www.pojjaman.com

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจ Operation Based กับ Project Based

ระบบ erp
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 0


ความแตกต่างระหว่างธุรกิจ Operation-based กับ Project-based

คำว่า Project ชื่อเรียกสั้นๆ ง่ายๆ ที่เราเรียนรู้และทำงาน บนพื้นฐานของคำนี้มาเกือบตลอดชีวิต
“ การเรียนจบแต่ละระดับชั้น ”
“ งานเลี้ยงปีใหม่บริษัท ”
“ การจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ”
“ การถ่ายวีดีโอ ภาพยนตร์ โฆษณา ”
“ การสร้างบ้าน สร้างโรงงาน ”
“ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ”

ทั้งหมดนี้ ต่างก็เป็นรูปแบบ Project Base ด้วยกันทั้งสิ้น
แม้จะมีบริบท วัตถุประสงค์ ความสำคัญ ที่แตกต่างกันก็จริง แต่ต่างก็มีจุดร่วมที่เหมือนๆ กัน นั่นคือ

Variety

การทำงานในรูปแบบ Project-based จะมีการกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน เพื่อทำการตั้งเป้าหมายและวัดผลลัพธ์ นั่นหมายถึง “ มีจุดเริ่มต้น ” และ “ จุดสิ้นสุด ” อันปักหมุดหมายเอาไว้แล้ว

Time Focusing

ความหลากหลายของโครงการ ที่แม้มีวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการคล้ายคลึงกัน แต่กลับมีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ภายใต้ช่วงเวลา และปัจจัยแวดล้อมอันมีผลกระทบทางตรงต่อโครงการ Project-based นั้นๆ เช่น หากต้องการสร้างบ้าน 2 หลัง ที่แม้แบบแปลนจะเหมือนกัน แต่เมื่อเราใช้ผู้ก่อสร้างคนละชุด สร้างต่างช่วงเวลา ก็มีความเป็นไปได้สูงที่การบริหารจัดการ ไปปจนถึงผลลัพธ์ที่ออกมา จะแตกต่างกัน

Resource Allocation

ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ แจกจ่ายทรัพยากร ต้นทุน จำแนกรายโครงการ คือความท้าทายของธุรกิจ Project-based ซึ่งจะแตกต่างกับการบริหารแบบ Operation-based ด้วยความหลากหลายและปัจจัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ จึงไม่อาจจัดสรรทรัพยากรให้เหมือนๆกัน ในทุกๆ โครงการได้

Risk

ความเสี่ยงทั้งระหว่างการดำเนินโครงการ สิ้นสุดโครงการ ไปจนถึงระยะเวลารับประกันหลังส่งมอบโครงการ มีปัจจัยที่ต้องการการควบคุมหลากหลาย ตามอัตราความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบถึงรายได้ ทั้งปัจจุบันและที่คาดการณ์ในอนาคต แต่เมื่อสิ้นสุดระยะการรับประกันโครงการแล้ว ก็ถือว่ายุติความเสี่ยงได้ ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากธุรกิจ Operation-based ที่มีการดำเนินงานและต้องบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับองค์กรธุรกิจหนึ่งๆ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการบริหารทั้ง 2 รูปแบบ ทั้ง Project-based และ Operation-based ซึ่งทำให้โยงไปถึงเรื่องอื่นๆ อย่างเช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล การขายและการตลาด เอกสารบัญชี การเงิน ระบบภาษี

ซึ่งเมื่อองค์กรขยายขนาดใหญ่ขึ้น ความซับซ้อนเชิงการจัดการด้านการวางแผน ควบคุม วัดผล ทั้งในส่วนของเอกสาร การอนุมัติ สิทธิ์การเข้าถึงและความมปลอดภัยของข้อมูล ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ยิ่งหากองค์กรนั้น ต้องการความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ในการขยายเงินลงทุนจากธนาคาร หรือนักลงทุน รวมไปถึงการเข้าตลาดหลักทรัพย์

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ซึ่งการพิจารณาของผู้บริหาร ต้องมองถึงรูปแบบการทำงานขององค์กรเป็นสำคัญ ว่ามีการทำงานในรูปแบบ Project-based หรือ Operation-based มากกว่ากัน จึงจะสามารถตัดสินใจเลือกใช้ระบบ ERP ที่เหาะสมต่อการทำงานขององค์กรได้

POJJAMAN ERP คือระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ สำหรับธุรกิจที่บริหารแบบ Project-based ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปีของเรา พร้อมทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้อยู่เบื้องหลังองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และหลายธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์
ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ ทั้งในแง่การบริหาร วางแผน ควบคุม ด้านบัญชี การเงินและภาษี อย่างทันสมัย ผ่านระบบ Cloud 100% ทำงานและเรียกดูข้อมุลได้ทุกที่ทุกเวลา  เพื่อก้าวต่อไปขององค์กร

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้ https://www.pojjaman.com/project-based-erp/

X