากที่จะเปลี่ยน เพราะเรื่องระบบบัญชีคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ต้องการให้มีการสะดุด รวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

แต่หากองค์กรของคุณ กำลังประสบกับ 1 ใน 2 เหตุผลในการต้องเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว เรามาดูกันว่า ระบบ ERP แตกต่างจากโปรแกรมบัญชีทั่วไปอย่างไรกันบ้าง ?

มาดูกันว่าระบบ ERP ช่วยในการควบคุมต้นทุนงานโครงการของคุณได้อย่างไรบ้าง กับ 5 หัวข้อ ดังนี้ :

1.  องค์ประกอบของระบบ

โปรแกรมบัญชีทั่วไป  มีวัตถุประสงค์หลักในการ “บันทึกข้อมูล” ทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและตัวเลขทางบัญชีเพียงอย่างเดียว

ระบบ ERP  มีวัตถุประสงค์หลักในการ ” รวบรวมและจัดการ ” กระบวนการทุกอย่างในธุรกิจ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของการทำงานและระบบเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบได้

2. การปรับแต่งและการทำงานร่วมกัน

โปรแกรมบัญชีทั่วไป  แม้จะเป็นประเภทธุรกิจเดียวกัน แต่รูปแบบการทำงานในแต่ละธุรกิจย่อมมีความแตกต่างกัน รวมถึงความจำเป็นในการปรับแต่งระบบบัญชีให้เข้ากับกระบวนการทำงาน ย่อมแตกต่างกันด้วย ซึ่งโปรแกรมบัญชีมาตรฐานส่วนใหญ่ มักมีข้อจำกัดในการปรับแต่ง รวมถึงไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนกบัญชี

ระบบ ERP  มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับ ลด เพิ่ม ออกแบบฟังก์ชั่นการทำงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดี เพิ่มการเชื่อมโยงเข้ากับระบบหรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ และทุกๆ ฝ่ายสามารถเข้าถึงเอกสาร โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้เหมาะสมกับบทบาทและตำแหน่งพนักงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

โปรแกรมบัญชีทั่วไป ส่วนใหญ่จะตอบโจทย์เฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นแผนกบัญชีโดยเฉพาะ โดยผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นๆ จะมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง เข้าถึง ได้น้อย

ระบบ ERP  ถูกออกแบบมาให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกันได้แบบ Real time ในทุกๆที่ที่มี internet ใช้งานผ่าน Moblie Application หรือ Website โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลบน Cloud100% ทำให้ผู้บริหารรับรู้การทำงาน ตรวจสอบ อนุมัติ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว

4. ความปลอดภัย

โปรแกรมบัญชีทั่วไป  มีทั้งแบบใช้การเก็บบันทึกข้อมูลบน Cloud บางส่วน และบันทึกใน Hard Drive บางส่วน ซึ่งในด้านความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล และการแอบเข้าถึงข้อมูลของผู้ไม่ประสงค์ดี อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงไม่สามารถ Tracking ย้อนหลัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้

ระบบ ERP เก็บข้อมูลอยู่ใน Cloud 100% ผ่านการรับรองวามปลอดภัยจากองค์กรมาตรฐานระดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่มีการสูญหายอย่างแน่นอน เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง ประวัติการเข้าถึงและแก้ไขได้ตลอดเวลา

และที่สำคัญที่สุด คือ ” มาตรฐานความน่าเชื่อถือ ” ที่ต้องได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก ทั้งจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คู่ค้า และนักลงทุน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคง

การใช้ระบบ ERP เพื่อควบคุมต้นทุนงานโครงการเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณพัฒนาการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ หากคุณเป็นคนนึง ที่ต้องการบริหารงานให้เติบโต และมั่นคงอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการทำงานของทีมในองค์กร บริหารต้นทุนไม่ให้มีความเสี่ยง ระบบ Pojjaman ERP ของเราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน สนใจศึกษาโปรแกรมเพิ่มเติม ติดต่อนัดรับฟังได้ที่

X