www.pojjaman.com

ชนะ คู่แข่ง ด้วยระบบ Real-time Analytics

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,273


Loading

ปัจจุบันมีหลายองค์กรเริ่มนำข้อมูลต่างๆไปใช้ตัดสินใจในการทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆอย่างหลากหลายมากขึ้นทั้งเชิงกลยุทธ์ การตลาด การลงทุน ปรับผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนช่องทางการขาย และอื่นๆอีกมากมาย ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนาอย่างมากช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถทำ Real-time Analytics เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจแบบทันเวลาได้แล้ว ซึ่งเราจะพามาทำความรู้จักกับ Real-time Analytics ให้รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่จะนำระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจให้ชนะคู่แข่ง

Real-time Analytics คืออะไร ?

กล่าวกันอย่างง่ายๆ Real-time Analytics คือ ความสามารถในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในองค์กรได้อย่าง Real-time และทันทีขณะนั้น  ดังนั้นจึงต้องทำการเตรียม Flow ของข้อมูลทั้งหมดไว้ให้พร้อมสำหรับจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการมีระบบ Real-time Analytics นี้จะช่วยให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันล่าสุดอยู่เสมอ จึงสามารถนำข้อมูลนั้นมาช่วยในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที   

  

ลักษณะของ Real-time Analytics

ระบบ Real-time Analytics นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

  1. On-demand Real-time Analytics เป็นการใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานหรือผู้บริหารต้องการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่เฉพาะเจาะจง เช่น ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น  เป็นต้น มีลักษณะแบบ Reactive อย่างการ Monitor Traffic ของเว็บไซต์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเว็บล่ม ซึ่งการออกแบบจะคำนึงถึงความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเป็นหลัก
  2. Continuous Real-time Analytics เป็นการใช้งานในกรณีที่ต้องติดตามเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การติดตามยอดขายของร้านค้าในแต่ละสาขา, การติดการการทำงานของแต่ละสายการผลิต เป็นต้น มีลักษณะแบบ Proactive เป็นการดูข้อมูลแบบ Real-time ซึ่งการออกแบบประเภทของข้อมูลที่จะนำมาแสดงถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการออกแบบระบบ Analytics กลุ่มนี้

  

ประโยชน์ของระบบ Real-time Analytics ต่อองค์กร

ระบบ Real-time Analytics ถือว่ามีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมากมาย ดังนี้

  1. สามารถทราบและติดตามข้อมูลขององค์ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที
  2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลได้รวดเร็วกว่าองค์กรอื่นหรือธุรกจคู่แข่ง สามารถวางแผนปรับกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างทันเวลา
  3. ข้อมูลที่ได้มาจะมีความล่าสุดอยู่เสมอ มีความถูกต้อง ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจอย่างแม่นยำ
  4. สามารถช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานหลายคน ทราบว่าปัญหาเกิดจากจุดใด
  5. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น

การนำระบบ Real-time Analytics มาใช้ในองค์กร

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบใดก็สามารถนำระบบ Real-time Analytics เข้าไปช่วยประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาในองค์กรได้ อาทิเช่น

ธุรกิจขนส่ง ที่นำระบบReal-time Analytics เข้าไปช่วยในการติดตามเส้นทาง และค้นหาเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ทั้งยังแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่ได้อีกด้วย

ธุรกิจด้านเทคโนโลยี สามารถติดตามและสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง Social Media และยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้ในเวลาเดียวกันผ่านระบบReal-time Analytics เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์ และวางแผนในระยะสั้นๆได้

ธุรกิจด้านการผลิตหรือโรงงาน สามารถติดตามกระบวนการผลิตได้อย่างใกล้ชิด ทราบต้นทุนและความคืบหน้าของสายการผลิตอย่างรวดเร็วด้วยระบบReal-time Analytics เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในสายการผลิตที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่จะขึ้นได้อย่างทันเวลา

ธุรกิจด้านพลังงาน นำระบบReal-time Analytics มาช่วยในการติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร และติดตามสถานการณ์ของปริมาณน้ำมันในคลังอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจด้านพลังงานอย่างมาก

พจมาน 2 ระบบการทำงานแบบ Real-time Analytics ที่เหนือกว่า คู่แข่ง

โปรแกรมพจมาน 2 เป็นระบบบริหารงานก่อสร้างออนไลน์ที่เหนือกว่า ERP ทั่วไป มีการทำงานบน Cloud เต็มรูปแบบ จึงเชื่อมโยงการทำงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ ประมวลผลแบบ Real-time Analytics จึงสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ และควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำ และได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ตัดสินใจในธุรกิจอย่างทันเวลาสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจรับเหมาของคุณ

ขอเดโม่โปรแกรมพจมาน2 ฟรีที่นี่

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่นี่เลยค่ะ ^^

พจมาน 2 คืออะไร

“พจมาน 2” โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทุกฝ่าย

ทำไมต้อง “พจมาน 2”

ปรับแนวคิด เดินหน้าธุรกิจรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

อ่านบทความทั้งหมด คลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.techtalkthai.com/how-real-time-analytics-give-advantages-to-businesses/, Big Data Analytics Thailand

X