www.pojjaman.com

The Winning Secrets สู่ความสำเร็จการบริหารองค์กรธุรกิจ ด้วยระบบ ERP

ระบบ ERP
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


The Winning Secrets สู่ความสำเร็จการบริหารองค์กรธุรกิจ ด้วยระบบ ERP

หากเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติ ที่ผู้บริหารควรต้องทำ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่เสมอ

“ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร “ คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญ บนโลกของการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ
ระบบธุรกิจที่ล้าสมัย หรือไม่ถูกพัฒนานั้น อาจกลายเป็นอันตรายต่อธุรกิจโดยไม่รู้ตัว ทั้งในด้านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และซ้ำซ้อน การวัดและติดตามผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน

ฉะนั้นแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพในยุคปัจจุบัน จึงต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยให้ขั้นตอนการทำงานมีระบบ ระเบียบ มาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

ระบบ ERP หรือชื่อเต็มๆว่า “ Enterprise Resource Planning “ เป็นดั่งแกนกลางในการเชื่อมโยงการทำงานและจัดสรรทรัพยากรองค์กร ให้สอดคล้องกับกระบวนการของธุรกิจ ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมและวางแผนบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ฝ่ายบัญชีทำงานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ฝ่ายปฏิบัติงานทำงานได้คล่องตัวภายใต้มาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงในมุมองขององค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักลงทุน สถาบันการเงิน คู่ค้าและลูกค้า ก็จะเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในตัวธุรกิจมากยิ่งขึ้น

จากสถิติแล้ว การใช้ ระบบ ERP ทำให้ธุรกิจมีการเติบโต และสามารถทำกำไรถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้มากกว่าธุรกิจที่ทำงานภายใต้ระบบทั่วไปในอดีตอย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถแบ่งประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจะได้รับจาก ระบบ ERP ออกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ลดการทำงานจากซอฟต์แวร์หลายตัว ในกระบวนการทางธุรกิจ ที่อาจไม่ได้เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดการตกหล่น คลาดเคลื่อนได้ รวมไปถึงต้นทุนโดยรวมจากซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว อาจมีมากกว่าการใช้ระบบ ERP ตัวเดียวก็เป็นได้

2. จัดการข้อมูลภายใต้ platform เดียวกัน
การดำเนินงานในแต่ละแผนก อาจมีรูปแบบการจัดเรียงและจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเอกสารสำคัญทางธุรกิจ เช่นหนังสือสัญญา ใบแจ้งหนี้ต่างๆ ซึ่งในจุดนี้ ระบบ ERP จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เพื่อให้กระบวนการเรียกใช้ข้อมูลและแสดงรายงานมีประสิทธิภาพและความแม่นยำ รวมถึงความปลอดภัยมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานแต่ละแผนกสามารถทำงานได้จากฐานข้อมูลเดียวกัน หรือสามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ตามตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานด้วย เช่นเดียวกัน

3.มองเห็นข้อมูลได้แบบ Real-time การยื่นขออนุมัติรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย
ตรงนี้ จะมีเฉพาะใน ERP ประเภทที่สามารถทำงานและใช้งาน ผ่านระบบ Cloud ได้เท่านั้น ซึ่ง POJJAMAN ERP เป็นระบบ ERP ที่ทำงานผ่าน Cloud 100% ซึ่งประโยชน์จากการใช้งานรูปแบบนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะปลอดภัย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีการ Update แบบ Real-time

2. การปรับแต่งและการทำงานร่วมกัน

โปรแกรมบัญชีทั่วไป  แม้จะเป็นประเภทธุรกิจเดียวกัน แต่รูปแบบการทำงานในแต่ละธุรกิจย่อมมีความแตกต่างกัน รวมถึงความจำเป็นในการปรับแต่งระบบบัญชีให้เข้ากับกระบวนการทำงาน ย่อมแตกต่างกันด้วย ซึ่งโปรแกรมบัญชีมาตรฐานส่วนใหญ่ มักมีข้อจำกัดในการปรับแต่ง รวมถึงไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนกบัญชี

ระบบ ERP  มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับ ลด เพิ่ม ออกแบบฟังก์ชั่นการทำงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดี เพิ่มการเชื่อมโยงเข้ากับระบบหรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ และทุกๆ ฝ่ายสามารถเข้าถึงเอกสาร โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้เหมาะสมกับบทบาทและตำแหน่งพนักงานที่เกี่ยวข้อง

การใช้ระบบ ERP เพื่อควบคุมต้นทุนงานโครงการเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณพัฒนาการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ หากคุณเป็นคนนึง ที่ต้องการบริหารงานให้เติบโต และมั่นคงอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการทำงานของทีมในองค์กร บริหารต้นทุนไม่ให้มีความเสี่ยง ระบบ Pojjaman ERP ของเราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน สนใจศึกษาโปรแกรมเพิ่มเติม ติดต่อนัดรับฟังได้ที่

X